Holstebro

Holstebro forebygger stressbetingede sygemeldinger via tidlig indsats

Hvorfor vente med at sætte ind med en sygefraværsindsats, til medarbejderen er sygemeldt? Læs om erfaringer fra Holstebro Kommune med at tilbyde fysisk træning og coaching til førsygemeldte.

Af Irene Aya Schou 12/01/2018

Nytter det at sætte ind med en tidlig indsats i forhold til at forebygge sygefravær og tage fat i de såkaldt ”trivselstruede”, inden det går galt.

Ja, lyder svaret fra Holstebro Kommune, der har fundet sin helt egen model for at forebygge bl.a. stressrelateret sygefravær.

- Vi hører ofte fra sygemeldte, der har fået tilbud om sundhedsfremme: ”Hvis bare jeg havde fået dette tilbud, før jeg blev sygemeldt.” Derfor tænkte vi: Hvorfor ikke fremrykke indsatsen, så den gives til medarbejdere, før de bliver syge, siger udviklingskonsulent i Holstebro Kommune, Lisbeth Munk.

Ledelsesværktøj

Hun er tovholder på den ’Fremskudte Forebyggende Sundhedsindsats’, i daglig tale FFS-projektet, som kommunen indførte i 2014 – et projekt, der ifølge ledere og medarbejdere gør en positiv forskel – både for den enkelte og for hele organisationen.

Jeg har nogle meget konkrete oplevelser med at stresssygemeldinger er undgået på grund af projektet

Leder, fra evalueringsrapporten

Projektet betyder, at ansatte i kommunen, der er sygemeldt eller i risikozonen for at udvikle f.eks. belastningsreaktioner, stress og depression, tilbydes gratis støtte i forhold af fysisk træning og/eller stressvejledning og coaching.

- Det er som udgangspunkt et ledelsesværktøj, hvor lederen visiterer til tilbuddet. Men som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant har man også en mulighed for at gå til lederen og sige: ’Har du set, at Sofie hænger lidt?’ siger Lisbeth Munk.

Empowerment som metode

Den mulighed har Inger Mechlenborg som arbejdsmiljørepræsentant benyttet sig af.

- Det er rart at kunne henlede lederens opmærksomhed mod en kollega, som man oplever døjer med fysiske gener eller humøret og så tage problemerne i opløbet. Vi har bl.a. haft nogle med ryggener, hvor man undgik et langt fraværsforløb, siger hun.

Ideen er, at den enkelte medarbejder gennem forløbet genvinder sin mentale og fysiske styrke og får værktøjer til at håndtere stresspåvirkninger, se handlemuligheder og kunne gå i dialog med kolleger og ledelse om at skabe forandringer.

Det har været muligt at undgå en sygemelding. Dette betyder meget for mig, da jeg værdsætter mit arbejde højt og trives med de daglige udfordringer.

Medarbejder, fra evalueringsrapport

Lisbeth Munk understreger, at tilbuddet om coaching og fysisk træning ikke kan stå alene.

- Det er et supplement til andre indsatser og står ikke i stedet for god ledelse. Derfor tilbyder vi også kurser for ledere, og vi har afholdt informationsmøder for både ledere og tillidsvalgte, så vi opbygger en stærk TRIO på den enkelte arbejdsplads, siger Lisbeth Munk.

Ledere tilbydes bl.a. kurser i at føre den svære samtale f.eks. om mistrivsel på jobbet, og i hvordan medarbejderen bedst vender tilbage efter en sygemelding, eller hvordan forskelligheder kan bruges positivt i teamsamarbejdet.

Forebyggelse lykkes

FFS-projektet er et pilotprojekt mellem Holstebro Kommunes HR-afdeling, Jobcenter Holstebro og den private aktør Quick Care, der er mangeårig samarbejdspartner for Holstebro Kommune.

Målgruppen er ansatte i Holstebro Kommune, som endnu ikke er sygemeldte eller er nyligt sygemeldte, og en evaluering viser, at tre ud af fire af de medarbejdere, som modtager tilbuddet, inden de rammer kanten og må lade sig sygemelde, fastholdes i jobbet og undgår en sygemelding.

