Fuldtid og deltid - analyser og inspiration

Fuldtid og deltid - analyser og inspiration på det kommunale ældre- og sundhedsområde

Det kommunale ældre- og sundhedsområde har mange deltidsansatte med beskæftigelsesgrader i spændet 28 - 32 timer ugentligt. FOA, Sundhedskartellet og KL har sat fokus på fænomenet i et personalepolitisk projekt.

Af Personaleweb 05/08/2014
FOA,
KL,
Sundhedskartellet

Baggrund

Ved O.11 aftalte FOA, Sundhedskartellet og KL et personalepolitisk projekt med henblik på at nå et spadestik dybere ned i mulige årsager til, at så mange medarbejdere på det kommunale ældre- og sundhedsområde i dag arbejder på deltid.

Parterne er opmærksomme på, at behovet løbende ændrer sig på området.

Talanalyser

To analyser viser fordelingen mellem deltid og fuldtid på henholdsvis Sosu-området og SHK-området.

Download rapporten på FOA-området her

Download rapporten på Sundhedskartellets område her

Kulturanalyse

TeamArbejdsliv har udarbejdet en kulturanalyse om deltid- og fuldtidsansættelser inden for udvalgte kommunale områder som et led i projektet. Analysen beskriver fuldtid/deltid på kategoriserede kommunale arbejdspladser og kommer nærmere svar på spørgsmål som;

Hvorfor har nogle jobområder en høj deltidsfrekvens, mens andre har en lavere, og hvorfor vælger nogle ansatte at arbejde på deltid, mens andre vælger at arbejde på fuldtid?

Analysen kommer også med en række forslag til, hvad der skal til for at oprette flere fuldtidsstillinger og få flere medarbejdere til at arbejde med et højere ugentligt timetal.

Analysen giver et nuanceret billede af området. Forslagene er dog ikke udtryk for hverken parternes holdninger eller anbefalinger. 

Download kulturanalysen her

Gode råd og ideer

De gode råd og ideer er ikke udtryk for parternes holdninger, men er udtryk for inspiration for de arbejdspladser, hvor man ønsker at sætte fokus på beskæftigelsesgraderne.

Ideerne er opdelt i temaerne arbejdstid, arbejdsmiljø, opgaver, kultur og økonomi/politik.

Find ideerne her

Juridiske aftaler

Aftalerne om deltidsansattes adgang til højere timetal kan du finde her.

 

Ide-katalog om fuldtid og deltid på det kommunale ældre- og sundhedsområde

To seminarer gav inspiration og gode råd til at få flere stillinger på fuldtid. 

Læs og print de gode råd her