Skoleleder Jonas Rasmussens skole har en indsats til højtbegavede børn

På denne skole er det ikke et problem at være for klog

Skoleleder Jonas Rasmussen slog til, da to lærere ville lave forløb for højtbegavede børn. 'Det er et kæmpehit at være på forkant', siger han.

Af Mette Dissing Sandahl 15/12/2022

Skoleleder Jonas Rasmusen fra Uglegårdsskolen i Solrød Strand var helt med på ideen, da to lærere kom til ham med et forslag om at oprette et særligt forløb til de bedst begavede elever på skolen.

Det klikkede helt vildt. Det var en målgruppe, som vi ikke havde noget tilbud til, og som vi måske havde givet lidt fortabt på, forklarer han.

Skolelederen vidste også, at ideen matchede nogle indsatser, som er på vej.

- Det gjorde det nemmere at sige ja, husker han.

Landsdækkende screening fra 2024

Børne- og Undervisningsministeriet har nemlig igangsat et arbejde om et værktøj til screening af højtbegavede elever fra skoleåret 2024/25. Skoleleder Jonas Rasmussen er meget tilfreds med, at Uglegårdsskolen er kommet i gang med arbejdet med de højtbegavede børn allerede nu.

- Det er et kæmpe hit at være på forkant, og det er så sjældent, det sker i det offentlige. Lige præcis her er Uglegårdsskolen på forkant, takket være to medarbejdere, som brænder for opgaven, roser han.

Når indsatsen rammer resten af skoleverdenen, så står Uglegårdsskolen klar med ideerne og har også afprøvet dem og ved, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

- Det skal man også nyde som leder, funderer han.  

LÆS OGSÅ: Højtbegavede får et godt tilbud på Uglegårdsskolen

Højtbegavede kan få store vanskeligheder

Jonas Rasmussen mener, at det er vigtigt, at alle uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser - ja måske også alle børnehaver - forholder sig til, at gruppen af børn med høj begavelse kan komme i ret store vanskeligheder, hvis de ikke bliver mødt.

- På sigt er alle nødt til at have en tilbudsvifte til højtbegavede børn eller unge. Lige som vi skal have et tilbud til ordblindhed, bliver man nødt til at møde børn og unge, der hvor de er, slår han fast.

Evaluering næste år

Forløbet på Uglegårdsskolen begyndte i september 2021. Godt 40 elever fra 0.-9. klasse ud af 1.200 elever på skolen er i et forløb.

Hver tirsdag samler lærerteamet udvalgte elever til undervisning på højt niveau. 

Skoleleder og lærerteam har i fællesskab besluttet at evaluere undervisningen af de højtbegavede børn i 2023 i februar.

- Er der noget, vi skal gøre anderledes, så det kan blive prioriteret rigtigt? Vi vil gerne så tæt på beslutningen som muligt, så har vi så meget information som muligt, forklarer Jonas Rasmussen.

Indsats koster to lærere én dag om ugen

Udgiften til indsatsen for de højt begavede børn er ikke stor, siger Jonas Rasmussen.

- Lige nu koster indsatsen to lærere én dag om ugen. Udgifterne til materialer er småting, vi bruger alle de gratis materialer, som vi kan, og lærerne er rigtig dygtige til at finde dem. Men vi er også en skole med 1.200 elever, så på en mindre skole er det måske ikke nødvendigt med to lærere, funderer han.

Højtbegavede risikerer fejldiagnoser

Det har overrasket skolelederen hvor mange elever, der har behov for en særlig indsats. Skolen laver mange andre indsatser til mindre målgrupper.

- Det kom også bag på mig, hvor meget mistrivsel man kan komme i, og hvad man kan udvikle af problemer, hvis man ikke bliver mødt som højtbegavet barn. Man kan få fejldiagnoser, fordi barnets adfærd tyder på alle mulige andre ting, forklarer han.

- Mange af os, der har læst til lærer, har aldrig lært, at det virkelig kan være et problem, hvis du er for klog. Vi har haft rigtig meget fokus på dem, som har svært ved det og skal hjælpes. Tidligere har indsatsen været at få alle med nedefra og ikke på dem, som kan rigtig meget mere, siger Jonas Rasmussen.

