Safewards - introduktion

Safewards er oprindelig udviklet til hospitalspsykiatrien, hvor der er evidens for effekten. Men alle arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige behov, vil kunne lade sig inspirere af de konkrete elementer.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Safewards - introduktion

Safewards er en konflikthåndteringsmodel, der er baseret på en venlig og faglig tilgang til borgeren. Metoden består af 10 simple, relationsskabende og praksisnære interventioner til at forebygge konfliktfyldte situationer og reducere vold og magtanvendelser.

Safewards er oprindeligt udviklet i Storbritannien til psykiatrien og er i Danmark blandt andet i brug i Psykiatrien i Region Syddanmark, der nu også er i gang med at implementere metoden til Socialpsykiatrien.

Metoden følger principperne for recovery og rehabilitering og bygger på borgerinddragelse. De enkle redskaber i Safewards metoden skaber bedre trivsel for borgere og bedre psykisk arbejdsmiljø for personale.

Herunder er de 10 interventioner, som de er formuleret kort af Psykiatrien i Region Syddanmark. Vi har i denne sammenhæng ændret betegnelsen fra patient til borger.

De ti interventioner i Safewards metoden.   

1. Afklare gensidige forventninger
Afstemning af forventninger i mellem personale og borger

2. Milde ord
Respektfulde og høflige formuleringer ved tiltale til borgeren og i det hele taget - brug af sprogbrug, der fordrer dialog.

3. Kommunikativ deeskalering
Deeskalering i dagligdags praksis. Alt personale undervises i dette og der skal være indtil flere tovholdere, der sørger for at alle er opdaterede, samt at viden er tilgængelig f.eks. ved tips og tricks til beroligende metode, plakater på fælles kontor etc.

4. Positive ord
Ved rapportgivning fra personale til personale kommer der let fokus på borgerens uhensigtsmæssige adfærd. Ved positive ord skal alle borgere også omtales ud fra det de gør godt og med positivt sprogbrug. Således at rapportgivningen ikke bliver negativt ladet, og nyt personale får en negativ forforståelse af borgeren.

5. Støtte ved dårlige nyheder
Da dårlig nyt til borgeren kan medføre konfliktfyldte situationer, skal personalet overbringe på en omsorgsfuld/empatisk og anerkendende måde. Det er ok, at borgeren bliver, vred, ked af det og frustreret.

6. Lær hinanden at kende
Relationen mellem borger og personale er vigtig for at forebygge konflikter. Personale indgår i dialog med borgere om hvem de er. Personalet kan f.eks. fortælle hvem de er, hvor de kommer fra og hvilke hobbyer de har og hvad der gør dem glade f.eks.

7. Hjælp hinanden
Daglige (i hvert mindst 3 gange ugentligt) møder mellem borgere og personale. Møderne kan omhandle alt mellem himmel og jord, men det kan fungerer som et godt sted at informere om dagen og dagens plan

8.Beroligende metoder
En fysisk kasse med diverse redskaber som personalet kan bruge i samarbejde med borgeren, hvis borgeren føler angst, vrede, uro etc.

9. Genskabe tryghed
Hvis der har været en voldsom hændelse på afdelingen, afholder personalet et debriefing møde med alle borgere, enten i plenum eller i små grupper for at mindske øget angst og utryghed, da konflikter let kan spredes ved kollektiv angst og uro.

10. Udskrivelseshilsen
Når en borger flytter/ udskrives, spørges han/hun om de vil skrive en besked til andre/nye borgere for at indgyde håb og tro på, at det hele bliver bedre.

Syrenparken i Børkop er et socialpsykiatrisk botilbud under Region Syddanmark. Her er man gået i gang med at implementere de første interventioner fra Safewards. Det kan du se mere om i den næste video.

Metoder mod vold > Forebyggelse > 1. Safewards - introduktion