Gør en forskel, når du giver kritik

Gør en forskel, når du giver kritik

Alle kender til at give eller få kritik, og det kan være svært. Men der findes masser af tips til, hvordan man på en frugtbar måde giver eller modtager kritik, så kritikken bliver brugbar i arbejdet.

Af Jeanette Hedegaard 05/02/2013

Det er i orden at give hinanden kritik på en arbejdsplads. Faktisk kan vi bruge kritik til at udvikle vores arbejde. For kritik kan få os til at reflektere over det, vi gør, og det skaber udvikling.

De fleste mennesker bryder sig ikke om at få eller give kritik. Det kan både føles ubehageligt at kritisere en anden, og at andre kritiserer en selv. Men kritik handler ikke om at placere skyld eller pege fingre. Det handler om eftertanke og sparring mellem kollegaer.

Sådan bliver I gode til at give og modtage kritik

En god kritik forudsætter, at man respekterer hinanden. Det gælder både, når du giver eller selv modtager kritik. Ellers suser kritikken ind gennem det ene øre og ud gennem det andet.

læs også: Tre gode råd til at undgå konflikter med kollegerne

Kritik kan være svært, fordi man let kommer til at tale forbi eller misforstå hinanden. Så vær saglige, og tal ordentligt til hinanden. - Skældud og usaglighed hører ikke til i en god kritik. For god kritik er en dialog, hvor samtalen går på skift, så begge parter får mulighed for at fortælle deres version og oplevelse.

En god kritik ender som regel med en form for aftale på, hvordan I kommer videre. Inddrag gerne en tredje kollega til at hjælpe med en aftale om, hvordan I kommer videre. Skriv det gerne ned, så I ved, hvad I har aftalt.

Tre tips til hvordan du giver kritik:

  • Forbered dig: Vær klar over, hvad dit formål er med kritikken. Hvad vil du opnå?
  • Hold fokus. Hold dig til sagen, og undgå at blande andre forhold ind i kritikken. Undgå også at uddele skyld.
  • Vær bevidst om, hvordan du giver kritik. Tænk over, hvad du siger med ord, og hvad du siger med dit kropssprog. Kig på den, som du giver kritik, og spørg ind til reaktionerne.

Tre tips til hvordan du selv tager imod kritik:

  • Lyt. Træk vejret roligt, og lyt til kritikken. Lad være med at sige noget, også selvom du har lyst. Indrøm, hvis du har begået en fejl.
  • Stil spørgsmål, så du er sikker på, at du forstå, hvad kritikken går på. Spørg også, hvad det er, den anden vil opnå.
  • Tag det, du kan bruge, og læg resten væk. Du må godt være uenig i en kritik. Det er dig, som kan mærke, hvilke dele af kritikken du kan bruge.
Læs mere om at give kritik

Der er skrevet mange bøger om at give og modtage kritik, en af de mest anmeldte er At give og tage imod kritik af Guro Øistad, som giver læseren 12 regler for at give kritik og 12 regler for at modtage kritik. Eller hendes bog om Feedback, som har ni regler for god feedback og et værktøj mod mobning.