stresstrappe

Få redskaber til at forebygge stress

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) har udgivet et hæfte, der giver ny inspiration og værktøjer til stressforebyggelse. Lær at bruge stresstrappen og forstå, hvordan skam kan føre til stress.

Af Irene Aya Schou 26/01/2018

Hæftet beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad man som leder eller eksempelvis TR og AMR kan gøre for at forebygge det. For stress er sjældent bare den enkeltes problem, og gode løsninger skal som regel findes i fællesskab.

Hæftet bygger ovenpå mange års forskning i og konsulentarbejde om arbejdsrelateret stress. Det trækker især på erhvervspsykolog Marie Kingston og postdoc Pernille Pedersen, der undervejs har leveret værdifulde bidrag til fremstillingen.

Det er bygget op omkring fire værktøjer til stressforebyggelse:

  • Stresstrappen - en model, der kan bruges af ledere og kolleger til at spotte og håndtere faresignaler fra medarbejderne
  • Belastning-ressource-vægtskålen - en model til at skabe balance i arbejdet
  • Reaktionsmønstre ved stress – en oversigt over to former for skam, der kan føre til stress.
  • IGLO-modellen for stressforebyggelse

Materialet er udviklet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig Administration i samarbejde med BFA Finans og kan downloades ude til højre.

Læs også om stresstrappen og Marie Kingstons analyse af det moderne vidensarbejde som en 'honningfælde' i artiklen "Overengagement kan skabe stress: Se hvornår arbejdet bliver en honningfælde"

Og bliv klogere på Pernille Pedersens forskning om stress og skam i Forsker: Skam gør os sårbare for stress

Se også http://arbejdsmiljoweb.dk/10raadomstress for 10 gode råd til, hvordan man som TRIO eller arbejdsmiljøgruppe kan arbejde med stressforebyggelse.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Download hæftet her
stress

Materialet henvender sig primært til ledere og er bygget op om fire værktøjer til stressforebyggelsen:

  • Stress-trappen – udviklet af Marie Kingston og Malene Friis Andersen
  • Belastning-ressource-vægtskålen
  • Reaktionsmønstre ved stress – udviklet af Pernille Pedersen
  • IGLO-modellen for stressforebyggelse

Download hæftet på BFA's hjemmeside