Kolleger der spiser frokost

Erfaringer - Arbejdsglæde i en kommunal verden

En række arbejdspladser har med stor succes gjort en indsats for at øge arbejdsglæden.

Af Personaleweb 26/09/2012
KL,
KTO

Det kan være svært at vide, hvad man som kommunal leder eller medarbejder skal gøre for at øge arbejdsglæden på sin arbejdsplads Læs om disse ti arbejdspladser og deres erfaringer med øget arbejdsglæde, og få inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med trivsel og engagement. 

  • Arbejdsglæde – når der er behov for at stå sammen. En lukningstruet skole på Ærø fik stor gavn af at fokusere på arbejdsglæde. Et arbejdsglædeprojekt hjalp leder, lærere, pædagoger, pedel og rengøringspersonale med at stå sammen mod en trussel udefra.
  • Arbejdsglæde – når sygefraværet skal ned. Ved at gøre en indsats for arbejdsglæden lykkedes det for Bifrost, som er et aflastningstilbud for børn og unge i Vejle Kommune, at halvere sygefraværet.
  • Arbejdsglæde – ikke nok at tænke positivt. Hvis arbejdsglæden skal vokse, så skal ledelsen prioritere den. I Jobstart i Skive Kommune har ledelsen givet tid og plads til arbejdsglæden.
  • Arbejdsglæde – fokuspunkt for Danmarks bedste arbejdsplads. Med en ambition om at blive Danmarks bedste arbejdsplads om fem år koncentrerer Kolding Renovation sig om at øge arbejdsglæden.
  • Arbejdsglæde – når medarbejdere ikke mødes dagligt. Rengøringsassistenter i Esbjerg arbejder spredt rundt på skoler, plejehjem osv. Det er en udfordring, når man vil gøre en samlet indsats for arbejdsglæden.
  • Arbejdsglæde – når det er hårde tider. Der er nedskæringer og fyringer på mange kommunale arbejdspladser, og det kan ikke undgå at frustrere. I HR-udvikling i Holstebro kommune besluttede man at parkere frustrationerne og gå med i et projekt, som skabte mere arbejdsglæde.
  • Arbejdsglæde – når der kommer nye medarbejdere. Toftegårdens børnehave i Faaborg og Nordre børnehave i Tønder har oplevet, at dialog om arbejdsglæde er ekstra vigtig, når nye medarbejdere skal inkluderes på arbejdspladsen.
  • Arbejdsglæde – en del af en tre-årig plan. Sundhed og Ældre i Ishøj har længe prioriteret arbejdsglæden. Cirka 350 medarbejdere på plejehjemmene, i hjemmeplejen, i forvaltningen, i tandplejen mm. er optaget af et tre-årigt DIT-projekt, som handler om dialog, indflydelse og trivsel.
  • Arbejdsglæde – vigtigt at benævne den. Mange arbejdspladser har fokus på arbejdsglæde. Men det gør en forskel, når en personalegruppe beslutter at gøre en målrettet indsats for den. Det er erfaringen fra Socialpsykiatrisk Center Nord i Ikast-Brande.
  • Arbejdsglæde – medarbejderne skal kende hinanden. På rådhuset i Mariagerfjords Kommune stiftede man en personaleforening, som blandt andet skulle sørge for, at medarbejderne kom til at kende hinanden på tværs af forskellige afdelinger, og det påvirkede arbejdsglæden i positiv retning.
Læs 'Erfaringer fra 10 arbejdspladser'
Om projektet 'Arbejdsglæde i en kommunal verden'
logo

Udarbejdet af: Navigent A/S og Eva Høeg for KL og KTO i 2011.

Baggrund: Projektet understøtter arbejdet med 'Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne', som KL og KTO aftalte ved OK 08.

Projektet blev skudt i gang med workshops og besøg hos 15 kommunale arbejdspladser.

Resultatet blev tre mødeguider og en palette af værktøjer, som sætter arbejdsglæde i centrum.