Timeout har gjort, at medarbejderne ved mere om, hvad de andre laver og dermed også højere social kapital

Sådan bruger vi timeout til at få højere social kapital

På Låsbyhøj rehabiliterings- og akutcenter i Kolding kommune arbejder medarbejderne med at styrke den sociale kapital gennem daglig timeout og et personlighedstræ.

Af Christina Lagoni 08/04/2015

Når den sociale kapital er øget på Låsbyhøj rehabiliterings- og akutcenter, så er det fordi, der er kommet fokus på den faglige kommunikation. En række praktiske tiltag som daglige timeouter og personlighedsprofiler har gjort, at medarbejderne kan arbejde mere effektivt og er blevet bevidste om kollegaernes arbejdsgang. Det fortæller Mette Lumby Kristensen, der er social- og sundhedsassistent og arbejdsmiljørepræsentant på Låsbyhøj.

Et projekt, der skal styrke den sociale kapital på centeret løb fra oktober 2014 til marts 2015, og der er planlagt endnu en evaluering i september. Tilbagemeldingerne fra pesonalet har været overvejende positive. 

- Alt personalet er enige om, at det har været et positivt forløb, som har forbedret arbejdsmiljøet, samarbejdet og øget effektiviteten. Det er nogle enkle tiltag, hvor vi næsten kan undre os over, hvorfor vi ikke har tænkt på det før, men det er ikke altid nemt at se tingene udefra. fortæller hun.

LÆS OGSÅ: Nyt undervisningsforløb sætter fokus på kerneopgaven

Timeout styrker samarbejdet

Der har særligt været fokus på kommunikationen mellem medarbejderne, da god faglig kommunikation skaber struktur på hverdagen, og hjælper medarbejderne til at forstå hinandens arbejdsgang i det daglige. Faktisk har man på Låsbyhøj indført et helt konkret redskab til at dele erfaringer og information i hverdagen.

- Der er blevet indført tre daglige timeouter; én formiddag, før middag og klokken 14.00. En timeout tager højst fem minutter, og der bliver samlet op på, hvor langt hver enkelt medarbejder er med deres opgaver, og hvor man kan hjælpe hinanden. Der er lavet en skabelon for hver timeout, og medarbejderne er på skift tovholder for en timeout.

Allerede efter to uger fandt personalet på Låsbyhøj ud af, at timeout-metoden var noget, de havde gået og manglet. Selvom dagligdagen kan være travl, så husker medarbejderne hinanden på at få afsat tiden tre gange om dagen til at opdatere om hinandens opgaver. De små pauser er efterhånden gået hen og blevet en naturlig del af hverdagen på afdelingen, og det har givet bedre samarbejde og øget effektiviteten. 

- Før hjalp vi ikke hinanden nok, og vi var slet ikke vidende om, hvad hinanden foretog sig. Nu har vi et meget bedre samarbejde, og hvis én har en lidt kortere opgave, kan man tale sammen om, om der er noget, vedkommende kan gøre for en anden. Så byder vi ind: 'jeg kan lige hjælpe dig med den seng' eller 'jeg kan lige hjælpe dig med at få ham i bad', fortæller Mette Lumby Kristensen.

Personlighedstræet

Selvom kommunikationen har været særligt vigtigt i at styrke den sociale kapital, så er der også taget visuelle midler i brug. På kontoret i Låsbyhøj bliver der netop nu malet et træ på væggen, hvor hver gren symboliserer en bestemt personlighedsprofil, som medarbejderne kan plotte sig ind på med navn. Alle medarbejdere har nemlig i forbindelse med projektet fået udarbejdet en profil over deres personlighed, som ledelsen og kollegaer kan bruge aktivt i det daglige samarbejde.

- Der er blevet arbejdet meget med betydningen af profilerne, og hvilken betydning det har for en gruppe, at den er sammensat ud fra personlighedsprofilerne. Der er også blevet arbejdet med, hvordan hver enkelt profil reagerer på en opgave og på feedback. For eksempel er jeg en 'F' og 'R', så mig kan du sige tingene til direkte. En 'I'-person har måske behov for at få det sagt tingene lidt mindre direkte, fortæller Mette Lumby Kristensen og fortsætter:

- Vi har helt klart fundet ud af, at når vi skal løse forskellige opgaver, har vi behov for forskellige typer. Vi har prøvet at dele grupper uden at bruge profilerne, og det gik slet ikke så godt, som da vi så inddelte efter profilerne.

Mere fokus på feedback 

Når personalet skal rose hinanden på Låsbyhøj, har der aldrig været problemer. Ifølge Mette Lumby Kristensen er det nemlig en meget social afdeling, der godt kan lide at være sammen med hinanden. Sværere er det, når det kommer til at give mere kritisk feedback, da det ofte kan være grænseoverskridende, og der er en risiko for, at ens kollega eller en selv kan blive ked af det. Men arbejdsmiljørepræsentanten er ikke i tvivl om, at det er gavnligt at kunne give feedback.

- Jeg tænker, at feedbacken skaber tillid, fordi vi er bevidste om, at hvis jeg gør noget forkert, så er der nogen, der fortæller mig det. Vi tør sige det til hinanden. Det skaber også noget retfærdighed, for man får tingene at vide med det samme, og der er ikke noget hvisketiske. Og desuden så lærer vi noget hver gang, vi får feedback, siger hun. 

Hun understreger, at det er vigtigt, at alle på afdelingen - både ledelse og medarbejdere - er klar over, hvordan man giver konstruktiv kritik. Derfor har seminardagene i projektet også handlet om at give hinanden feedback. På tværs af afdelingen gav medarbejderne feedback til ledelsen og omvendt, og det her var det vigtigt, at det ikke kun var ros. Mette Lumby Kristensen mener, at det var en svær opgave for mange, men også at det nok altid er en lidt ømtålelig opgave at give eller modtage kritisk feedback.

RAFI PERSONLIGHEDSTEST

R - Den resultatorienterede: Fokus på resultater, handlekraftig og flittig, ordner det hele selv, utålmodig.

A - Den administrative: Fokus på rutiner, afhængig af regler, overholder tidsfrister, vurderer omhyggeligt konsekvenser.

F - Deb fornyelsesorienterede: Fokus på egne nye idéer og projekter, elsker at satse og løbe risici, visionær, kreativ, engageret, god til at "få andre med". 

I - Den integrationsorienterede: Fokus på at skabe sammenhold og fællesskab, social, lyttende, god til at skabe kontakt, politisk tæft, god til konflikthåndtering.

Se hele oversigten over styrke og svagheder hos de enkelte typer HER- måske kan du genkende dig selv. 

Kilde: Michael Jensen, Inzpirator

Om projektet 'Social kapital i praksis'

Projektet 'Social kapital i praksis' er forankret i den lokale MED-organisation og finansieret internt. 

Projektet løb fra oktober 2014 til marts 2015 med en planlagt evaluering i september 2015.

Låsbyhøj Rehabiliterings- og akutcenter har samarbejdet med konsulent og indehaver af Inzpirator, Michael Jensen. 

Mette Lumby Kristensen har særligt fokus på social kapital og psysisk arbejdsmiljø i sit virke som arbejdsmiljørepræsentant. 

Om timeouten

Timeouten holder medarbejderne tre gange om dagen, og ved at klikke på linket kan du se, hvordan hver enkelt timeout er struktureret i løbet af dagen.

TIMEOUT på Låsbyhøj Rehabiliterings- og akutcenter