Borgere hjælper hinanden med digital selvbetjening

Borgere hjælper hinanden med digital selvbetjening

Uddannelse af frivillige digitale ambassadører og lanceringen af en ny brugervenlig app gør det nemmere for borgere at betjene sig selv på nettet.

Af Irene Aya Schou 30/03/2016
Fremfærd

En række af kommunens servicetilbud bliver i disse år gjort obligatorisk digitale. Det betyder, at man selv må til tasterne, hvis man skal skifte læge, melde flytning eller søge om boligstøtte.

Det er ikke let for alle. Især ældre og udsatte grupper mangler digitale færdigheder. Derfor har flere kommuner som led i et netop afsluttet projekt under Fremfærd Borger uddannet et hold frivillige digitale ambassadører.

De kan hjælpe andre borgere med at finde rundt i den digitale jungle. Til formålet er også lanceret en ny BorgerApp, udviklet af firmaet Mads&Vitus. App'en kan hentes og installeres gratis på smartphone og tablet.

HK Kommunal og KL står for projektet, der er gennemført i fem kommuner - Thisted, Morsø, Favrskov, Svendborg og Høje Taastrup. Målet er at gøre det nemmere at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, så borgerne slipper for at skulle en tur forbi det lokale borgerservice.

130 ambassadører

I Svendborg er 30 frivillige fra bl.a. Ældresagen, Kirkens Korshær og en almennyttig boligforening blevet undervist i brugen af den nye app. Her er meldingerne positive.

- App’en er et super værktøj, overskuelig og brugbar for de fleste. Det giver et hurtigt overblik, og spørgsmål kan blive besvaret med konkrete link og henvisninger til diverse ansøgningsskemaer med ganske få klik, siger Rasmus Gattrup, beboerkonsulent i Den Sociale Helhedsplan for Skovparken & Jægermarken.

Meningen er, at de frivillige ambassadører skal hjælpe andre borgere i de foreninger, hvor de færdes. Endnu er det dog for tidligt at sige, om app’en vil lette presset på de ansatte i borgerservice, siger digitaliseringskonsulent i Svendborg Kommune, Lisbet Bogh Sønderby.

- Vi er i en fase, hvor vi evaluerer på projektet, men der er ingen tvivl om, at app’en er et fint supplement til andre værktøjer i det, vi kalder det kanalstrategiske arbejde, som handler om at flytte borgerne fra dyre analoge henvendelser i borgerservice og til at gøre tingene online, siger hun.

I alt er der uddannet 130 ambassadører i de fem kommuner, hvilket er langt flere, end der var lagt op til i den oprindelige projektbeskrivelse. Det er Mads&Vitus, der har stået for uddannelsen af de frivillige ambassadører.

App-kursus til medarbejdere

I Morsø Kommune kan 20 frivillige bryste sig af titlen 'digital ambassadør'. Desuden har mange af kommunens egne medarbejdere fået et kursus i brug af app’en, fortæller chef for Job og Borgerservice, Henrik R. Christensen.

I takt med, at digitaliseringen øges, får borgerservicecentrene travlt som aldrig før, fordi man forsøger at lære folk at bruge de digitale værktøjer. Derfor er det vigtigt, at også medarbejderne er digitale ambassadører og lige kan hive app’en frem og vise, hvordan den fungerer, når de sidder i sociale sammenhænge, siger han.

Borgerservice-chefen kalder app’en et fantastisk værktøj, der kan være med til at gøre danskerne trygge ved den digitaliseringsbølge, der i rasende fart ruller hen over landet. Som frivillig ambassadør kan man eksempelvis låne 10 iPads i borgerservice, hvis man ønsker at afholde et lille kursus for andre.

- Det gode ved app’en er bl.a., at der altid henvises til et telefonnummer, hvor man kan få hjælp, hvis man bliver i tvivl om noget, siger Henrik R. Christensen.

Hos Mads&Vitus, der har udviklet og undervist de frivillige i brugen af BorgerApp'en, er man ikke i tvivl om, at koblingen mellem kommune og frivillige er nøglen til succes.

- Det er den personlige kontaktflade, der giver bevægelsen. App'en gør det ikke alene. De frivillige har en fantastisk lyst og gejst, og kommunen kan med fordel understøtte dette og derved opnå en stor effekt med et relativt begrænset ressourceforbrug, siger Mads Bechgaard, projektleder og underviser i Mads&Vitus.

Han mener, at man med fordel kan ofre endnu flere ressourcer på de frivillige.

- I dette projekt kaldte man de frivillige ind til kommunen, hvor det kunne være sjovt at tage projektet med ud til de frivillige og hjælpe dem ude i deres egen virkelighed med at gøre digitalisering til noget alment, hvor alle folk bare siger: "Selvfølgelig kan du bare...."

Projekt Selvbetjening.nu
 • Målet med projekt "Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakt med borgeren" er at gøre det nemmere for borgerne at anvende de offentlige digitale selvbetjeningsløsninger og at undersøge, i hvilken grad borgerne kan aktiveres til at hjælpe andre borgere med digital selvbetjening gennem adgang til brugervenlige hjælpeværktøjer, som f.eks. mobile app's.
 • De frivillige digitale ambassadører spænder vidt fra elever i folkeskolens ældste klasser over offentlige medarbejdere med stor borgerkontakt til frivillige fra bl.a. Ældresagen.
 • App´en og oprettelsen af lokale netværk af frivillige digitale ambassadører skal gøre det nemmere at anvende digital selvbetjening.
 • App (BorgerApp) er en del af kommunernes serviceværktøj selvbetjening.nu som driftes af Mads&Vitus.
 • Borger-app’en virker til både iPad/iPhone og til Android, og kan hentes i App-store og Google Play.
 • "Selvbetjening.nu" er et projekt under Fremfærd Borger. Læs mere om Fremfærd Borger her.

Projektets resultater

 • Der er uddannet mere end 150 borgere i brug af app´en og der har deltaget 130 frivillige digitale ambassadører i projektet.
 • App´en er hentet/installeret mere en 6000 gange (pr. december 2015)
 • App´en bliver flittigt anvendt i alle fem kommuner.
 • Kommunerne melder om begejstring blandt de borgere og frivillige, der får viden om app´en.
Baggrund for Selvbetjening.nu
 • Loven om 'obligatorisk digitalisering' og 'digital post' kræver, at borgerne i stigende grad anvender digitale kanaler, når de skal kommunikere med deres kommune.
 • Der opereres generelt med en målsætning om, at så mange borgere som muligt – forventeligt ca. 80 procent - inden for en kort årrække vil kunne kommunikere digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsninger på den kommunale hjemmeside og borger.dk samt via digital post.
 • Denne målsætning indebærer med andre ord, at rigtig mange borgere skal ændre deres opfattelse af, hvad god offentlig service er, og i fremtiden skal have den digitale service som det naturlige førstevalg.