Borgerservice

Mødet med borgeren er sandhedens øjeblik

Medarbejderne i borgerservice er kommunens ansigt udadtil. Den rolle kræver stor faglighed og bevidsthed om kerneopgaven hos medarbejderne selv, og så kræver det opbakning fra organisationen, siger konsulent og underviser Karen Revsbech.

Af Irene Aya Schou 15/08/2016

Medarbejderne i borgerservice skal se sig selv som repræsentanter for hele den offentlige sektor og forstå, hvor betydningsfulde de er i mødet med borgeren.

Det siger Karen Revsbech, der har arbejdet 40 år i den kommunale sektor og er aktuel med bogen ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark”.

- Mødet med borgeren er sandhedens øjeblik. Det er det øjeblik, der afgør, hvordan borgeren opfatter hele systemet. Om der bliver talt pænt eller grimt om den offentlige sektor over kaffen søndag eftermiddag, siger Karen Revsbech.

Halvvejs mod Kommune 3.0

Bogen har fokus på, hvad der skal til for, at medarbejderen kan udføre god borgerservice.

Ifølge Karen Revsbech står vi midt i ”Kommune 3.0”, der har gjort op med kommunen som serviceleverandør og i stedet ser kommunen som facilitator for det aktive medborgerskab, hvor borgerens egne ressourcer bringes i spil.

Det stiller helt andre krav til medarbejdernes kompetencer.

- I stedet for at gøre tingene for borgeren, skal man gøre tingene med borgerne og levere hjælp til selvhjælp. Som én af mine studerende sagde: Forskellen mellem at stå i butik og være i det offentlige er, at i butikken skal du sørge for, at borgeren kommer igen, siger hun.

Ifølge Karen Revsbech er vi knap halvvejs på rejsen mod ”Kommune 3.0” Digitaliseringen virker som en ekstra hjælpemotor, påpeger hun.

- De sidste fire år har man virkelig brugt krudtet på at hjælpe borgerne med at kunne selv via IT og alle de obligatoriske selvbetjeningsløsninger, der findes, siger hun. 

De ni principper

Men hvad er god borgerservice?

Ifølge Karen Revsbech har vi brug for at genoplive de ni principper for god offentlig service, som blev udviklet af regeringen, KL og Danske Regioner tilbage i 2007.

Blandt principperne er, at man skal møde borgeren i øjenhøjde, have en åben og klar kommunikation og tydelige forventninger.

- De ni principper er en evergreen. Men de skal støves af. Mange af mine studerende kender dem ikke, siger Karen Revsbech, der er uddannet jurist og til daglig underviser kommende administrative medarbejdere på Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

Og så skal de ansatte kunne levere helhedsorienteret service med afsæt i borgerens livssituation.

- Velfærdsydelser er forbundne. Det betyder, at hvis en borger skal have ændret skatten, skal medarbejderen vide, hvordan det fx påvirker boligstøtten eller tilskud til daginstitutionen, siger Karen Revsbech.

Kerneopgaven giver selvværd

Medarbejderne i borgerservice skal i dag have et hav af forskellige kompetencer både kommunikative, pædagogiske, psykologiske og sproglige – foruden kendskab til forvaltningsgrundaget og hele den offentlige sektors organisering

Men er medarbejderne klædt på til opgaven?

Ja, svarer Karen Revsbech. Værktøjskassen er godt fyldt op. Der, hvor det kan blive bedre, er på det mere bevidsthedsmæssige plan.

- Hvorfor er vi her? Hvorfor er det borgermøde så vigtigt? I en travlt hverdag glemmer man sin kerneopgave, og man glemmer, at man er repræsentant for hele den offentlige sektor, og at man har dette sandhedens øjeblik med borgeren, siger hun.

Ved at arbejde med kerneopgaven, løfter medarbejderne blikket og ser sig selv som en del af et større hele. Det giver selvværd, siger Karen Revsbech, der mener, at kommunen som organisation skal støtte op omkring borgerservice.

