ambassadørerne Lars Nexø og Mette Naerbout

Mød to ambassadører for kerneopgaven: ”Vores rolle er at stille de dumme spørgsmål”

Hvordan gearer man en stor organisation til at udvikle og fastholde fokus på at løse kerneopgaven? I Frederiksberg Kommune er svaret at uddanne medarbejdere til kerneopgaveambassadører.

Af Irene Aya Schou 26/02/2018

Lars Nexø og Mette Naerbout er ambassadører. Godt nok kører de ikke rundt i fine biler med diplomatnummerplader eller repræsenterer Danmark i udlandet. Alligevel har de et vigtigt job.

De er nemlig ambassadører for kerneopgaven – og to af de i alt 31 såkaldte kerneopgaveambassadører, som Frederiksberg Kommune har uddannet de seneste år. Målet med uddannelsen er, at ambassadørerne skal facilitere processer, der hjælper til at fokusere og forbedre kerneopgaven både på egen og andres arbejdspladser.

Sjovt og svært

- Jeg har faciliteret fem processer, hvor arbejdspladser skulle definere deres kerneopgave. Vi har en drejebog, vi følger med i alt seks trin. Det er super spændende at facilitere andre, og for mig personligt giver det også redskaber, som jeg kan bruge i mit arbejde, siger Lars Nexø, der er uddannet socialrådgiver og cand.mag. i kultur og sprogmødestudier og arbejder som projektkonsulent i Ydelsescentret i Frederiksberg Kommune.

For en anden af kommunens kerneopgaveambassadører, Mette Naerbout, er det også udviklende at skulle facilitere andre medarbejdere.

- Det er helt vildt sjovt, men også svært. Du får et indblik i andres kerneopgave, og på uddannelsen fik vi at vide, at vores vigtigste funktion som facilitator er at være ”dumme og dovne”. Det er ikke os, der skal være eksperter og gøre arbejdet. Det skal de selv, siger Mette Naerbout, der er uddannet cand. mag. i historie og arbejder som projektleder i Frederiksberg Erhvervsforum i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Forankring i MED-systemet

Beslutningen om at uddanne kerneopgaveambassadører er forankret i MED-systemet. I 2014 besluttede Område-MED på social, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet at inddrage alle medarbejderne og sammen skabe et fælles medarbejdergrundlag, der giver konkrete bud på, hvad kerneopgaven er, og hvilke kompetencer og forudsætninger, der er nødvendige for at kunne lykkes med kerneopgaven.

Dette arbejde har resulteret i medarbejdergrundlaget ”Sammen om Kerneopgaven” samt en stor portion læring og øget bevidsthed. Sideløbende med dette arbejde opstod ideen om at uddanne ambassadører, der skal agere fødselshjælpere i processen med at vække kerneopgave-snakken til live – rundt omkring på de lokale arbejdspladser.

LÆS OGSÅ: MED-udvalg går forrest: Fra kerneopgave til MUS

- Kerneopgaveambassadørerne er frontløbere i forhold til at ændre organisationen, så der kommer mere fokus på kerneopgaven. Kommunens opgaver har ændret sig de senere år i takt med, at vi inddrager borgerne på nye måder. Her er det vigtigt at arbejde strategisk med kerneopgaven, så der er fokus på løbende forbedringer lokalt og på medarbejdernes kompetencer, siger Torben Laurén, der er sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune og med i den arbejdsgruppe i Område-MED, der bl.a. arbejder med udbredelsen af medarbejdergrundlaget.

Ambassadører fra forskellige faggrupper

Uddannelsen som kerneopgaveambassadør varer to dage. Her får man bl.a. viden om medarbejdergrundlaget, forskellen på en arbejdsopgave og en kerneopgave, og oplæring i procesfacilitering.

