Min Plan konsulteres

Designproces skabte nye metoder til at arbejde med sygedagpenge

Efter en designproces er der opstået et nyt værktøj, der kan bruges i mødet med sygedagpengemodtagere i Kolding Kommune. Processen har været til gavn både for medarbejdere og borgere, mener socialrådgiver.

Af William Meyer 02/11/2016

I sygedagpengeafdelingen Staldgården i Kolding har man til glæde for medarbejdere og borgere været  gennem en designproces, der skal inddrage borgerne mere og give dem et større overblik. Det fortæller socialrådgiver Isabella Fokke Møbjerg.

Siden januar 2015 har hun været med i designprocessen, hvor hun sammen med sine kollegaer har været inde som sparringspartnere. Processen har skabt værktøjet "Min Plan" - et lille grønt hæfte, der giver borgerne ansvar for at skrive  aftaler og mål ned.

- Det skal løse nogle af de problemer, som vi hørte, at borgerne havde, nemlig at de manglede overblik og ikke følte, at de blev inddraget nok, forklarer Isabella Fokke Møbjerg.

Det giver borgerne overblik at have aftalerne på papir, og de bliver inddraget mere, når de skal biddrage aktivt til planen, mener Isabella Fokke Møbjerg. Men det er ikke de eneste gevinster.

- For borgerne er det mere behageligt, hvis det ikke er mig alene, der sidder og formulerer nogle mål for deres tilværelse. Samtidigt gør Min Plan, at jeg også skal være mere konkret over for dem, for de kan ikke gå herfra uden at vide, hvad der skal ske, fortæller hun.

Hvis du vil vide mere om, hvad en designproces i Kolding Kommune er, og hvordan den forløber, så se tidslinjen nedenfor. Artiklen fortsætter.

Medarbejderne var selv med til at udvikle værktøjet

Isabella Fokke Møbjerg er glad for, at hun sammen med sine kollegaer har været en del af udviklingen af værktøjet.

- Der er jo et andet engagement i det, fordi jeg selv har været med til at udvikle værktøjet. Det gør rigtig meget for mig, at jeg har deltaget fra starten, fortæller hun.

Og engagementet er der brug for, for ifølge Isabella Fokke Møbjerg er hendes største udfordring med Min Plan at overbevise borgerne om også at engagere sig gennem værktøjet. Det gør de dog for det meste, fortæller hun.

- Mange af borgerne har gavn af Min Plan, og værktøjet er altid med fra start af. Men det er selvfølgelig ikke alle borgere, der kan overkomme ansvaret, og det respekterer vi, siger hun.

At borgerne har gavn af værktøjet er ikke et tilfælde. For borgerne er blevet spurgt, hvad de havde brug for, forklarer Isabella Fokke Møbjerg.

- Før hele processen gik i gang, og vi blev indraget, var der blevet lavet undersøgelser af, hvad borgerne mente, der var behov for. Det var sådan, vi fandt ud af, at de manglede overblik og gerne ville inddrages mere, forklarer hun.

Tværfagligt samarbejde

Udover Isabella Fokke Møbjerg og hendes kollegaer var der også mange andre faggrupper med under designprocessen, der skabte det nye værktøj. Der var eksempelvis sagsbehandlere, konsulenter fra Kolding Kommunes designcenter samt ledere og medarbejdere fra andre kommuner. Og det var ifølge Isabella Fokke Møbjerg en givtig oplevelse.

-  Jeg tror, det er ret vigtigt, at man bliver flyttet lidt ud af den tankegang, man har. At man bliver præsenteret for en anden måde at tænke på og bliver tvunget til at tænke uden for de rammer, man plejer at være i.

Det var ved at blive flyttet ud af de vante rammer, at ideen til værktøjet opstod.

Isabella Fokke Møbjergs chef, Inge Meta Nielsen, der er Sygedagpenge- og rehabiliteringschef, kan nikke genkende til det. Hun har også oplevet i løbet af processen, hvordan hun har fået nye perspektiver gennem mennesker, hun har mødt i designprocessen.

Se Inge Meta Holm Nielsen og Isabella Fokke Møbjerg forklare det nye værktøj. Artiklen fortsætter.

- Det der med, at man får nogle andre øjne på sagen, og at man får stillet kritiske spørgsmål, det gør, at man reflekterer mere, mener Inge Meta Nielsen.

Bedre arbejdsmiljø

Inge Meta Nielsen og Isabella Fokke Møbjerg er altså begge godt tilfredse med arbejdspladsens nye værktøj, men der er også kommet andre nye ting ud af processen. Lokalerne i sygedagpengeafdelingen er blevet forbedret. Der er for eksempel kommet runde borde i stedet for firkantede, bedre belysning, blødere stole og kunst på væggene.

- Borgerne kan slappe mere af. Flere har i hvert fald sagt, at lokalerne er blevet bedre og pænere, beretter Isabella Fokke Møbjerg.

Det er dog ikke kun borgerne, som har gavn af den nye indretning.

- Det er også meget dejligere for os at afholde samtaler i lokaler, som ser godt ud, siger Isabella Fokke Møbjerg.

Den præcise effekt af den nye indretning og værktøjet kendes endnu ikke, men man er i gang med at evaluere projektet, fortæller Inge Meta Nielsen.