seniorrapoprt

Godt arbejdsmiljø holder seniorer på arbejdsmarkedet

De kommunale seniormedarbejdere peger i en nye rapport fra VIVE på, at det især er på grund af et godt arbejdsmiljø, de vælger at blive på arbejdsmarkedet.

Af Mette Voss 13/09/2017
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har netop udgivet rapporten ’Udskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – konsekvenser på de kommunale arbejdspladser’, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

Rapporten ser på, hvordan kommunalt ansatte forholder sig til at gå senere på efterløn og pension end tidligere generationer, og hvad konsekvenserne heraf kan blive for de kommunale arbejdspladser. Den er skrevet på baggrund af knap 80 kommunale ledere og medarbejderes erfaringer.

I takt med at efterløns- og pensionsalderen stiger, skal de kommunale arbejdspladser sætte fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø. Rapporten peger på, at arbejdsmiljøet er afgørende, når seniorerne skal blive på arbejdsmarkedet.

Nogle seniorer kan komme til at hænge fast i et job, de egentlig ikke længere magter rent fysisk, som de ikke trives i, eller hvor de ikke kan finde motivation i arbejdet, men hvor de heller ikke har nået en alder, hvor de har økonomisk råd til at trække sig tilbage. I den situation er det arbejdspladsernes opgave at begrænse de forhold, der er med til at skubbe seniorerne ud af arbejdsmarkedet, og samtidig fremme de forhold, der giver dem mulighed og lyst til at fortsætte. Her er arbejdsmiljøet igen en vigtig ting, påpeger rapporten.

Hvis de kommunale arbejdspladser fremover vil holde på medarbejdere, der har fået ret til efterløn eller pension, skal de sørge for at skabe nogle gode arbejdsvilkår for dem. I rapporten bliver der peget på, at trivsel blandt kollegerne samt opgaver og rammer, der gør, at de stadig kan bidrage med noget i jobbet, er væsentlige faktorer.