Trivselsmodellen guider jer gennem faserne af en trivselsproces.

Trivselsmåling: Kom godt fra start og sikkert i mål

’Veje til trivsel – fra måling til handling’ er en model, som giver overblik over, hvordan I kan arbejde med de forskellige faser af trivselsmåling.

Af Sofie Refsgaard 05/06/2013

Modellen ’Veje til trivsel – fra måling til handling’ er et redskab til HR, ledere, tillidsvalgte og medarbejdere, som arbejder med trivselsmålinger.

Uanset om I allerede er igang med en trivselsproces eller først skal til at starte, så giver modellen overblik over de overvejelser, der er vigtige i de forskellige faser af processen. Lige fra forberedelse til opfølgning af trivselsmålinger og alt det, der ligger imellem.

Nogle af overvejelserne, der knytter sig til en trivselsmåling kan være:

  • Hvilke forhold ligger inden for og uden for vores rum til at handle?
  • Hvilke konkrete handlinger øger vores trivsel? Og hvad er vores mål med dem?
  • Hvem gør hvad, hvordan og hvornår i forhold til hvem?

13 eksempler på arbejdet med trivsel

Du finder også gode råd og inspiration i 13 eksempler på trivselsprocesser fra kommunale arbejdspladser. De viser, at der er mange veje til trivsel.

Modellen kommer rundt om trivselsprocessens faser: forberedelse, kortlægning, fortolkning, prioritering, handling og opfølgning.

Om 'Veje til trivsel - fra måling til handling'

Modellen 'Veje til trivsel - fra måling til handling' kommer rundt om alle faser i arbejdet med trivselsmålinger:

  • Forberedelse
  • Kortlægning
  • Fortolkning
  • Prioritering
  • Handling og opfølgning