Kolleger har taget godt imod

De øvrige lærere på skolen har taget godt imod projektet, fortæller skolelederen.

- Vi supplerede indsatsen med en rigtig dygtig psykolog, som holdt oplæg for alle medarbejdere for at bakke forløbet op. Det har medført, at lærerteamet bag tilbuddet har fået rigtig travlt. Kollegerne er blevet opmærksomme på børnenes signaler og tænker, at de måske skal se, hvad der ellers kunne være på spil, forklarer skoleleder Jonas Rasmussen.

- Både lærere og pædagoger vil gerne lykkes med børnene, og de vil gerne have, at børnene lykkes. Hvis de kan få nogle flere redskaber, så de kan lykkes med det, så bliver det taget rigtig godt imod. 

Lille indsats gør stor forskel

- To lærere får en brandgod ide og fører den ud i livet. Det eneste jeg skal gøre at bakke dem lidt op og lade være med at gå i vejen. Og det ender med at gøre en relativt stor forskel for en gruppe børn og deres forældre. Jeg er bare en semi-uduelig skoleleder, der prøver at undgå at fucke det op, griner Jonas Rasmussen.

- Hvis der er en kompetence, man skal kunne som skoleleder er det, at se en ide, når den er god, slutter han.  

Råd til skoleledere om højtbegavede børn

Få skoleleder Jonas Rasmussens råd til andre skoleledere, som gerne vil lave en indsats for højtbegavede børn

 • Find lærerne, som brænder for opgaven. Der er mange sjove og spændende ting, når man arbejder med højt begavede børn. Men der er også nogle ting, der er vanskelige. Det er lettere at komme igennem hele paletten, jo mere drevet du er, af interesse.
 • Giv ildsjælene tid til at arbejde sammen og udvikle tilbuddet sammen med ledelsen, forvaltning, PPR, og hiv også gerne nogle eksperter ind. Der findes en del psykologer, som har speciale i højtbegavede børn. Det skal være vidensbaseret, så man ved, hvad der virker.
Hvad er et højtbegavet barn?
Højtbegavet barn ved tavle

Der sidder i gennemsnit én højtbegavet elev i hver klasse i den danske folkeskole. Det er 33.000 højtbegavede børn på landsplan.

Tidligere fløj de højtbegavede børn under radaren. Men børn med høj begavelse har også høj risiko for at udvikle mistrivsel ifølge VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Børnene føler sig nemlig ofte anderledes og forkerte i forhold til klassekammeraterne, de mangler faglige udfordringer og savner nogen at dele deres interesser med.

Kommer børnene først i mistrivsel, risikerer de at blive fejldiagnosticeret for ADHD eller autisme.

Højtbegavede elever har brug for langt større faglige udfordringer, end de øvrige elever i klassen.

Fra skoleåret 2024/25 skal alle skoler teste deres elever i 1. klasse for høj begavelse. Det er del af aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra 2021. Læs mere her

I januar 2023 blev 
arbejdsgruppen, som skal udvikle værktøj til screening af højtbegavede børn nedsat. 

‘Et godt tilbud’ på Uglegaardsskolen

Forløbet på Uglegårdsskolen begyndte i september 2021. Godt 40 elever fra 0.-9. klasse ud af 1.200 elever på skolen er i forløb.

Den elevrettede del af tilbuddet består af:

 • Undervisning på små hold
 • Ekskursioner
 • Samtaler

Den kollegarettede del af tilbuddet rummer:

 • Screening af elever
 • Vejledning i forhold til elever
 • Vejledning i forhold til undervisning
 • Observation i klassen

Andre opgaver:

 • Arrangere faglige oplæg
 • Sikre overlevering
 • Deltage i netværksmøder
 • Forældresamtaler
 • Sparring med lokalpolitikere
 • Koordinere tilmelding til eksterne talenttilbud
 • Udvikle talentstrategi

De højtbegavede udgør de øverste to procent, men når man tester med Nissens test, så finder man de øverste fem procent. Så på Uglegårdsskolen får de øverste fem procent tilbudt et forløb.