Lisbeth Munk medgiver, at det er svært at vurdere, hvor mange af dem, der ville havne i en længerevarende sygemelding, hvis ikke de havde modtaget støtte, men hvis bare man undgår tre-fire langtidssygemeldinger af ét års varighed, har projektet tjent sig ind økonomisk.

- Vi har en tro på, at det virker, og så længe, vi får gode evalueringer fra lederne og medarbejderne, der ser det som et nyttigt værktøj, så er det det mest afgørende, siger hun.

Ifølge arbejdsmiljørepræsentant Inger Mechlenburg, der til daglig arbejder i ledelsessekretariatet i Børn og Unge i Holstebro Kommune, er medarbejderne glade for tilbuddet.

- De synes det er fantastisk. Der er ikke noget med: ’Skal lederne nu blande sig i mit helbred’. De synes, det er fin service. Bare det at man kan få noget coaching og stressvejledning. Så synes man, at det hele går lidt nemmere, siger hun.

Mistrivsel spottes

Seks ud af 10 medarbejdere, der er med i FFS-projektet, henvises som før-sygemeldte. Det tal tolker udviklingskonsulent Lisbeth Munk derhen, at lederne er blevet relativt gode til at spotte, hvornår en medarbejder er på vej op af ad stress-trappen eller på anden måde mistrives.

- Det kræver meget at turde gå ind i et fortroligt rum og snakke med medarbejderne. Ved projektet start var vi positivt overrasket over, hvor gode lederne egentlig er til at spotte ikke-sygemeldte medarbejdere, siger hun.

Tilbuddet om fysisk træning eller coaching har også betydet, at sygemeldte medarbejdere opstartes i rehabiliterende indsats langt tidligere end ellers. I Holstebro Kommune lykkes det at etablere en indsats for sygemeldte medarbejdere allerede efter gennemsnitlig 25 dage, hvilket er væsentligt hurtigere end de otte til ti uger, der normalt er tilfældet.

Fælles ansvar

Sygefraværet i Holstebro Kommune er lavt sammenlignet med andre kommuner. I gennemsnit har hver af de ca. 4500 kommunale medarbejdere 10 sygedage, men fraværet er meget ujævnt fordelt.

To tredjedel har under fem dage årligt, mens relativt få langtidssygemeldte hiver statistikken op. Skal sygefraværet ned, skal ledere og medarbejdere stå sammen om at skabe det gode arbejdsmiljø, mener Lisbeth Munk.

- Det er vores erfaring, at alle skal involveres. Vi har valgt en indsats, hvor man ruster den enkelte til at være aktiv medarbejder på sin arbejdsplads, men ledelse, TR og AMR har også et fælles ansvar, for der er ingen medarbejdere, der ”lige skal fixes”, og alle forløb er individuelle og helt forskellige, siger Lisbeth Munk.

Se video her
holstebro

I denne video sætter medarbejder, leder og visitator flere ord og billeder på projektet:

Se video

Kort om FFS:

I FFS-projektet samarbejder Jobcentret, Løn og Personale samt HR-Udvikling ved Holstebro Kommune med ekstern aktør Quick Care om at forebygge og nedbringe sygefravær og fremme trivsel og arbejdsglæde.

Projektet omfatter indsatser og redskaber målrettet både ledere og medarbejdere, bl.a. fysisk træning og vejledning hos Quick Care og coaching og stressvejledning hos HR-Udvikling.

Medarbejdere og ledere ved Holstebro Kommune oplever at deltagelse i FFS-projektet (Fremskudt Forebyggende Sundhedsindsats) gør en positiv forskel - både for den enkelte deltager og for vores organisation.

Helt konkret undgår 73 procent af de 'trivselstruede' en sygemelding og 62 procent af de sygemeldte raskmeldes helt eller delvist i forløbet.

Evalueringsrapport fra 2016

Sammenfatning af evaluering af projekt FFS - Fremskudt Forebyggende Sundhedsindsats