Medarbejder: Sådan forbereder jeg mig til MUS-samtalen

I din forberedelse er det vigtigt, at du overvejer egne ønsker til faglig og personlig udvikling.

Af Kompetencernes ABC 26/05/2015

Det er en god idé at overveje, hvordan dine personlige ønsker til udvikling er relevante og nyttige ift. arbejdspladsens behov. Som forberedelse til samtalen kan du derfor orientere dig både i forhold til referatet fra sidste års MUS eller udviklingsplan og arbejdspladsens mål og strategier.

Inden samtalen kan du bl.a. overveje:

  • Hvad du ønsker at få ud af samtalen
  • Hvordan du kan være med til at skabe en åben og fremadrettet dialog
  • Hvordan du ser dine kompetencer og ønsker til dit fremtidige arbejdsliv i forhold til arbejdspladsens mål og udvikling
  • Hvordan du har omsat sidste års udviklingsmål i dit daglige arbejde, og hvad du gerne vil blive endnu bedre til i det kommende år.
  • Hvordan du bedst kan bidrage til arbejdspladsens udviklingsmål
  • Hvilke oplevelser du vil fortælle om i samtalen, således at de gode arbejdsoplevelser kan danne udgangspunkt for dine udviklingsmål

Gensidig forventningsafstemning inden samtalen

Det er vigtigt, at du inden samtalen gør din leder opmærksom på, hvis der er særlige emner, du ønsker at drøfte gennem MUS. Det giver et godt udgangspunkt for din egen og din leders forberedelse, at I har en fælles forståelse af, hvad det er vigtigt at få talt om.

Læs også: Få en god MUS-samtale

Ofte vil din leder inden samtalen sende et skema med de emner, han/hun ønsker, at I tager udgangspunkt i. Her er det vigtigt at gøre din leder opmærksom på, om der er andre emner, du finder det væsentligt at tage op. Hvis ikke din leder sender et samtaleskema rundt inden MUS, kan du selv sende en mail til din leder med de emner, du ønsker, I skal tale om og opfordre din leder til at gøre det samme. På den måde bidrager du til, at I har samme forventninger til samtalen.

Hvad kan MUS handle om?

MUS skal handle om det, du og din leder finder væsentligst. Det kan fx være opgaver, udvikling, trivsel, livsfaser, samarbejde og meget mere.

Du kan f.eks. overveje, om du har lyst til at tale med din leder om:

  • Nuværende arbejdssituation (fx tilrettelæggelse af arbejdet, arbejdets indhold og krav, arbejdsindsats, udviklingsmuligheder og ændringer i arbejdet, arbejdets betingelser og rammer og mulighed for sociale kontakter).
  • Nye jobmuligheder (f.eks. udstationering, jobrotation, jobskifte, mere eller mindre krævende job, mulighed for avancement og retrætestillinger)
  • Læring (f.eks. efteruddannelse, videreuddannelse, sidemandsoplæring, udveksling, coaching, supervision, mentorordning, udfordringer, faglige kurser og personlig udvikling)
  • Trivslen og samarbejdet (f.eks. i forhold til leder, kolleger og arbejdsopgaver)

Som en del af din forberedelse til MUS kan det være en god idé at spørge en kollega om sparring på, hvordan han/hun ser dine styrker og muligheder på arbejdspladsen. Mange gange kan en kollega give inspiration og ideer til nye måder eller områder, hvor du kan bruge dine kompetencer i arbejdet.