Ungeguide Lisbeth Dandanell i Odsherred Kommune

Lær at dele viden som ungeguiderne i Odsherred

Vidensdeling foregår både i det daglige hen over skrivebordene, men er også sat i system på ugentlige møder og jævnlige temadage. Det skal sikre, at ny viden bliver spredt og ikke kun ender hos én medarbejder.

Af Bettine Romme Andersen 20/12/2018

I storrumskontoret i Nykøbing Sjælland, hvor ungeguiderne sidder, kan der til tider være et højt lydniveau. Det skyldes, at det er helt legalt – faktisk forventet – at man som kolleger trækker på hinandens faglighed.

Derfor er det heller ikke en usædvanlig situation, når to eller flere af de otte medarbejdere taler henover computerskærmene for at sparre om en sag.

- I vores team er vi rigtig mange, som har et indblik i forskellige fagligheder. Og det gør, at der altid er en, som kan komme med et godt bud på, hvordan man kommer videre, eller hvem man skal kontakte, siger ungeguide Lisbeth Dandanell.

Tværfagligt team fungerer som vidensbank

Lisbeth Dandanell er socialrådgiver og har tidligere arbejdet på børne- og familieområdet, men kom til det tværfagligt sammensatte team Ungeenheden i Odsherred Kommune for to år siden.

Hendes kolleger kommer med en baggrund fra andre sektorer og har erfaring fra blandt andet jobcenter, UU, PPR, socialpsykiatri, misbrugsbehandling og meget mere.

- Det vil sige, at når der sidder så mange fagligheder i et rum, så kan man ikke undgå lige at dreje stolen rundt og tage noget i plenum eller på tomandshånd. Så det er en vidensbank, hvor man stort set altid kan få et svar, siger Lisbeth Dandanell.

Nysgerrige og søgende efter ny viden

Derfor påhviler der også den enkelte medarbejder et ansvar om at holde sig opdateret med, hvad der er af ny viden på deres specifikke fagområde, fortæller leder af Ungeenheden Anders Vedberg.

- Vi er nødt til at være dem, der ved noget om alt, der er relevant i forhold til ungeområdet. Og vores medarbejdere kommer fra forskellige områder, så vi har en forventning om, at de holder sig opdaterede på nogle særområder, som de skal kunne spille ind i det fælles, siger Anders Vedberg og fortsætter:

- Vi sørger hele tiden for at være nysgerrige og søgende på, hvad er der af kurser, temadage og konferencer - alt hvad der kunne være relevant, siger han.

Kursusviden skal deles med kollegerne

Og har en af guiderne været på kursus eller deltaget på en konference, så forventes det også, at den tilegnede viden deles i Ungeenheden.

- Vi har en politik om, at man skal vidensdele, når man har været på kursus. Det er tit sådan, at man skriver ud, at man har været på temadag om et eller andet, og så indkalder man til et møde, og så kommer dem, der har brug for det, tid til det eller lyst til det, siger Lisbeth Dandanell.

Læs også: Vidensdeling har været nøglen til resultater for Ungeenheden i Odsherred

Sparring er sat i system om torsdagen

Hver torsdag samles ungeguiderne til teammøde, hvor der er mødepligt. Her visiteres alle nye sager, og der er sat tid af til fælles sparring.

- Sparring er et fast punkt på dagsordenen, og vi kan virkelig gøre et godt stykke arbejde, når vi kan se på en sag med så mange hatte på, siger Lisbeth Dandanell.

Ifølge hende er det en stor styrke, at møderne er så hyppige og at alle deltager. Det sikrer kvalificeret vidensdeling, og man ved, at man en gang om ugen har et sted, hvor man kan drøfte noget, man går og bakser med.

Årlige temadage

Ungeenheden arrangerer også to årlige temadage med fokus på ny viden, hvor alle medarbejdere deltager.

- Temadagene kan handle om alt muligt, men vi har blandt andet haft noget om adaptive problemer, om mentalisering hos unge, relationer kontra kontakt og et fælles kursus om efterværn, fortæller leder Anders Vedberg.
 

 

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Ungeguiderne i Odsherred

- Guiderne hjælper unge mellem 13-23 år.

- Alle ungeguider har deres egne sager, hvor de hjælper unge, der er udfordret i forhold til uddannelse eller beskæftigelse, med at finde vej rundt i systemet.

Guiderne har ikke myndighed, men lægger en plan sammen med den unge, hvor de spørger ind til den unges ønsker og drømme for fremtiden og får så ting til at ske ved at være en ydmyg og diplomatisk samarbejdspartner for den sagsbehandler, der har sagen.

Download publikationen "Socialfaglig viden i praksis"
Socialfaglig viden i praksis
Anbefalinger til at understøtte en videnskultur

Projektet ”Socialfagligviden i praksis” peger på en række anbefalinger, som understøtter udviklingen af en videnskultur:

- Organisér, hvem der har ansvaret for vidensindsamling på forskellige områder.

- Forpligt medarbejdere til at vidensdele på eksempelvis fælles møder, når de har været på kurser, oplæg eller temadage.

- Lav en oversigt over medarbejdernes videns-, kompetence- og fagområde.

- Deltagelse i eksempelvis satspuljeprojekter og systematisk dokumentation af effekterne af at arbejde på en ny måde.

- Del ansvar mellem socialrådgivere, det øger faglig sparringen på tværs af medarbejdergruppen.