3. Styrket Borgerkontakt - sådan gjorde vi

Leder og medarbejdere i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning fortæller her om, hvordan de greb opgaven an, da de indførte Styrket Borgerkontakt.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 3. Styrket Borgerkontakt - sådan gjorde vi
VIDEO 1: Det er vigtigt, at det IKKE er en spareøvelse

Man kan nemt komme til at anskue Styrket Borgerkontakt ud fra en effektivitetssynsvinkel - men så bliver det svært at få medarbejdernes opbakning. Det handler om arbejdsmiljø.

Det er et større projekt at indføre en ny metode i en forvaltning med over 230 medarbejdere. Men der er ingen vej udenom at tage alle med fra begyndelsen.

Inden man trykker "start" på så stort et projekt, kan det være en fordel at samle en kerne af medarbejdere, der kan inspirere deres kollegaer.

Sparring før og efter samtaler og supervision undervejs er centrale elementer i at sørge for, at den vigtige viden bliver spredt ud i organisationen.

Man skal være åben over for at få aha-oplevelser undervejs. Det kan for eksempel ske, hvis man stopper op et øjeblik og overvejer, om borgeren måske kan have ret i sine pointer.

Kom godt i gang

På næste side bliver I præsenteret for en række spørgsmål til refleksion og diskussion i forhold til Styrket Borgerkontakt samt relevante links.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 3. Styrket Borgerkontakt - sådan gjorde vi