Besøgsteam BPA

Ny indsats skal hjælpe kommunale arbejdspladser til bedre arbejdsmiljø

Et nyt besøgsteam med arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA er klar til at inspirere og vejlede en række udvalgte arbejdspladser om arbejdsmiljøudfordringer som ubalancer, krænkende adfærd og ergonomi.

Af Irene Aya Schou 21/02/2022

Udvalgte brancher kan over de næste to år få besøg af et såkaldt besøgsteam, der skal inspirere, motivere og understøtte et godt arbejdsmiljø.

Besøgsteamet er etableret under Branche Fællesskab for Arbejdsmiljø (BFA) som led i trepartsaftale fra 2020 mellem arbejdsmarkedets parter.

Udvalgte temaer for indsatsen

Teamet består af en række erfarne arbejdsmiljøkonsulenter. De skal hjælpe arbejdspladser inden for bl.a. døgninstitutioner, hjemmepleje, undervisningssektoren og daginstitutioner med at fremme arbejdsmiljøet og forebygge psykiske og fysiske overbelastninger.

Blandt temaerne er ergonomi, tunge løft, krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet og ubalancer mellem høje krav og lav indflydelse.

- Det er en milepæl, at BFA Velfærd og Offentlig administration nu får mulighed for at komme endnu tættere på arbejdspladserne med denne indsats. Gennem årene er der blevet udviklet så megen god og relevant viden og værktøjer i BFA, som besøgsteamet nu kan folde endnu mere ud i samarbejde med de udvalgte brancher, siger formand for BFA, Preben Meier Pedersen fra KL.

Indsats på tværs af flere arbejdspladser

Besøgsteamets indsats retter sig mod det overordnede, organisatoriske forvaltningsniveau for eksempel i en kommune, og dermed på én gang mod flere arbejdspladser som alle folkeskoler i en kommune, hele hjemmeplejen i eller på tværs af flere kommuner.

BFA's besøgsteam tilrettelægger dermed ikke forløb til den enkelte arbejdsplads alene.

Så hvis du for eksempel er arbejdsmiljørepræsentant eller leder og tænker, at din arbejdsplads kunne have gavn af at deltage i et forløb, så henvend dig evt. først til andre lignende arbejdsmiljøgrupper/TRIO’er/Lokal-MED eller HovedMed/SU på din arbejdsplads og hør, om de også kan genkende de udfordringer, I står med på jeres lokale arbejdsplads.

Læs mere om besøgsteamet her

Download twopager om besøgsteam
Interesserer du dig for psykisk arbejdsmiljø, organisation og udvikling?

Så tilmeld dig Viden På Tværs' nyhedsbrev. Her får du viden om nye indsatser og værktøjer, og du kan se, hvordan andre arbejdspladser arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Tilmeld dig nyhedsbrevet Organisation og Udvikling

Det kan I få hjælp til:
  • Ergonomiske udfordringer: Fysiske belastninger i arbejdet, herunder organisering af arbejdet og brug af teknologi og hjælpemidler.
  • Krænkende handlinger i både det interne og eksterne samarbejde (fx med borgere) såsom vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning.
  • Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.
Kort om indsatsen:

Indsatsen omfatter både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt arbejdspladser på det selvejende område.

Indsatsen retter sig mod hele arbejdspladser inden for døgninstitutioner, hjemmepleje, hospitaler, undervisningssektoren og daginstitutioner, og omfatter således både kommunale, regionale og statslige arbejdspladser, samt arbejdspladser på det selvejende område.

Besøgsteamet tager afsæt i arbejdspladsernes ambition, erfaringer og behov og præsenterer arbejdspladserne for relevant viden og værktøjer fra BFA, som kan inspirere og bidrage til at styrke handlekraften.