Ordlind medarbejder med computer

Svært ved at skrive? Få god skriftlighed i dokumentation

Webinar: Der er tekst allevegne i arbejdslivet, og det kan være et problem. Hør, hvordan Lolland Kommune griber kravene an.

Af Mette Dissing Sandahl 20/12/2022
3F,
FOA,
KL

Oplever I vanskeligheder med dokumentation? Fylder det meget i dagligdagen? Er der medarbejdere og kollegaer, som helst undgår selv at skrive og læse? Har I oplevet at få anmærkninger eller påbud ved tilsyn?

Knap 600.000 voksne danskere har problemer med at læse og skrive. Kravene til at dokumentere og udtrykke sig skriftligt stiger. Det kan være et problem for ordblinde og andre med læse- og skriveudfordringer. Men I kan heldigvis gøre noget ved det.

God skriftlighed på Lolland

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling har inviteret Ældre og Sundhed, Lolland Kommune.

De fortæller om:

  • Arbejdet med god skriftlighed i dokumentation og baggrunden for projektet.
  • Hvordan de har grebet processen an.
  • Hvordan de har arbejdet med at motivere medarbejderne.

Desuden kan du møde den underviser fra VUC Storstrøm, som står for undervisningen samt en konsulent.

Du hører om:

  • Hvordan man kan tilrettelægge kompetenceafklaring og undervisning, så det passer ind i en travl hverdag.
  • Hvordan undervisningen er tilrettelagt.
  • Hvordan indholdet bliver relevant for medarbejderne.

Den opsøgende indsats fortæller også om rammerne og økonomien i indsatsen 'Bedre til ord, tal og IT'.

Kompetenceløft til kommunerne

Webinaret afholdes af Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling. Indsatsen er etableret af KL, FOA og 3F. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på kompetenceløft på det kommunale område blandt andet med indsatsen 'Bedre til ord, tal og IT', 'Ufaglært til Faglært'-puljen samt arbejdet med arbejdspladskultur og transfer.

Program for webinaret

1. Velkommen og præsentation af program
Ved Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling

2. Hvorfor har Lolland Kommune valgt at sætte fokus på god skriftlighed i dokumentation?
Ved Thomas de Richelieu, Direktør, Lolland Kommune

3. Præsentation af projektet Styrket skriftlighed – styrket dokumentation i Ældre og Sundhed, Lolland Kommune
Ved udviklingskonsulent Trine Vie, FTR Anja Rosendahl Hansen og leder af Hjemmeplejen Inge Kromann Hansen

4. Præsentation af kompetenceafklaring og undervisning
Ved underviser Per Nis-Hansen og konsulent Morten Kjøller Andersen, VUC Storstrøm

5. Økonomiske muligheder i indsatsen Bedre til ord, tal og IT
Ved Den opsøgende indsats

6. Afrunding og tak for i dag

Tilmelding

Tid og sted: 24. januar 2023 fra kl. 9.00 til cirka kl. 10.00

Du kan dele erfaringer og stille spørgsmål til oplægsholderne i en online chat. Webinaret optages, og det er muligt at se optagelsen, hvis man er tilmeldt, men ikke har mulighed for at se webinaret på dagen.

Pris: Webinaret er gratis.

Målgruppe: Ledere, (F)TR, AMR, ansatte og valgte i FOA og 3F, samt kommunale konsulenter på efter/videreuddannelsesområdet, HR-konsulenter og andre med interesse for området.

TILMELD DIG HER