Ældretopmøde

Årets Ældretopmøde: Vi skal have en ny retning for ældreplejen

Ældreområdet har brug for forandring, og der skal ske noget nu. Det blev tydeligt på årets Ældretopmøde i Odense, hvor der bl.a. blev talt om store rekrutteringsudfordringer, opgør med kørelister, pejlemærker for ledelse og relationer i højsædet.

Af Sine Molbæk-Steensig 21/09/2021

 

“Hvordan er vi endt der, hvor systemet og systemets behov kommer før de ældre og ikke omvendt?”

Sådan spurgte Astrid Krag de 500 deltagere på Ældretopmødet 2021 - og så var dagen ellers skudt i gang.

"Så længe der er råb, er der håb", sagde social- og sundhedsassistent Mona Jepsen.

Hun fortalte om stoltheden ved sit fag, men også om frustrationen over at blive reduceret til "omsorgsmaskine" på grund af for dårlige vilkår. Uden ordentlige rammer er det umuligt at opretholde en høj faglig kvalitet og sikre rekruttering, mener Mona Jepsen.

"Hvis vi ikke får den arbejdskraft til ældreområdet, som er helt nødvendig, så er jeg bange for, der kommer en humanitær krise."

Det sagde formand for Ældresagen, Bjarne Hastrup, der også bad alle tilstedeværende om at lægge hånden på hjertet og afsværge New Public Managment nu og i al fremtid.

Jos de Blok, grundlægger og direktør i den hollandske plejeorganisation Buurtzorg, holdt et inspirerende oplæg om Buurtzorgs organisering af ældreplejen, hvor små selvstyrende teams hurtigere kan imødekomme de ældres behov, med en stor del af både selvbestemmelse og arbejdsglæde blandt de ansatte. 

Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune, fortalte om, hvordan de har ladet sig inspirere af Buurtzorg-modellen. "Man kan ikke kopiere én til én, men vi kan se på, hvor langt vi kan komme med at efterabe alt det gode, de har gjort i Holland."

Læs mere om Haderslevs arbejde med Buurtzorgmodellen: Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev 

I forbindelse med Fremfærd-projektet om faglig ledelse på ældreområdet, fortalte plejecenterleder Lene Arved Nielsen fra Ikast-Brande kommune om sit arbejde med faglig ledelse på plejecenter Østervang. "Det er så vigtigt, at vi har en fælles forståelse for, hvad det er, vi arbejder hen imod."

På Østervang har de valgt at arbejde med metoden personcentreret omsorg, og det har ført til højere trivsel både blandt borgere og personale, men også et stærkere samarbejde med pårørende.

Tweets fra Ældretopmødet 2021

 

 

Kort om Ældretopmødet 2021
Ældretopmøde banner

Årets Ældretopmøde fandt sted i Odense torsdag den 16. september 2021.

Dagen var arrangeret af  KL, Social- og Ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen, og fokus var på arbejdet om at skabe fremtidens ældrepleje.

Der var mere end 500 deltagere, bl.a. medarbejdere og ledere fra ældreplejen i kommunerne, borgere der modtager hjælp, faglige organisationer, foreninger, politikere, frivillige og pårørende.