multi

Kommune: Multibyggeri muliggør drømmen om at ville noget med hinanden

Hvad får en kommune ud af at bygge et multicenter, der rummer både plejeboliger, sportshal, sundhedspleje, aktivitetscenter, café og meget andet i ét? Et stærkt fællesskab på tværs af generationer og en styrket sundhedsindsats, lyder svaret.

Af Irene Aya Schou 07/05/2018

Da Vordingborg Kommune for nogle år siden stod overfor at skulle ombygge plejecentret i Præstø og samtidig etablere en ny sportshal som erstatning for den gamle, der var brændt ned, tog man en rask beslutning.

"Lad os bygge det sammen i én bygning og supplere sportshal og plejecenter med springsal, yogasal, aktivitetscenter, genoptræning, sundhedspleje, hjemmepleje og meget andet," lød det fra flere sider.

Favner flere generationer

Resultatet blev Præstø Multicenter - et byggeri der er noget af det mest multi i Danmark - og som er resultat af et hav af ønsker og drømme, fortæller ældrechef i Vordingborg Kommune, Susanne Johansen.

- Der var rigtig mange drømme, bl.a at centeret var levende fra tidlig morgen til sen aften, og at det skulle favne flere generationer og få foreningslivet tilbage. Der blev holdt et hav af workshops. Medarbejdere blev inddraget, borgere blev inddraget, og mange af de drømme forsøgte vi at få ned i den endelige kravspecifikation. Det et ikke det hele, der kunne komme med, men hele essensen med at ville noget med hinanden er grundlaget for byggeriet, siger hun.

Her godt tre et halvt år efter er drømmen om et levende sted blevet realiseret, mener Helle Østergård Hansen, leder af Præstø Multicenter. Selvom stedet synes forholdsvist roligt denne fredag ved middagstid, er der gang i butikken, forsikrer hun. 

- I går var der en masse mennesker samlet i hall’en. Jeg spurgte: Hvem er det? ’Det er Dansk Vandrelaug, der er på besøg’. Ovenover var der gymnastik og nogle, der lavede yoga. Det er skønt, når huset bare summer af liv, siger hun.

God synergi mellem genoptræning og aktivitetscenter

Præstø Multicenter er bygget op som et ottetal med sportsfaciliteterne, sundhedspleje og genoptræning på den ene side og plejeboliger, akutstuer, aktivitetscenter og administration på den anden. De to dele samles i hjerterummet/hall’en, hvor cafeen er placeret, og større arrangementer afholdes. Både mødelokaler og sportshaller kan bookes af kommunens foreningsliv og private til aktiviteter og arrangementer.

For Helle Østergaard Hansen er der en god synergi mellem flere af enhederne i det store byggeri bl.a. genoptræning og aktivitetscenter.

- Normalt bliver man genoptrænet og kommer hjem. Nu bliver man genoptrænet og lempet over i aktivitetscentret, så borgeren bliver ved med at blive trænet og samtidig nyder socialt samvær med andre ældre, siger hun.

Som medarbejder i aktivitetscentret mærker Michelle Overgaard den stigende interesse fra lokale pensionister.

- I starten var der sparsomt med borgere. Nu blomstrer det helt vildt. Selv de praktiserende læger er begyndt at sige til deres patienter: 'Prøv at gå ned i aktivitetscentret først, inden vi gør noget andet.' Både yogasal og gymnastiksal er enormt meget brugt af vores patienthold. Ofte har vi to hold på én gang. Nu er udfordringen at få lempet nogle af borgerne over i det traditionelle foreningsliv, siger hun.

LÆS OGSÅ: Michelle arbejder i et multicenter: du skal kunne flere ting på en gang

Aktiv medspiller i det nære sundhedsvæsen

På den måde fungerer Præstø Multicenter som en aktiv medspiller i kommunens opgave med ”Det nære sundhedsvæsen”. Sygehusene har på landsplan flyttet flere tusinde sengepladser de seneste år. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har de rette tilbud, og et samarbejde mellem mange instanser og faggrupper fungerer, siger ældrechef i Vordingborg Kommune, Susanne Johansen.

- De sengepladser, sygehusene mister, flytter ud i kommunerne. Det kræver personale, der kan rykke ud. Samtidig vil vi gerne have, at borgerne kommer til os i det omfang, det er muligt. Derfor er jeg er glad for, at dette byggeri er fremtidssikret, så vi kan bygge ud, for vi er allerede ved at have pladsmangel, siger hun.

Kommunen ønsker at etablere en sygeplejeklinik i Præstø Multicenter, men det er svært at finde lokaler på trods af, at byggeriet rummer ikke færre end 5800 kvadratmeter.

- Så det bedste råd til andre, der ønsker at bygge noget tilsvarende er: Byg stort, siger ældrechef Susanne Johansen.

Multi næsten for alle

Antropolog Anja Steinmejer har i samarbejde med Vordingborg Kommune undersøgt, hvordan et multicenter forstås og bruges, og hvilken betydning det har for seniorlivet i Præstø.

