Frem mod fuldtid i kommunerne

Find redskaber til at arbejde med fuldtid

På denne side finder I konkrete redskaber og værktøjer til at gå i gang med en inddragende proces på arbejdspladsen. Se eksempler på spørgeskemaer og workshopforløb.

Af Bettine Romme Andersen 23/11/2020

Siden vil løbende blive opdateret med dialogværktøjer og konkrete redskaber til at få flere op i tid eller på fuldtid, fx:

  • Handleplaner til MED
  • Værktøjer til at åbne dialogen om fuldtid og facilitere inddragende forløb
  • Konkrete redskaber til fx at organisere arbejdet på en ny måde

Eksempler på spørgeskemaer

Her kan I finde inspiration til at lave jeres egen spørgeskemaundersøgelse for at afdække muligheder og barrierer for fuldtid blandt ledere og medarbejdere i jeres kommune.

Social- og indenrigsministeriets spørgeramme

Social- og Indenrigsministeriets spørgerammer er til chefer, ledere og medarbejdere på sosu-området.

Den til lederne (institutioner) starter på side 9, og den til medarbejderne starter på side 17.

Der er 22 sider i alt.

 

Sønderborg Kommune

Analysen er foretaget blandt medarbejdere på pleje-, børne- og socialområdet.

Spørgerammen fremgår af bilag 4 på side 40-46.

 

Arbejdsbog til Hovedudvalg og øvrige MED-udvalg

I arbejdsbogen kan Hovedudvalg og de øvrige MED-udvalg finde anbefalinger og forslag til, hvordan en indsats for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid kan gribes an.

Arbejdsbog til fuldtidsindsatsen

Arbejdsbogen hedder "En arbejdsbog til forankring af fuldtidsindsatsen i jeres kommune" og er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet.

 

Workshop-forløb til at arbejde med fuldtidsindsatsen

Her kan I få inspiration til, hvordan I kan skabe en proces, der inddrager ledere og medarbejdere i arbejdet med at finde løsninger, der kan få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Workshop-forløb til fuldtidsindsatsen

Her er et forslag til et åbent og inddragende workshopforløb med hjemmeopgaver til deltagergruppen.

 

Samtale om fuldtid mellem leder og medarbejder

Her kan du som leder finde et redskab, som kan give inspiration til at have en åben dialog med dine medarbejdere på deltid om at gå op i tid eller på fuldtid.

Spørgeramme til samtale om fuldtid

Du kan bruge spørgerammen under et møde, det kan være MUS-samtalen, eller du kan dele den op over flere møder.

 

Læs også: Nyt fokus på fuldtid i kommunerne: Lokale løsninger skal bane vejen

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.