alkohol

Webbaseret alkoholrådgivning skal hjælpe flere af med afhængighed

Sæt dig foran skærmen og få hjælp til dine alkoholproblemer. Det er virkeligheden i de kommuner, der lige nu er med i et projekt i Fremfærd Særlige Behov kaldet Virtuel Alkoholbehandling.

Af Mette Voss 17/10/2016
Fremfærd

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der mange danskere, der har et alkoholproblem, men som ikke kommer i behandling. Derfor er der et stort potentiale i at få flere i behandling, og et projekt under Fremfærd Særlige Behov går nu i gang med at undersøge om webbaseret alkoholrådgivning kan være vejen frem.

I Horsens Kommune har de gennem længere tid hjulpet borgere ud af alkoholproblemer ved hjælp af nettet både via mailrådgivning og samtaler over et program. Det nye projekt er blandt andet inspireret af deres arbejde. Læs mere om projektet fra Horsens her.

At det ikke er alle med alkoholmisbrug eller storforbrugere af alkohol, der kommer i behandling, kan der være mange grunde til. Med det nye projekt håber projektlederne, at kommunerne kan få kontakt til og hjælpe endnu flere borgere med alkoholafhængighed. For eksempel kan det være svært at få alkoholbehandling til at hænge sammen med et arbejde.

- Målgruppen er ikke manden på bænken. Der er nogle borgere, som har et meget stort forbrug af alkohol, men som stadig er arbejdsmarkedet eller har meget langt til den fysiske alkoholrådgivning. De skal have noget hjælp, og i de situationer kan man bruge det her, siger Rafai Atia, der er projektleder i KL.

Kommunerne ser det altså som en god mulighed for at nå nogle af de borgere med alkoholafhængighed eller med et stort forbrug af alkohol, der ellers ikke ville komme i behandling.

Rigtige mennesker bag skærmen

I forhold til den alkoholrådgivning, hvor borgerne møder op til en samtale og snakker med en rådgiver, kan et webbaseret program for nogle lyde ret upersonligt, men det er ifølge projektlederne slet ikke tilfældet.

- Det er meget interessant, at vi i dette projekt bruger teknikken, men hvor vi samtidig holder fast i de menneskelige relationer, siger Niels Kjeldsen, der er projektleder i Dansk Psykologforening.

Medarbejderne bliver også udviklet gennem at prøve nye værktøjer af, og det vil som udgangspunkt være de samme værktøjer til alkoholbehandling, de tager i brug, når de rådgiver over nettet.

- Når man prøver nye metoder af, er det med til at kompetenceudvikle medarbejderne, og det er vi jo meget interesserede i, da det også skaber udvikling i den offentlige sektor, siger Niels Kjeldsen.

Teknikken er på plads

Der er nogle tekniske ting, der selvfølgelig skal være på plads, når man skal bruge nettet til at behandle borgere med alkoholafhængighed. Det har været en udfordring, men med hjælp fra MedCom, der har stor erfaring med sundheds-IT og viden om lagring af sundhedsdata, er det nu på plads.

- Det er testet af, og det er brugervenligt. Det har været vigtigt, at det er brugervenligt for både medarbejdere og borgere, siger Rafai Atia, der også lægger vægt på, at det for borgerne er endnu mere brugervenligt, da de kan bruge det fra både deres computer, iPad eller telefon.

Kommunerne, der skal bruge systemet har været til tre intromøder, så de kunne blive introduceret godt til det nye værktøj. Først var de til intromøde, hvor Horsens Kommune fortalte om deres erfaringer. Så var de til et møde, hvor de så og blev introduceret til udstyret, og på det sidste møde prøvede de det så af.

- De medbragte selv udstyr, og det blev demonstreret og de legede med det. De testede det af på forskellige devices og ringede til hinanden for at se, om det virkede, og det gør det, siger Rafai Atia.

Projektet løber indtil marts 2017.

Find kommunernes egne hjemmesider

Du kan se mere om de enkelte kommuners alkoholrådgivning ved at klikke på dem her:

Rudersdal

Fredensborg

Ballerup

Aarhus

Holstebro

Horsens

Randers

Organisationen Alkohol og Samfund samt Dansk Industri har også sat gang i en kampagne med fokus på alkoholrådgivning og -behandling, den er til at finde på hope.dk

Om Fremfærd Borgere med Særlige Behov

 

Fremfærd Borgere med Særlige Behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v. Læs mere om Fremfærd Særlige Behov her