Idékatalog: 60 eksempler på kreativ tænkning i hallerne

Idékatalog: 60 eksempler på kreativ tænkning i hallerne

Katalog giver et væld af inspiration til aktiviteter, der kan være med til at forebygge sygdomme og genoptræne borgere i kommunerne.

Af Irene Aya Schou 21/03/2016
Fremfærd

Svømning for overvægtige i Rudersdal. Udendørs skattejagt for børn i Gribskov. Stolegymnastik for ældre i Struer. Udendørs rygestopkurser i Odense og motionstilbud til etniske piger i Høje-Taastrup.

De kommunale haller og udendørsanlæg lægger allerede i dag gulv og græs til mange forskellige aktiviteter med fokus på sundhed og forebyggelse. Og potentialet er enormt.

Det viser et nyt inspirationskatalog, der er på gaden fra Fremfærd Bruger. Kataloget beskriver 60 konkrete projekter, hvor svømme- og idrætshaller, skoler og grønne arealer er aktive medspillere i kommunens opgave med det nære sundhedsvæsen.

Målet er, at projekterne kan inspirere andre til at tænke: Sådan kan vi også gøre.

Stolegymnastik i Struer

Ét af eksemplerne er fra Struer Kommune. Her mødes flere hundrede ældre hver onsdag i vinterhalvåret i Struer Hallerne klokken 9.30 til kaffe, samvær og motion. De ældre kan efter kaffen og et halvt rundstykke med smør vælge mellem bl.a. stavgang, petanque, badminton eller stolegymnastik.

- De ældre vil rigtig gerne op af sofaen og bevæge sige. Der skal bare være de rigtige tilbud. Og det skal være i dagtimerne. Nogle tonser rundt og spiller gulvhockey, mens andre hygger sig med et spil bob eller stolemotion. Vi har deltagere på helt op til 92 år, fortæller formand for ”Aktiv Onsdag”, Helga Knudsen.

Hun er blandt de frivillige, der står bag ”Aktiv Onsdag” - de fleste med en fortid i Struer Gymnastikforening. Det var dog ikke hende selv, men halinspektøren, der fik ideen.

- Han synes, der manglede tilbud til seniorer og kontaktede DGI. Jeg mødte tilfældigt en DGI-konsulent på en parkeringsplads og var straks med på ideen, siger Helga Knudsen, der generelt mener, at landets kommuner skal blive bedre til at udnytte ledig kapacitet i hallerne.   

Walking rygestopkursus

I Odense tilbyder kommunen udendørs rygestop-kurser i naturen. Ideen er at flytte fokus fra rygestoppet over i nogle aktiviteter, der giver energi, succes og fællesskab, siger Torben Madsen, tobaksrådgiver i Odense Kommune.

- Fysisk aktivitet i naturen gør, at vi slår over i et andet ’mode’, hvor vi er mindre stressede og mere modtagelige for forandringer. Samtidig tiltrækker kurset andre mennesker end dem, der vælger almindelige indendørs rygestopkurser, siger han.

I øjeblikket deltager 15 personer i det ’gående kursus’, der løber over seks uger. For nogle er socialt fællesskab det afgørende.

- Jeg har folk, der melder sig til rygestopkurset for at møde andre mennesker og have noget at gå til onsdag aften, siger Torben Madsen, der endnu ikke har officielle tal på, om rygestopkurset virker. Personlige tilbagemeldinger tyder dog på, at den friske luft og snakken med ligesindede får en hel del til at kvitte smøgerne.

Sports-pas til unge

I Aalborg er fokus på gruppen fra 12 til 25 år. Ofte vælger de unge hallerne fra, når de rammer teenageårene. For at forhindre det, har kommunen siden 2010 tilbudt et såkaldt Sports2Go-pas, hvor unge - mod en mindre betaling - får ubegrænset afgang til idræts- og bevægelsestilbud bl.a. australsk fodbold, mindfulness, ’aqua jogging’, intervaltræning og ’cable wakeboard’, en slags snowboard på vand.

Initiativet har rokket ved forestillingen om, hvad idrætsfaciliteter er, fortæller foreningsplaymaker i Aalborg Kommune, Sanne Fremlev.

- Det, projektet har gjort allerbedst, er at ændre ved en kultur af, hvordan og hvor man dyrker idræt. Vi har brugt de åbne pladser i byen. Vi har brugt svømmehaller, klublokaler og kommercielle centre. Det har været et broget billede, og jeg vil opfordre til, at man tænker bredt, siger hun.

40 procent af de unge, der køber et Sports2Go-pas, ønsker efterfølgende at fortsatte i det etablerede foreningsliv, viser erfaringen.

- Så det sætter gang i nogle ting, men vi må også konkludere, at der holder hårdt med at få de unge gjort permanent idrætsaktive, siger Sanne Fremlev og oplyser, at 2000-2500 unge har erhvervet sig et Sports2Go-pas igennem de senere år.

Ansatte skal på banen

De mange eksempler viser, hvordan kommunale haller kan bidrage til både forebyggelse og genoptræning for kommunens borgere. Det mener Jeanette Bossen, der er faglig konsulent i FOA og projektleder på projekt ”Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv” under Fremfærd Bruger.

