ufaglært

Kom til konference om motivation og barrierer for deltagelse i efteruddannelse

KL, FOA og 3F inviterer til hybridkonference i Aalborg den 23. marts 2022 om læringsidentitet og motivation blandt kortuddannede og ufaglærte.

Af Irene Aya Schou 07/02/2022
3F,
FOA,
KL

En række analyser viser, at ufaglærte er den målgruppe, som deltager mindst i voksen- og efteruddannelse (VEU), og som er sværest at motivere til at deltage i uddannelse generelt.

Men hvorfor deltager mange ufaglærte og kortuddannede kun i lav grad eller slet ikke i efter- og videreuddannelsesaktiviteter? Og hvad motiverer ufaglærte til at starte på et kompetenceforløb? 

Det sætter KL, FOA og 3F fokus på ved en konference i Aalborg den 23. marts 2022. Konferencen er en såkaldt hybridkonference, hvor det også er muligt at deltage virtuelt.

Oplægsholdere på konferencen

Temaet for konferencen er læringsidentitet og motivation, og du vil blandt andet møde lektor, ph.d. Mads Peter Klindt fra Aalborg Universitet, som giver sit bud på barrierer i forhold til at motivere til uddannelse.

Maria Thiemer fra Danmarks Evalueringsinstitut - EVA vil præsentere analyser, som viser ufaglærtes deltagelse eller manglende deltagelse i efteruddannelse, og chefkonsulent Dan Schimmell vil fortælle om erfaringer fra et aktuelt projekt i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

Målgruppen for konferencen

Konferencen henvender sig til ledere, HR-konsulenter, (F)TR, job- og virksomhedskonsulenter og repræsentanter for de faglige organisationer og finder sted onsdag den 23. marts 2022 kl. 9.00-12.30 Aalborg Kongres & Kultur Center. 

Konferencen vil også belyse arbejdspladsernes muligheder for økonomisk støtte til kompetenceudvikling fra puljerne ’Bedre til ord, tal og IT’ og ’Ufaglært til Faglært’.

Tilmeld dig konferencen

Læs mere og tilmeld dig her.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om tilskudsmuligheder:

Man kan som arbejdsplads søge økonomisk tilskud til kompetenceudvikling gennem puljerne 'Ufaglært til Faglært' og 'Bedre til ord, tal om IT'.

'Ufaglært til faglært' er målrettet medarbejdere på en FOA eller 3F overenskomst, der har været ansat i kommunen i minimum to år, og som kommunen ønsker at opkvalificere og fastholde i beskæftigelse. 

Læs mere om Ufaglært til Faglært

'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne og handler om at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet. 

Læs mere om Bedre til ord, tal og IT.