Safewards i praksis

På Syrenparken i Børkop er man gået i gang med at implementere metoden Safewards

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. Safewards i praksis

Syrenparken i Børkop er et socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til borgere med alvorlige sindslidelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. Botilbuddet rummer 50 boliger. På Syrenparken er man i færd med at implementere Safewards

De enkle redskaber i Safewards metoden skaber bedre trivsel for borgerne og bedre psykisk arbejdsmiljø for personale. Metoden flugter med principperne for recovery og rehabilitering og bygger på borgerinddragelse.

"Vi har i mange år sagt at vi arbejder konfliktnedtrappende - og det er jo rigtig flot og en fin målsætning at have. Men hvis vi gravede lidt længere ned, hvilke redskaber havde vi så? fortæller Helle Friedrichsen, der er leder for Kvalitet og Udvikling i Socialcenter Lillebælt. “Jeg tænker, at det at have fælles sprog, fælles referenceramme, gør at vi kan bruge hinanden og få en synergi på tværs”

Tankesættet bag Safewards metoden er allerede ved at sprede sig blandt medarbejderne på Syrenparken, fortæller Ergoterapeut Trine Hansen, der er Safeward Champion. Og siger: - Jeg tænker, nej, hvor er han dog udfordret, hvordan kan jeg gå ind og hjælpe ham? Det er jo en meget mere opløftende og positiv tilgang til borgeren. Det betyder alverden.

Safewards er en konflikthåndteringsmodel, baseret på en venlig og faglig tilgang til borgeren. Den består af 10 helt simple, relationsskabende og praksisnære interventioner, der kan forebygge konfliktfyldte situationer og reducere vold og magtanvendelser.

Metoden er oprindeligt udviklet til psykiatrien, men benyttes nu også i socialpsykiatrien.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 2. Safewards i praksis