Ny guide giver tips til en renere skole

Ny guide giver tips til en renere skole

I guiden ’Hold skolen ren!’ finder du erfaringer fra skoler, der har sat fokus på rengøring. Konsulenterne bag guiden svarer her på spørgsmål om arbejdet med at gøre danske skoler renere.

Af Sofie Refsgaard 05/03/2013
3F,
FOA,
KL

Er der nogen, der ved, hvad der skal til for at få en renere skole, så er det Jan Struwe Poulsen fra KL, Nina Vedel Møller fra 3F og Berit Jakobsen fra FOA.

De er konsulenterne bag projektet ’Ren dag – god dag’, som viser, hvordan elever, lærere, rengøringspersonale, skoleledelse og forældre sammen kan få en renere skole. Gevinsten er bedre indeklima, trivsel, koncentration og i sidste ende indlæring.

Nu har de samlet de bedste erfaringer fra projektet i guiden ’Hold skolen ren!

Her svarer de på tre spørgsmål om arbejdet med renere skoler.

Hvem oplever I typisk tager initiativ til at sætte fokus på rengøringen på skolen?

- Der skal ofte en ildsjæl til for at sætte fokus på rengøringen. Det kan være skolelederen eller rengøringslederen. Rengøringspersonalet vil rigtig gerne, at der kommer fokus på deres arbejdsområde, men de har sværere ved at tage initiativ til, at der sker noget nyt. Det kræver ledelse.
Jan Struwe Poulsen fra KL

- Gennem de sidste år har der været fokus på at spare på budgetterne. Derfor er det ofte blevet ledelsen, der har taget initiativ til fokus på rengøringen, og med det formål at effektivisere.
Nina Vedel Møller fra 3F

- I FOA oplever vi mest, at det er skolerengøringsassistenterne via deres tillidsrepræsentant, der sætter rengøring på dagsorden, og ofte i forbindelses med at der skal spares. Når beslutningen om besparelse er truffet, kommer fagforeningen gerne med ideer til omorganisering.
Berit Jakobsen fra FOA

Hvad er den mest originale ide, I er stødt på?

- Jeg synes, det er rigtig fint, når de i Sønderborg Kommune kører en rengøringsvogn ind i klasselokalet og lader en rengøringsassistent fortælle om de forskellige remedier på vognen. Og ikke mindst når børnene derefter skal prøve at gøre rent. Det er ikke børnenes opgave at gøre rent, men de får respekt for opgaven ved selv at prøve. Det betyder, at de bliver bedre til at rydde op og mindre tilbøjelige til at smide affald til højre og venstre.
Jan Struwe Poulsen fra KL
 
- Jeg synes det er en god ide med en rengøringskampagne, der sætter fokus på synligheden af opgaven. Det kan blandt andet indeholde konkurrencen om ”Det gyldne fejeblad”.
Nina Vedel Møller fra 3F

- Jeg synes, der er kommet rigtig mange gode ideer, man kan bruge alle steder, hvor der skal gøres rent. Den bedste ide er den med at sætte en flue i toiletkummen. Den er nem at sætte i værk og koster ingenting. Konsekvensen er renere toiletter til børnene, og for rengøringsassistenten er rarere at komme til et toilet, som skal gøres almindeligt rent.
Berit Jakobsen fra FOA

Hvis I skulle give bare et råd til dem, der starter arbejdet med at få en renere skole, hvad skulle det så være?

- Læs guiden 'Hold skolen ren!' må være det oplagte råd! Ellers kunne et godt råd være at starte i de mindre klasser. De er mere modtagelige. Og igen vil jeg pointere, at der ikke sker noget, hvis ikke ledelsen går forrest. Til gengæld kan ledelsen se frem til lavere sygefravær og  bedre trivsel. Og det er der god økonomi i.
Jan Struwe Poulsen fra KL

- Inddrag rengøringsassistenterne – de vil gerne – og de har ofte konkrete og meget brugbare bud på løsninger. Endelig er rådet om at uddanne personalet en vigtig brik i at få en renere skole.
Nina Vedel Møller fra 3F

- Inddrag specialisterne – rengøringsassistenterne. De har den faglige viden til at sikre, at der bliver gjort rent på en sikker og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Stil krav til de nyansatte om, at man har de fornødne kvalifikationer. Rengøring er et håndværk.
Berit jakobsen fra FOA
 

Læs mere om projekt Ren dag

Find flere råd og mere inspiration i guiden: Hold skolen ren!’ og projektet ’Ren dag – god dag’.