Vejledning til udviklingsplaner

Vejledning om udviklingsplaner

Få inspiration og vejledning til, hvordan ledere, HR-afdelinger, medarbejdere og MED-udvalg kan arbejde med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner.

Af Personaleweb 18/02/2013
Danske Regioner,
HK,
KL

Der er mange måder at arbejde med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner på. Og hver arbejdsplads har sin tilgang og sine behov til, hvordan ledere, medarbejdere og HR-ansatte arbejder med kompetenceudvikling og udviklingsplaner.

I syv artikler viser erfaringer fra seks arbejdspladser, hvordan de på forskellig vis arbejder med kompetenceudvikling og udviklingsplaner.

Artiklerne henvender sig primært til ledere, HR-afdelinger, medarbejdere og MED-udvalg. Med konkrete eksempler viser de, hvordan man kan arbejde strategisk med individuel kompetenceudvikling og udviklingsplaner. Artiklerne er tænkt som inspiration til, hvordan I kan gøre på jeres arbejdsplads.

Socialcenter København har med succes indført et selvevalueringsskema, der giver et samlet og individuelt overblik over medarbejdernes kompetencer.

Hedensted Kommunes natur- og miljøadministration har udviklet et system, der giver et samlet overblik over alles kompetencer. På den måde kan de sikre, at der er de rette kompetencer til at løse opgaverne.

I Holstebro Kommune står den centrale HR-afdeling for den strategiske kompetenceudvikling. Den viser blandt andet nye ledere, hvordan de skal bruge MUS, og laver et kursuskatalog for ledere og medarbejdere.

Holstebro Kommune har gennemført et strategisk kompetenceudviklingsforløb for kommunens skolesekretærer sammen med UCH. Formålet var at få et samlet kompetenceoverblik, som den enkelte skolesekretær og leder kan bruge til blandt andet MUS.

Radiologisk Afdeling på Slagelse Sygehus har udviklet en model, der har vendt fordelingen af opgaver 180 grader. Så nu er det i højere grad medarbejdernes kompetencer, der bestemmer, hvem der får hvilke opgaver.

I Jobcenter Varde er der ingen slinger i valsen, når det kommer til kompetenceudvikling. Centret har nemlig nedsat et kompetenceudvalg, der prioriterer den strategiske indsats.

I Park & Natur i Aalborg Kommunes Teknik & Miljø-forvaltning har de valgt at lade medarbejderne bestemme over kursusmidlerne til den faglige opkvalificering. De har også indført et system, der har kortlagt medarbejdernes faglige kompetencer ud fra nogle detaljerede skemaer, hvor medarbejderne skulle score sig selv i et pointsystem.

Hent ajourført og illustreret aftale om individuelle udviklingsplaner
Aftale om individuelle udviklingsplaner mellem de enkelte organisationer og KL
Aftale om individuelle udviklingsplaner mellem de enkelte organisationer og RLTN