Se webinar om hjælpere og assistenters kernefaglighed: Relationer er helt afgørende

I starten af 2021 publicerede VIVE en rapport som udfolder social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenters fag og faglighed. Se dette webinar og bliv klogere på rapportens fund.

Af Irene Aya Schou 23/06/2022
FOA,
KL

Selvom landets godt 66.000 social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter spiller en afgørende rolle i udviklingen i det nære sundhedsvæsen, fylder debatten om deres fag, opgaver og kompetencer ikke meget i debatten, og der findes begrænset viden om social- og sundhedsfagene.

Derfor har VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, i en rapport, der udkom i 2021, kigget nærmere på de to faggrupper og bl.a. undersøgt medarbejdernes perspektiv på deres fag og dets udvikling samt fordeling af opgaver på medarbejdergrupper.

Rapporten er finansieret af FOA og KL og viser bl.a., at kontinuitet, tillid og tålmodighed er centrale elementer i den kernefaglighed, som social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter har til fælles.

På baggrund af rapporten har KL og FOA sammen med VIVE afholdt to webinarer, hvor rapportens fund udfoldes. I det første webinar, der blev afholdt 6. april 2022, udfoldes temaet om opgaver og roller samt temaet om opgaveoverdragelse, samarbejde og organisering.

I det andet webinar, der blev afholdt 19. maj 2022, er der fokus på, hvordan kernefaglighed kan udfoldes indenfor de givne rammer. Webinaret afsluttes med et tema om samspillet mellem servicelov og sundhedslov. Begge webinarer varer 60 minutter.

I webinarerne medvirker analytiker Emmy Hjort-Enemark Topholm, projektchef Pia Kürstein Kjellberg, begge VIVE, Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent i KL og Mie Andersen, chefkonsulent i FOA. 400 var tilmeldt de to webinarer.

Se eller gense begge webinarer:

Webinar om opgaver, roller og opgaveoverdragelse

Webinar om kernefaglighed og samspillet mellem servicelov og sundhedslov

Download rapporten Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter i kommunerne