- Det er vigtigt, at borgerservice får samme status som fx social- og sundhedscenteret eller teknik og miljø, siger Karen Revsbech, der som kommunal chef i 90’erne var med til at opbygge borgerservice i både Holbæk og Hvidovre Kommune.

Brug for diskretionsrum

Som kommune kan man støtte op om borgerservice ved at vedtage et værdigrundlag eller en kommunikationsplan for mødet mellem borgeren og medarbejderen, mener Karen Revsbech.

Det har man bl.a. gjort i Skanderborg Kommune, hvor ”borgere og virksomheder uanset henvendelsesform modtages venligt med nærvær, respekt og forståelse”, som der bl.a. står.

- Den plan viser med al tydelighed den menneskelighed, vi skal møde borgeren med, siger hun.

Et andet støtteværktøj er at sikre, at medarbejderne i borgerservice og herunder de telefoniske kontaktcentre har adgang til organisationens opdaterede elektroniske kalendere, så de ansatte kan henvise eller viderestille en borger til den rette medarbejder.

- De dialogværktøjer inde i organisationen har det knebet lidt med at udnytte fuldt ud, siger Karen Revsbech, der også vil have de fysiske rammer kigget efter i sømmene. F.eks. er der brug for flere såkaldte diskretionsrum, hvor borger og medarbejder kan tale sammen i fred.

- Borgere med udfordrende livssituationer kalder på fortrolighed. Her dur det ikke at stå ved noget, der ligner et cafébord, siger hun.

Karen Revsbech glæder sig dog generelt over den udvikling, medarbejderne i landets borgerservice-centre i disse år gennemlever.

- Jeg oplever, at højere faglighed og bevidsthed giver større selvværd, fordi medarbejderne ser sig selv i en større kontekst og har haft tid til at reflektere over den forskel, de gør for borgeren, siger hun.

Opsamling

Karen Revsbech har fem gode råd til medarbejdere og organisationer:

 • Medarbejderne skal se sig selv som repræsentant for hele organisationen. 
 • Det kræver. at medarbejderne har fokus på kerneopgaven.

Sådan støtter organisationen op om borgerservicemedarbejderne:

 • Vedtag et værdigrundlag eller en kommunikationsplan for mødet mellem borgere og medarbejder
 • Sørg for, at borgerservicemedarbejdere har adgang til organisationens opdaterede eleketroniske kalendere, så de kan viderestille til den rette medarbejder.
 • Sørg for, at der findes diskretionsrum, som kan bruges, når borgere med udfordrende livssituationer kalder på fortrolighed.

 

 

Om Karen Revsbech
 • Karen Revsbech er uddannet jurist og har 40 års erfaring fra den kommunale verden
 • Startede som kontorelev ved Birkerød Kommunes skolevæsen og har varetaget forskellige administative job og lederjob - senest som vicekommunaldirektør i Ballerup Kommune frem til 2011.
 • Herefter har hun arbejdet som konsulent, underviser, censor og lærebogsforfatter. Underviser bl.a. i faget ”Borgeren i centrum i det offentlige Danmark” på Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Har skrevet bogen af samme navn.
De ni principper for god borgerservice:

Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I arbejdsgruppen deltog medarbejdere, institutionsledere og topchefer for den offentlige og den private sektor.

Arbejdsgruppen har formuleret ni overordnede principper for god service i den offentlige sektor.

 1. Øjenhøjde: Mød borgeren hvor borgeren er
 2. Klar tale: Åben og klar kommunikation
 3. Tydelige forventninger: Borgeren skal vide, hvad borgeren kan forvente
 4. Ydmyghed: Ydmyghed over for din rolle og magt
 5. Hånd om fejl: Tag hånd om de fejl, der sker
 6. Professionalisme: Faglighed og professionalisme er fundamentet for god service
 7. Sammenhæng: Borgeren skal opleve sammenhæng i mødet med det offentlige
 8. Udvikling: Udvikling og fornyelse skal præge den offentlige sektor
 9. Ressourcer med omtanke: Brug de offentlige ressourcer med omhu og omtanke