randers social- og sundhedsskole

Sosu-elever om innovativt arbejde: Det er sjovt og rigtig svært at få nye ideer

Fremtidens velfærdsmedarbejdere skal ikke bare udføre opgaver. De skal også udvikle praksis. Mød to elever fra Randers Social- og Sundhedsskole, der øver sig i at undre sig og finde nye løsninger.

Af Irene Aya Schou 26/10/2019

- Vi vil gerne have mere tid til borgerne, så jo mere nytænkende og innovative vi kan være, jo mere tid bliver der til nærvær og omsorg.

Sådan siger Line Nørgaard, der er ved at uddanne sig til social- og sundhedshjælper på Randers Social- og Sundhedsskole.

Valgfag i innovation

For at styrke elevernes innovative kompetencer tilbyder skolen undervisning i metoder og praksis, der gør eleverne i stand til at nytænke praksis til gavn for dem selv, deres kolleger og borgerne.

Skolen tilbyder bl.a. valgfaget ”Fremtidens innovative velfærdsmedarbejder”.

Det er et forløb over én uge, hvor eleverne øver sig i at brainstorme, opstille hypoteser, lave prototyper, præsenterer ideer for hinanden og samarbejde i små og større grupper.

- Vi lærer at tænke på en ny måde, hvor vi tænker ud af boksen og udvikle ideer, der har værdi for borgerne. Det er sjovt at forsøge at få nye ideer, men også enormt svært, siger Lisbet Bossow, der ligeledes uddanner sig til social- og sundhedshjælper.

LÆS OGSÅ: Fremtidens velfærdsmedarbejder kan undre sig, eksperimentere og finde nye løsninger

Fremtidens plejecenter i pap

Lisbet Bossow og Line Nørgaard har i forbindelse med valgfaget i innovation arbejdet med et projekt omkring fremtidens plejecenter.

De har selv udviklet ideen om, hvad det ’ideelle’ plejecenter i deres øjne skal kunne tilbyde og lavet en fysisk model af plejecentret i pap og plastikkrus, som de har præsenteret for de andre elever på skolen.

- Det var sjovt at få lov at fortælle andre om vores tanker og samtidig høre om deres ideer. Vi har snakket meget om, at innovation ikke altid handler om at få den originale idé, men at det også er at forbedre noget, der allerede eksisterer, siger Line Nørgaard. 

Lisbet Bossow og Line Nørgaard beskriver fremtidens plejecenter som en blanding af et olle-kolle, plejeboliger og et hospice. Plejecentret er fuld af dyr, natur og den nyeste velfærdsteknologi.

Musikboks til døve

Line Nørgaard er blevet opmærksom på, at innovation ikke er forbeholdt særligt kloge eller skæve hjerner, men at alle kan være innovative.

Hun har selv mange ideer til, hvad man kan gøre anderledes og glæder sig til at komme ud i praksis og realisere dem, hvis det er muligt.

- Jeg har bl.a. en idé om at udvikle en musikboks for døve og svagthørende på plejecentre. Boksen virker på den måde, at man sætter sig ind og ser billeder på en skærm og mærker vibrationerne i sædet fra musikken. Forskning viser, at det stimulerer deres sanser, siger Line Nørgaard.

LÆS OGSÅ: Fem spørgsmål om fremtidens innovative velfærdsmedarbejder

Innovation erstatter ikke faglighed

For Lisbet Bossow er sosu-uddannelsen ikke første stop i karrieren. Hun har arbejdet 30 år i trykkeribranchen og været afløser på et plejecenter i et halvt år, inden hun gik i gang med sin uddannelse.

Hun pointerer, at innovation ikke erstatter grundfagligheden og viden og kompetencer i fx demens.

- Demens rammer mange mennesker, og man skal have de rigtige værktøjer for at kunne give den rigtige pleje. Her er der brug for yderligere viden, uddannelse og ressourcer, siger hun. 

For Lisbet Bossow er det afgørende, når man forsøger at tænke innovativt, at man hele tiden tænker værdi for borgeren.

- Det er ikke svært at indføre ny velfærdsteknologi. Det er ikke svært at finde på måder, der forbedrer vores arbejdsgange. Det svære er at sikre, at borgeren samtidig får øget livskvalitet, siger hun.

Underviser: Jeg oplever, at eleverne vokser i løbet af ugen

Michelle Gravgaard underviser elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen i valgfaget ”Fremtidens innovative velfærdsmedarbejder” på Randers Social- og Sundhedsskole.

"Eleverne lærer, hvad innovation er, og hvorfor de skal arbejde med det. De lærer at arbejde med hypoteser og med et mindset om, at det er okay at gætte og ikke kende svaret på forhånd. På den måde sprænger de rammerne for, hvad man normalt opfatter som en social- og sundhedshjælpers arbejde.

En stor del af ugen går med at opsætte en hypotese og sige: Hvad skal til for, at andre synes, det er en god idé, og hvem skaber den værdi for? Dernæst udvikler de en prototype altså en fysisk model på baggrund af deres idé, som de præsenterer for andre elever på skolen. Herefter får de feedback.

Det kræver enormt meget mod at skulle sælge sin idé, og jeg oplever, at eleverne vokser i løbet af ugen. De kommer tilbage og siger, at det har udvidet deres horisont, og at de får en forståelse for, at innovation er for alle, og at de med deres nye viden kan skabe værdi for borgerne."

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Randers Social- og Sundhedsskole

Uddanner social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter og sundhedsfaglige studenter.

Derudover efteruddanner skolen medarbejdere, der allerede arbejder med sundhed, velfærd og livskvalitet i offentlige og private virksomheder.

Randers Social- og Sundhedsskole har en strategisk målsætning om at uddanne medarbejdere, der er drevet af forandring og som ser muligheder i og har kompetencerne til at udvikle landets velfærdssektor. 

Skolen har derfor sat langt lys på at udvikle et 'innovativt mindset' på landets velfærdsuddannelser gennem et styrket samarbejde mellem skoler, private virksomheder, offentlige institutioner og andre innovationsagenter.