Hele ideen med projektet er at skabe fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens og borgernes behov og aktiviteter og initiativer, hallerne stiller til rådighed. Der er nogle steder mange ledige timer i hallerne, og forhåbentlig kan dette katalog inspirere nogle til at gå hjem og sige: Hvorfor har vi ikke gjort det noget før, siger hun.

Arbejdet med inspirationskatalogen har bl.a. vist, at initiativerne til at bruge haller og grønne områder på en ny måde især kommer fra kommuner og idrætsforeninger og sjældent fra de ansatte.

Jeanette Bossen ser også gerne, at menige medlemmer i FOA bl.a. idrætsassistenter og badepersonale kommer mere på banen.

- Alle skal tænke i kerneopgaven og i, hvordan de kan bidrage til at udvikle deres arbejdsplads. Der er brug for, at ledere og medarbejdere sætter sig sammen og udvikler de gode ideer, siger hun.

Testkommuner

Efter at inspirationskataloget er kommet på gaden, er næste skridt at finde 2-3 kommuner, der vil prøve nogle indsatser af i en hal. Indsatserne bliver udvalgt og udviklet på to workshops sammen med eksterne konsulenter, sundhedscenteret, hallens personale, borgere og relevante frivillige organisationer.

Formålet er, at styrke samarbejdet mellem sundhedscentrene og hallerne og få erfaringer og viden om, hvordan konkrete aktiviteter kan igangsættes i hallerne for en borgergruppe. Erfaringerne fra testforløbene skal munde ud i nogle konkrete historier, siger Katrine Nordbo Jakobsen, der er chefkonsulent i KL og projektleder på projektet sammen med Jeanette Bossen.

- De 60 gode eksempler skal suppleres med konkrete historier med gode erfaringer og viden om, hvordan de kommunale haller kan bidrage til kommunens opgaver med sygdomsforebyggelse og genoptræning af borgerne, siger hun.

Forebyggelse og genoptræning i landets haller
Om projektet "brug af kommunale haller"
 • Projekt ”Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv" er et projekt under Fremfærd Bruger, der handler om de muligheder, der ligger i de mange kommunale svømme- og idrætshaller.
 • Aktiviteterne bygger alle på tanken om at sygdomsforebygge og genoptræne borgere i kommunen. Hallerne skal så og sige blive aktive medspillere i kommunens opgave med ”Det nære sundhedsvæsen”.
 • Projektgruppen har udgivet et inspirationskatalog, der beskriver forskellige aktiviteter landet over, hvor haller konkret arbejder med forebyggelse og genoptræning.
 • Læs mere om Fremfærd Bruger her.
Er du vores nye ambassadør
Projekter fra kataloget:
 • Mariagerfjord Kommune: 'Aktiv Ferie' er et samarbejde mellem frivillige i foreningslivet, lokale institutioner og Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune. Aktiviteterne finder sted i skolernes ferie – uge 7 og 42. Projektet er et gratis tilbud målrettet idrætsforeningsuvante børn, samt børn, der ikke kommer på ferie med deres mor og far.
 • Ishøj Kommune: 'Leg dig glad' er for børn i alderen 5-9 år, der gerne vil prøve nye sjove, udfordrende og fysiske aktiviteter. Aktiviteterne har til formål at skabe fællesskaber og interesse for motion f.eks. cirkustræning i idrætscentret. Der er tale om en brobygningsindsats mellem barn/familie, institution/skole og fritidsliv.
 • Næstved Kommune: 'FamiliePakken' er et 3-årigt samarbejdsprojekt mellem Børneambulatoriet, Næstved Sygehus og Næstved Kommune. Projektet går ud på at hjælpe, støtte og vejlede børnefamilier, der i dagligdagen er udfordret med svær overvægt. Forældrene tilbydes et 12-ugers undervisningsforløb. Samtidig med undervisningen deltager barnet i fysiske aktiviteter.
 • Thisted Kommune: 'Videreudvikling af hal-hjernerne' er kompetenceudvikling af halinspektørerne. En fælles tilrettelagt videreuddannelse, der bl.a. giver indsigt i udviklingen af danskernes motionsvaner samt igangsætning af nye aktiviteter.
 • Høje-Taastrup Kommune: 'Etniske piger' er et udviklingsprojekt, hvor etniske piger i udskolingen skal være med til at udvikle motionstilbud til dem og deres eget netværk. Pigerne inviteres med til en event, hvor de kan komme med indspark til, hvordan motionsaktiviteterne skal tilrettelægges, hvis de skal tiltrække dem selv.
 • Rudersdal Kommune: 'Svømning for overvægtige' er et projekt, hvor deltagerne er i svømmehallen eksklusivt, uden at andre er der. De har desuden omklædningsfaciliteter for sig selv. Det er et kommunalt tilbud i samarbejde med den lokale svømmeklub.
 • Gribskov Kommune: 'Lokal GeoCaching' er for alle, der elsker skattejagt og frisk natur. I tæt samarbejde med børnehaver, skoler og andre af kommunens institutioner udlægges skatte, så hver institution i det daglige kan foretage deres egen skattejagt. Målet er at give gode naturoplevelser i bynære områder.