Udstillingen "What's Important" på Lejre Bibliotek

Samskabelse får flygtninge inddraget på biblioteker

Projekt skabt i samarbejde mellem fire kommuner lærer flygtninge at bruge biblioteket, samtidigt med at det er med til at danne alle kommunes borgere. Det gøres gennem samskabelse af udstillinger.

Af William Meyer 08/02/2017

To udstillinger på Lejre Bibliotek & Arkiv har i løbet af de seneste år haft succes med at få flygtninge og danske borgere til at møde hinanden. Dermed opfylder biblioteket to vigtige funktioner for dets kerneopgave: Det danner borgerne, og samtidigt bliver borgerne bedre til at bruge biblioteket. Det mener Kari Haugan Engberg, der er kulturkonsulent på Lejre Bibliotek & Arkiv.

Udstillingerne er blevet til gennem samskabelse. Kari Haugan Engberg og en kollega arrangerede den første af dem, ”What’s Important”, sammen med syv syriske mænd. Mændene var værter på udstillingen, der handlede om, hvem de er som personer  og deres kulturelle baggrund – ikke saftige detaljer om deres flugt, understreger Kari Haugan Engberg.

Sådan gavnede udstillingen borgere og medarbejdere

Det dannende element i udstillingerne bestod netop også af, at flygtninge og danskere lærte hinanden at kende som mennesker, mener hun.

-  Jeg kalder det, at ”mennesket viser mennesket”. Det vil sige at ét menneske viser et andet menneske, hvad det vil sige at være menneske. Vi går for eksempel bag om det at være en syrisk flygtning og får folk til at tale sammen om emner, der er inden for en fælles referenceramme. Det kan eksempelvis være børn, mad eller sygdom.

På den måde kan biblioteket facilitere mødet mellem borgerne. Det kan sætte et ansigt på ensomme, gamle, kreative, og her flygtninge, mener hun. 

Gennem projektet ”What’s Important” lærte de syv syriske mænd desuden biblioteket at kende, og da de fortalte deres omgangskreds om projektet, kom de også til at lære biblioteket at kende. Mange af kommunens andre borgere kom også til biblioteket på grund af udstillingen.

- Omkring 150 var med til udstillingsåbningen. Det var både borgere og politikere, der viste interesse. Normalt er det kun omkring 30, der kommer til vores udstillingsåbninger, fortæller Kari Haugan Engberg.

Dermed var projektet også gavnligt i forhold til bibliotekets ambition om at nå ud til borgere, der ikke ved, hvordan de skal bruge biblioteket, fortæller hun.

Endeligt har medarbejderne på biblioteket haft fordel af projektet. Kari Haugan Engberg fortæller for eksempel, hvordan hun og hendes kollegaer selv fik gjort op med nogle forforståelser af flygtninge.

- Inden vores første møde med de syriske mænd tænkte vi for eksempel: Er det OK at have T-shirt på? Kan vi give hånd til dem?

Det viste sig, at mange af medarbejdernes forestillinger om, hvad man kan og ikke kan i forhold til mændenes kultur ikke holdt stik. På den måde blev det ikke bare et møde mellem borgerne og flygtninge - medarbejderne fik også udvidet deres horisonter i forhold til flygtningenes kultur.

I dag har hun stadig et godt forhold til mange af flygtningene, og når de kommer til biblioteket er mødet hjerteligt og med kram, fortæller hun. Flere af mændene er sidenhen blevet sammenført med deres familier, hvor børnene ofte kommer på biblioteket efter skole.

Sådan gjorde de

Efter succesen med flygtninge-udstillingen i Lejre gik kommunen sammen med bibliotekerne i Odense, Herning og Roskilde om at lave er nyt og større projekt, hvor flygtninge igen skulle fortælle deres historie.

Kari Haugan Engberg fortæller, at en vigtig del af udstillingerne har været det almenmenneskelige. Hun anbefaler derfor også, at man vælger et emne, som kan gå på tværs af kulturer, hvis man selv vil lave et samskabelsesprojekt om en flygtninge-udstilling.

- Emnet for udstillingen kan for eksempel være ”Hvad drømmer du om?”. Alle mennesker drømmer, og på den måde kan man vise noget fælles for danskere og flygtninge gennem udstillingen.

Når man arbejder med en fælles menneskelig faktor som eksempelvis kulturarv eller drømme, møder man hinanden som mennesker, mener hun.

- Det giver én et blik på at se mennesket fremfor at se på folk som en sårbar eller svag gruppe. Og jeg synes heller ikke, det skal være dyneløfteri, der bliver fremstillet i udstillingen, men det normale, dagligdagen, drømmene. På den måde kommer man til at se hinanden som mennesker, mener hun.

Kari Haugan Engberg anbefaler desuden, at man får et godt forhold til grupper i lokalsamfundet, der arbejder med flygtninge, og at man samarbejder med de grupper. Som eksempel nævner hun Lejres Flygtningevenner, der har hjulpet til med udstillingerne.

- Flygtningene har allerede et godt forhold til dem, og det er mennesker, de stoler på. Ved at samarbejde med dem, bliver det mere overskueligt at lave udstillingerne, fortæller hun.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller gerne vil i gang med en udstilling, er du velkommen til at kontakte Kari Haugan Engberg. Skriv eventuelt til Viden på Tværs’ redaktion for at få hendes kontaktoplysninger.

Billedet er fra udstillingen "What's Important" og er taget af Kari Haugan Engberg

”Deltag i samtalen” og ”What’s Important”

Lejre har været med i to projekter om samskabelse af udstillinger med flygtninge. Det første, ”What’s Important” stod de selv for, og det blev ifølge Kari Haugan Engberg til for næsten ingen penge.

Det andet projekt, ”Deltag i samtalen”, er et større projekt, som også Odense, Herning og Roskilde var med i. Projektet fik 200.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til at lave en udstillingen, der kan lånes af alle landets biblioteker. Læs mere eller lån udstillingen her.