Blandt hendes konklusioner er, at mulighederne er store, f.eks. kan man som beboer på plejecentret med støtte fra ansatte eller pårørende gå ned og opleve, at barnebarnet laver gymnastik i springsalen eller deltage i aktiviteter sammen med ældre, der bor i eget hjem.  

Udfordringen er at få forklaret rammerne og mulighederne til potentielle brugere og gøre det mere gennemskueligt, hvilke tilbud der er for hvem.

- Alle dem, jeg har talt med, synes, det er en god idé med et multicenter men for nogle af de ældre i eget hjem, der ikke anvender stedets aktiviteter, kan det fremstå som et stort og forvirrende sted. Her kan det være en idé løbende at holde åbent hus arrangementer og give rundvisninger, siger Anja Steinmejer, der er videnskabelig assistent hos Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Fjerne fordomme om at bo på plejehjem

En fordel ved at samtænke sportshal, aktivitetscenter og plejecenter er også, at byens seniorer får et andet perspektiv på det at komme på plejecenter.

- Jeg har hørt ældre sige: ’Hvis det kommer dertil, at jeg ikke kan klare mig selv, så vil jeg gerne bo der,’ siger antropolog Anja Steinmejer, der advarer mod at tro, at ’multieffekten’ bare kommer af sig selv.

Mange bruger kun multicentret til én bestemt aktivitet f.eks. genoptræning eller foreningsgymnastik. Grundet multicentrets størrelse er det heller ikke alle ansatte, der nødvendigvis oplever multieffekten i løbet af en dag, forklarer Anja Steinmejer.

- Dels fordi afdelingerne, trods det at de befinder sig under samme tag, ligger relativt spredt. Og fordi de forskellige arbejdsgange ikke nødvendigvis krydser ind over hinanden i det daglige, men samtidig er det også et sted, som hele tiden udvikler sig, siger hun.

LÆS temaet: Antropologien i kommunerne 

Opgør med myter

For ældrechef Susanne Johansen er Præstø Multicenter et opgør med alle myter om, hvad der kan lade sig gøre - ikke mindst i forhold til samarbejde og aktiviteter på tværs af generationer. Dagplejen er i huset én gang om ugen, de lokale børnehaver kommer ofte på besøg, og elever fra Præstø Skole, der ligger lige rundt om hjørnet, er også tit i bygningen. Eleverne bruger eksempelvis sportshallen til idræt, og her kan beboere eller brugere i huset komme fordi og kigge på gennem glasruderne.

- Vi havde en drøm om at skabe generationernes hus. Det har vi nået. Jeg synes virkelig, at vi er kommet ud over stepperne. Men ting tager tid, og med sådan et stort byggeri skal man give sig selv minimum fem år, før man tager en pejling på, om man har nået det, man ville, siger Susanne Johansen.

Tegninger: Britt Boesen

Præstø Multicenter: Ét center – mange brugere
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Fra venstre: Michelle Overgaard, aktivitetsmedarbejder, Helle Østergård Hansen, daglig leder, Susanne Johansen, ældrechef.

Kort om Præstø Multicenter

 

Præstø Multicenter er bygget i 2014 og rummer både sportshal, springsal, dansesal, sundhedspleje, genoptræning, café og meget andet. 

De lokale sportsforeninger og børnene fra Præstøskole benytter sportshal og springsal i løbet af dagen. Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne hjælper med genoptræning og rehabilitering, mens sundhedsplejen er aktiv med mødregrupper og andre hold.

Plejecenterdelen består af 40 boliger. Til plejecenteret er der er tilhørende aktivitetscenter både for borgere, der bor i eget hjem og for borgere, der bor på Præstø Multicenter. I midten af multicentret er en stor hall med en cafe.

Læs rapporten Præstø Multicenter: Ét center – mange brugere

Baggrunden for Præstø Multicenter

I 2009 brændte sportshallen i Præstø ned, og byen stod uden sportshal i over ét år. I samme periode stod Vordingborg Kommune over for flere større byggeprojekter i Præstø. Dels skulle byens plejehjem ombygges for at kunne leve op til de lovmæssige krav for plejeboliger, og dels manglede der faciliteter til både sundhedsplejen og træningsområdet i byen. Under en række workshops opstod ideen om at slå de to forstående byggerier sammen og integrere dem med sportshallen. Det skulle bane vejen for nye fællesskaber mellem beboere, brugere og personale. Det første spadestik blev taget i april 2012, og i september 2014 slog Præstø Multicenter dørene op.

Antropolog Anja Steinmejer:

"Det er utrolig kompleks at prøve at forstå, hvad et multicenter er. Det er det også for borgerne i Præstø. Det er multi på rigtig mange måder. Der er brugere, beboere og ansatte under ét tag. Der er forskellige generationer. Præstø Multicenter er uden tvivl noget af det mest multi, der er bygget i Danmark."

Læs Anja Steinmejers rapport om Præstø Multicenter
Læs mere om åbne haller

Fremfærd Bruger er igang med projektet 'Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier mv.' 

Du kan finde inspiration til, hvordan man kan bruge hallerne til forebyggelse og sundhedsfremme i et katalog, som projektet har udgivet.

Læs mere og download kataloget om forebyggelse og sundhedsfremme her.