børn

Nyt projekt: Hvad er det, vi gør i danske dagtilbud, der virker?

Et nyt Fremfærd-projekt skal undersøge, hvordan danske dagtilbud lykkes med det pædagogiske arbejde, der giver socialt udsatte børn bedre muligheder senere i livet.

Af Mette Voss 16/08/2017
BUPL,
FOA,
Fremfærd,
KL

Alle børn skal have lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse uanset deres sociale baggrund, og grundlaget for de muligheder skal lægges allerede meget tidligt i deres liv. Kvalitet i dagtilbuddenes læringsmiljø er medvirkende til, at børn klarer sig bedre senere i livet både fagligt og socialt.

Derfor sætter FOA, BUPL og KL under Fremfærd Børn nu gang i projektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’, hvor det skal undersøges, hvad der kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde. Projektet har fokus på dagtilbud, der har en høj andel af socialt udsatte børn, og der skal undersøges 16 dagtilbud.

- Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres potentiale, og derfor er social mobilitet et nationalt fokus. Det er derfor afgørende, at alle kommuner og dagtilbud aktivt fremmer muligheden for, at alle børn får de bedste forudsætninger for at klare sig i livet uanset familiebaggrund, sige Jette Kyhl, projektleder i KL.

- Projektet sættes i gang, fordi vi har brug for at få synliggjort, hvad høj kvalitet af praksis er i danske dagtilbud med en høj andel af børn i udsatte positioner, så vi kan reducere chanceulighed og udvikle kvaliteten for børn i alle dagtilbud, siger Birgit Stechmann, projektleder i FOA.

Hvad er virkningsfuldt pædagogisk arbejde?

Begrebet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde’ forklarer projektleder i BUPL, Christina Elling Skarving, sådan:

- Virkningsfuldt pædagogisk arbejde er en pædagogisk praksis, der formår at sikre alle børns aktive deltagelse i fællesskaberne. Samtidig handler det om at kunne tilrettelægge gode pædagogiske læringsmiljøer over hele dagen, som skaber gode udviklingsmuligheder for alle børn og giver børn i udsatte positioner samme muligheder for at trives, lære og udvikle sig som andre børn.

Der er ikke nogen tvivl om, at det pædagogiske personale i dagtilbuddene gør et godt stykke arbejde. Men når det kommer til at dokumentere, hvad de egentlig gør, og hvad der virker, er det straks sværere.

- Projektet skulle gerne ende med, at hele området bliver klogere på hvilke tiltag, interaktioner, arbejdsgange, der er virkningsfulde i forhold til det enkelte barn og den enkelte familie. Projektet skal ligeledes tydeliggøre en sammenhæng mellem den enkelte institution, forvaltningen og samarbejdet på tværs, og hvilken betydning det kan have for arbejdet med at fremme den sociale mobilitet, siger Jette Kyhl.

Udlandet kigger mod Danmark

Vi kender alle historierne om, at folk fra andre lande synes, det er mærkeligt, at danske børn sover ude i barnevogn om vinteren eller efterlades i vognen på gaden, mens forældrene handler. Men mange ser faktisk mod Danmark for at blive inspireret af vores tilgang til det.

- I modsætning til mange andre lande har Danmark og Skandinavien en pædagogisk tradition, der i høj grad hviler på legens betydning og på et børneperspektiv, der lægger vægt på børns ret til medbestemmelse og til ’bare’ at være børn. Det er f.eks. meget sigende, at vi i Danmark bruger begrebet ’pædagog’, mens langt de fleste lande har ’preschool-teachers’. Det signalerer, at danske dagtilbud er andet og mere end ’førskoler’, der skal gøre børn skoleparate. Den pædagogiske tilgang finder mange lande inspirerende, siger Christina Elling Skarving.

Det nye projekt kan også bidrage til at vise udlandet, hvad det er, danske institutioner gør, som virker så godt.

- Danskerne har i mange år søgt inspiration til udvikling af det pædagogiske arbejde i udlandet. Samtidig valfarter udlændinge til Danmark for at høre om helt små børn, der sover udenfor, håndterer værktøj og klatrer i træer. Vi kan godt vise dem en skovbørnehave, hvor vi udvikler børnenes tro på dem selv ved at vise dem, at vi har stor tillid til deres færdigheder, men vi har ikke en grundig videnskabelig beskrivelse af, hvad der er virkningsfuldt pædagogisk arbejde i en dansk praksis. Det får vi med dette projekt, siger Birgit Stechmann.

Hvad er virkningsfuldt pædagogisk arbejde?

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde er en pædagogisk praksis, der formår at sikre alle børns aktive deltagelse i fællesskaberne. Samtidig handler det om at kunne tilrettelægge gode pædagogiske læringsmiljøer over hele dagen, som skaber gode udviklingsmuligheder for alle børn og giver børn i udsatte positioner samme muligheder for at trives, lære og udvikle sig som andre børn. 

- Christina Elling Skarving, BUPL

Projektets tidsplan
  • Udvikling af spørgeskemaer, interview- og observatinosguides samt pilotafprøvning - forår 2017
  • Undersøgelsen gennemføres vha. kvantitativ og kvalitativ indsamling af data - sommer/efterår 2017
  • Analyse af indsamlede data - efterår/vinter 2017/2018 og forår 2018
  • Formidling og vidensdeling - sommer 2018
Om Fremfærd Børn
Fremfærd Børn

Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Læs mere om Fremfærd Børn og projekterne under Fremfærd Børn her