Borgerservicechef i Horsens Kommune

Kompetenceudvikling: Medarbejdere skal skubbes blidt ud over kanten

I Horsens har 21 medarbejdere i borgerservice gennemført en pilotuddannelse. Medarbejderne svæver afsted af glæde, fortalte deres chef på Folkemødet.

Af Irene Aya Schou 20/06/2016
Fremfærd,
HK

- Der er en udbredt opfattelse af, at borgerservice - det kan enhver da gå ned og løse. Nej, det kan alle ikke. Det er en profession. Det er et fag. Det skal der være respekt om. 

Sådan sagde borgerservicechef i Horsens Kommune, Anne-Mette Gisselmann, under debatten om fremtidens medarbejder i HK-teltet under det netop afviklede folkemøde på Bornholm.

Her slog hun fast, at det kræver tillid, tryghed og opbakning fra ledelsens side, hvis HK’ere f.eks. i landets borgerservicecentre skal kompetenceudvikles.

12-taller til eksamen

 - Jeg havde en direktion, der var helt lydhør og havde tillid til, at det skulle nok gå. Og det gik helt fantastisk, sagde Anne-Mette Gisselmann, der lukkede borgerservice én dag om ugen og sendte 21 medarbejdere på efteruddannelse, så de som de første i landet kan kalde sig ”specialister i borgerkontakt.

Pilotuddannelsen er led i ”Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice” finansieret af Fremfærd Borger, hvor Horsens Kommune deltager sammen med Odense Kommune og Middelfart Kommune.

Alle 21 medarbejdere gennemførte uddannelsen – de fleste fik 10 eller 12 til eksamen. Den ældste var 69 år. Den yngste midt i 30’erne. Medarbejderen på 69 fik 10, og sidste gang, hun var til eksamen, var i 1972, fortalte Anne-Mette Gisselmann.

- Prøv lige at forestille jer at få sådan en gruppe medarbejdere tilbage. De svævede, og de svæver stadig. De er så fyldt op. Hold da op, hvor de byder ind med gode ideer til den approach, vi har til borgerne, sagde borgerservicechefen i Horsens.

Særlig udfordring i HK

For Mads Samsing, næstformand for HK Kommunal, er succeshistorien fra Horsens desværre nærmere undtagelsen end reglen.

- Den er ikke så typisk, som vi gerne vil have, at den var. Vi ser gerne, at der kommer mere strategisk kompetenceudvikling på arbejdspladserne, og jeg synes, det er rigtig godt at høre en leder, der tager initiativ og siger: Vi skal i denne retning, sagde han på Folkemødet.

LÆS OGSÅ: Pioneruddannelse gør HK'ere til specialister i borgerkontakt

Mads Samsing, der desuden er næstformand i Fremfærd Borger, understregede, at landets HK’ere ikke blot har brug for korte faglige kurser af én og to dages varighed, men reel kompetencegivende uddannelse.

- Vi har en særlig udfordring på HK-området. Når vi taler lærere, pædagoger og andre faggrupper tænkes der meget i at kompetenceudvikle hele gruppen. Men mange ser ikke administration som et fag, og kompetenceudvikling sker derfor ofte individuelt, sagde han.

Skanderborg opgav kompetenceudvikling

Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune og medlem af bestyrelsen for Fremfærd, deltog også i paneldebatten.

Hun fortalte, at Skanderborg Kommune for et par år siden måtte opgive et kompetencegivende forløb til HK’ere, fordi der ikke var tilstrækkelig mange, der havde lyst til at deltage.

- Tilbuddet var rettet mod alle HK’ere i hele organisationen. Det kræver mod at forlade det trygge arbejde, men vi skal alle uddanne os til at være kompetente mennesker i en verden, der bliver mere og mere kompleks, sagde Lisbeth Binderup.

Hvad er den gode opskrift på at få alle HK’erne med? spurgte ordstyreren ud i salen.

En tilskuer påpegede, at tidspres, loyalitet over for kolleger og sagsbunker, der bare vokser og vokser - samt eksamensangst - kan blokere.

Det nikkede borgerservicechef i Horsens Kommune, Anne-Mette Gisselmann, genkendende til.

- Det kræver sindssygt meget ledelse at gøre medarbejdere trygge ved det, de skal i gang med, og samtidig skubbe dem blidt ud over kanten. Man skal sige: Det er flot, hvis du kommer tilbage med et 2-tal, og samtidig følge op undervejs, hvis nogen hænger med skuffen, sagde hun.

Ud af komfortzonen

Lisbeth Binderup, kommunaldirektør i Skanderborg Kommune, mener på baggrund af kommunens erfaringer, at tilbud om efteruddannelse fremover skal rettes mod hele afdelinger – fremfor til individuelle HK’ere.

- Det kan meget vel være løsningen, sagde hun.

Stefan Hermann, rektor for Professionshøjskolen Metropol, sagde under debatten, at kompetenceudvikling for HK er et spørgsmål om overlevelse.

- Ingen er så truet af teknologiens udvikling, som I er. I har ikke de varme hænder. I er ikke dem, der fylder i den offentlige debat blandt de store professioner. I er trykket af, at akademikerne tager jeres job rigtig mange steder, sagde han og fortsatte:

- I er nødt til at sige: Hvordan hænger vi kompetenceudvikling for den enkelte HK’er op på institutionens strategi, så det bliver gjort kollektivt. Og hvordan udfordrer vi os selv og skubber os selv ud af komfortzonen. Det handler både om overlevelse, men det handler også om at fylde i debatten og om faglig stolthed, sagde han.

Specialist i borgerkontakt

Læs udgivelsen fra Fremfærd Borger nye roller og kompetencer i borgerkontakten.

Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice

Er et projekt under Fremfærd Borger, der gennemføres i samarbejde mellem HK Kommunal og KL. Odense, Horsens og Middelfart Kommuner deltager i projektet.

Baggrunden er, at arbejdet med borgerne er under forandring bl.a. som konsekvens af digitaliseringen og ønsket om aktivt at inddrage borgerne.

I forbindelse med projektet har Teknologisk Institut afdækket de kompetencekrav, der allerede i dag er til medarbejdere med borgerkontakt. Arbejdet er mundet ud i en ”Kompetenceprofil”.

Samtidig skal medarbejdere fra Borgerservice i Odense, Horsens og Middelfart på efteruddannelse i en ny skræddersyet uddannelse ”Specialist i borgerkontakt” på Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).

Projektet afsluttes sommeren 2016. Et fremtidigt mål er, at pilotuddannelsen gøres permanent.

Læs mere om Fremfærd Borger her.