Top banner

Metaforer – hvilket billeder passer bedst på dig?

Ved at få andre til at beskrive dig via metaforer, billeder, begreber eller symboler kan du få hjælp til en egen refleksion om, hvem du er, og hvordan andre ser dig. Billederne kan hjælpe dig til at skabe klarhed om, hvor du ønsker at bevæge dig hen i fremtiden.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2016

Du kan bruge metoden alene til selv at blive afklaret, eller I kan vælge at bruge metoden på arbejdspladsen og interviewe hinanden om de metaforer, I hver især har fået.

Du skal vælge tre personer fra dit arbejde (det kan være kolleger, overordnede el. kunder/klienter/brugere). Vælg helst personer der er placeret forskellige steder i din organisation/har tilknytning til din organisation.

Spørg om de vil hjælpe dig med en opgave. Formålet er dels at få materiale til at arbejde med forestillinger om dig selv og dels at få inspiration til din videre personlige udvikling.

Stil hver af dem følgende spørgsmål:

  • Hvilke to billeder/symboler synes du passer bedst på mig, som du ser mig som person/i mit job. (Det kan være et dyr, et begreb, en figur etc.)

Bed dem kommentere hvert af disse billeder/symboler.

  • Hvilke egenskaber, kvaliteter, ressourcer og kompetencer ser du jeg har?

  • Hvad synes du, jeg gør i mit arbejde, der er specielt godt (nævn to ting)?

  • Hvad synes du, jeg med fordel i tiden fremover kunne gøre mere af/udvikle yderligere?

Du skal ikke diskutere svarene (eller på anden måde tage stilling til hvad du synes om dem), men meget gerne spørge uddybende, så du får en så præcis og brugbar historie og beskrivelse som mulig.

Metoden kan udbygges med, at man i grupper af tre skiftes til at genfortælle de tre metafor-fortællinger, man har hørt. Som reflekterende team reflekterer de to andre om det, de har hørt, og de mønstre, overraskelser og genkendelser de kan se.

Tid og ressourcer
Hvert metaforinterview kan vare fra 20-30 minutter. Der skal minimum afsættes 1 time til gruppeøvelsen.

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet