Skab rammer for jeres videndeling

Skab rammer for jeres videndeling

Videndeling skaber grobund for innovation og er med til at styrke den enkelte medarbejders potientiale. Derfor er det vigtigt at skabe rammerne for, at videndelingen bliver en del af hverdagen.

Af Helga Grønvold 23/04/2014

Videndeling på arbejdspladsen har mange fordele og er vigtig på en arbejdsplads, det er der ikke nogen tvivl om. Men der er viden, der er sværere at dele end andet. Der er mange forhindringer, der kan stå i vejen for den gode videndeling.

Derfor skal der Ifølge ledelseskonsulent Susanne Teglkamp, der har skrevet artiklen 'Videndeling – er den effektiv nok?', gøres en aktiv indsats på arbejdspladsen, hvis videndelingen skal have succes.

Formel og uformel vidensdeling

Når videndelingen skal fremmes på arbejdspladsen, kan det være en god idé først og fremmest at skelne imellem formel og uformel videndeling. Den formelle kan for eksempel være de dokumenter, I deler via intranettet eller introduktionspapirer.

Den uformelle videndeling er den, der opstår mere eller mindre spontant mellem folk. Den kan opstå i pausen over kaffen eller på vejen ned til bilen, hvor dagens arbejde bliver snakket igennem.

Sørg for, at der skabes plads til begge former for vidensdeling i jeres hverdag. Det kan I gøre ved at sætte videndelingen i system og være opmærksomme på de forskellige måder, videndeling kan fremmes.

1. Intranettet

Gør intranettet overskueligt. Det skal være nemt og overskueligt at finde den viden, der skal bruges. For at få mest ud af jeres fælles vidensbank skal informationerne være til glæde for alle i organisationen. Men hav for øje, at den viden, der nedskrives, skal vinkles så modtageren ved, hvilken forskel informationen gør for hende. Sørg for at have gode introduktionsprogrammer liggende til nye medarbejdere.

2. Gør videndeling til en rutine

Skab et forum på arbejdspladsen, hvor I kan mødes og tale om erfaringer og drøfte problemstillinger. Arranger eksempelvis Gå-hjem-møder, hvor I taler om de gode ting, I har opnået, hvad I laver og hvilke udfordringer I har. Jo flere der bliver inddraget i resultaterne og evalueringerne af jeres projekter, desto flere kan lære af erfaringerne.

3. Det sociale

Sørg for, at de fysiske rammer også lægger op til videndeling. I kan for eksempel lave små kaffeøer, hvor man naturligt kan stoppe op og snakke. Indlæg små Walk N’ Talks en gang i måneden. Husk også at snakke med andre end den nærmeste kollega.

4. Tavs viden

Den tavse viden omhandler de ting, vi ved, men ikke sætter ord. Det kan være vores erfaringer og måder, vi gør ting på. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på den tavse viden, så den kan komme frem i lyset.

5. Brug hinanden

Kortlæg den viden I har på arbejdspladsen og brug den aktivt. Det er ikke nødvendigt at sende folk på it-kursus, hvis der allerede er en i huset, der er computerekspert. Udnyt den videndeling I kan få ved sidemandsoplæring.

6. Gør videndeling til en værdi

På arbejdspladsen er det vigtigt, at I gør videndeling til en værdi. Mange ser viden som en mulighed for prestige. Derfor er det ret almindeligt at forsøge at holde viden for sig selv af frygt for at miste den prestige, der ligger i at være ’personen man går til’. Men her er det vigtigt at huske på, at den viden, man hver især sidder med, tilsammen ofte er mere værd.

LÆS OGSÅ: 'Læring på jobbet - metoder og erfaringer'

Inspiration og råd er hentet fra Susanne Teglkamps artikel 'Videndeling – er den effektiv nok?', og artiklen 'Mere fokus på patienten giver bedre trivsel hos personalet' fra www.etsundtarbejdsliv.dk samt Mia S. Merits artikel 'Videndeling ved du hvad'.

6 gode råd til vidensdeling
Inspiration
Inspiration og råd er hentet fra