Kom godt i gang

Styrket Borgerkontakt - kom godt i gang

Kan I lade jer inspirere af Aalborg Kommunes erfaringer med Styrket Borgerkontakt? Her er en række refleksionsspørgsmål samt links til at komme videre.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Styrket Borgerkontakt - kom godt i gang

Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune har oplevet konflikter med borgere, der ikke var tilfredse med afgørelser eller sagsbehandling.

  • Kan I genkende det billede?
  • Hvad oplever I som den hyppigste årsag til sådanne konflikter?
  • Styrket Borgerkontakt er en systematisk tilgang til samtalen med borgeren. Hvilken værdi har denne systematik?
  • Tænker I, at der er forskel på helt almindelig høflighed og metodisk arbejde med kommunikation til forebyggelse af konflikter?
  • Hvad er god borgerbetjening for jer?
  • Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune giver udtryk for, at de bruger Styrket Borgerkontakts "huskeregler" i det daglige. Har I tilsvarende manualer med stikord til jeres borgerbetjening?
  • Hvilken værdi giver det at have et fælles sprog og en fælles forståelse i forhold til borgernes behov - og hvordan opnår man det?
Metoder mod vold > Forebyggelse > 4. Styrket Borgerkontakt - kom godt i gang 
Nyttige links - Styrket Borgerkontakt