Det er helt frivilligt, om man vil være ambassadør, og blandt de 31 ambassadører er bl.a. fysioterapeuter, sygeplejersker, afdelingsledere og socialpædagoger. Kerneopgaveambassadørerne arbejder sammen to og to, når de er ude – og som ambassadør forpligter man sig til mindst at facilitere  to processer – én på egen arbejdsplads og én på en anden arbejdsplads.

For Lars Nexø kan det være en fordel at komme ud til medarbejdere, der arbejder med noget helt andet end én selv.

- Kommer jeg ud på en arbejdsplads i socialafdelingen, som ligger fjernt fra det, jeg normalt sidder med, kan jeg stille nogle spørgsmål, som giver anledning til at sætte nye vinkler på deres arbejde og rykke ved ofte indlejrede måder at tænke på, siger han.

Mette Naerbout blev ambassadør, fordi hendes leder i en mail efterlyste medarbejdere, der havde lyst. Det valg har hun ikke fortrudt. Især fordi hun af erfaring ved, hvad det giver at have ambassadører ude og facilitere en kerneopgaveproces.

- Vi har kørt en proces i min tværgående enhed, som var relativt nystartet, og hvor vi havde brug for at få sat ord på, hvorfor vi var sat i verden. Processen gav os en fælles forståelse af vores kerneopgave, siger hun.

Udvikle eller afvikle opgaver

Som ambassadør er man typisk ude to gange på samme arbejdsplads. Første gang defineres kerneopgaven. Anden gang arbejder man med at omsætte kerneopgaven til konkrete arbejdsopgaver.

Sidste del af processen er meget vigtig, understreger sundheds- og omsorgschef i Frederiksberg Kommune, Torben Laurén.

- Kerneopgaven må ikke blive en sætning, vi kommer i glas og ramme. Det skal kunne anvendes i hverdagen. Hvordan løser vi kerneopgaven? Derfor er en del af processen at tilpasse arbejdsopgaver, så vi kan lykkes med kerneopgaven og finde ud af, om vi f.eks. skal udvikle eller afvikle nogle arbejdsopgaver, siger han.  

Viden bliver i organisationen

For Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet i Frederiksberg Kommune er det vigtigt, at det er kommunens egne medarbejdere og ikke eksterne konsulenter, der faciliterer processerne. På den måde fastholdes viden i organisationen.

- Målet er, at flere taler kerneopgave, og at drøftelserne ikke kun sker på den enkelte arbejdsplads men også, at vi begynder at tale kerneopgave med nogle, vi deler målgruppe med på tværs af organisationen, siger Torben Laurén.

LÆS OGSÅ Sådan bruger du kerneopgaven i hverdagen

Det har også stor betydning for medarbejdernes indstilling til processen, at facilitator kommer fra samme kommune og ikke er en ekspert udefra, mener Mette Naerbout.

- Vi er alle i samme båd, og vi kender deres hverdag Vi synes også, det er svært. På den måde kan vi trække på en fælles referenceramme, siger hun.

Vil du vide mere:

Så kontakt:

Helene Bull, specialkonsulent i Frederiksberg Kommune, hebu01@frederiksberg.dk, 28983307

Grafisk materiale til print

Download grafisk materiale til print bl.a., drejebog for en god kerneopgave-proces.

Hvad er kerneopgaven?

Kerneopgaven er en særlig måde at gå til opgaveløsningen på. Et særligt perspektiv. Begrebet hjælper med at stille skarpt på, hvad borgerne får ud af indsatsen og retter fokus mod både relationer mellem kommune og borger og mellem de faggrupper, der skal samarbejde om opgaverne.

Læs også:

Hvad er kerneopgaven?

Sådan bruger du kerneopgaven i hverdagen

Tre typiske misforståelser om kerneopgaven

Kerneopgaven i hverdagen

Hvordan bruger I kerneopgaven i hverdagen?

Fremfærd har udgivet et hæfte, der giver klarhed over, hvad kerneopgaven er, og hvordan I kan bruge den.