Skoleledelse i forandring

Ny undersøgelse og film: Hvad skal der til for at skoleledelse lykkes?

Ledelse i folkeskolen er under forandring. Ledere på alle niveauer har fået nye ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Ny undersøgelse har set på skoleledelse efter reformen for at komme nærmere, hvordan ledere – og særligt mellemledere – kan lykkes med den ændrede lederrolle.

Af Sine Molbæk-Steensig 06/06/2018
KL

Hvordan kan ledere arbejde sammen på tværs og lære af hinanden? Hvordan håndterer man mellemlederrollen, når medarbejdergruppen og den øverste ledelses ønsker og forventninger ikke er de samme? Det er nogle af de spørgsmål, som en ny undersøgelse om ledelse i folkeskolen har set nærmere på.

Resultatet er tre videoer og en publikation, der indbyder til refleksion over rollen som leder.

Video 1: Ledelse – hele vejen rundt

Her er fokus på en række eksempler på, hvad der kendetegner et godt samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning. Videoen ser på det, der kendetegner velfungerende samarbejder.

 

Video 2: Lederen i midten

Her ses der nærmere på nogle af de særlige udfordringer ved rollen som mellemleder. Mellemlederrollen er ofte en balancegang mellem medarbejdernes og en øverste ledelses forventninger og ønsker. Hvordan takler man det?

 

Video 3: Ledelse tæt på undervisningen

Her er fokus på mellemlederens rolle som faglig leder. Tillid mellem mellemlederen og medarbejderne er fundamentet for et godt samarbejde og udviklingsarbejde. Men hvordan opbygger man den tillid, og hvordan er man en god sparringspartner? Hvornår er man en støtte for sine medarbejdere, og hvornår træder man for langt ind i deres undervisningsrum? 

 

Nyt projekt om skoleledelse på vej

For bedre at drage nytte af konklusionerne fra denne undersøgelse er KL og Skolelederforeningen i overenskomstforliget 2018, og under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling, blevet enige om at iværksætte et nyt personalepolitisk projekt under overskriften "Skoleledelse i reformtider 2". Grundtanken er, at undersøgelsens pointer skal foldes yderligere ud og oversættes til andre kommuner og skolers ledelsespraksis.

I det første projekt har en af hovedkonklusionerne været, at den faglige ledelse tæt på de fagprofessionelles pædagogiske og didaktiske praksis er den del af ledelsesopgaven, som lederne oplever sig mest udfordret af. Et af formålene for det nye projekt vil derfor være at blive mere konkret og detaljeret omkring, hvad der skal til, for at den faglige ledelse kan lykkes endnu bedre.
 

Download Skoleledelse under forandring
Om undersøgelsen Skoleledelse under forandring

KL og Skolelederforeningen har sammen undersøgt skoleledelse efter reformen. Undersøgelsen er gennemført som interviews med skolechefer, skoleledelser og medarbejderrepræsentanter fra syv forskellige skoler i fem kommuner.

Følgende kommuner og skoler har bidraget til undersøgelsen:

  • Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune
  • Skolen ved Søerne, Frederiksberg Kommune
  • Signaturskolen, Esbjerg Kommune
  • Katrinedalskolen, Holbæk Kommune
  • Skoledistrikt Brønderslev Nord, Brønderslev Kommune
  • Gug Skole, Aalborg Kommune
  • Gistrup Skole, Aalborg Kommune

Undersøgelsens fund formidles i en publikation og tre korte film, som du finder her på siden.