Low Arousal - introduktion

Grundtanken i Low Arousal er, at "ro smitter". For at praktisere Low Arousal skal man som medarbejder være trænet til ikke at gå med op i affekt, selv om borgeren gør det - man skal billedligt (og også konkret) træde et skridt tilbage - i stedet for et skridt frem.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018
Metoder mod vold > Håndtering > 1. Low Arousal - introduktion

Low Arousal er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt - en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer, hvor medarbejderen er trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. Målet er at ingen, hverken borger eller medarbejder taber kontrollen.

Kort sagt er budskabet i Low Arousal, at ro smitter. Det lyder måske enkelt, men konfliktsituationer kan i praksis, ikke overraskende, være mangesidede, udfordrende og komplekse.

Da størstedelen af kommunikationen er nonverbal, er det vigtigt at tænke, hvilke nonverbale signaler vi sender, når vi står overfor en borger, der er i høj arousal. Et eksempel på Low Arousal-tilgang kan være at holde fysisk afstand. At træde tilbage i stedet for frem mod borgeren; at undgå berøring og direkte øjenkontakt; at have rolig stemmeføring, tempo og kropssprog.

Metoden Low Arousal blev oprindeligt udviklet til håndtering af problemskabende adfærd inden for autismespektret. I dag bliver tilgangen brugt i mange sammenhænge, hvor der kan opstå voldsom og problemskabende adfærd, både inden for almenområdet og i psykiatrien.

I den næste video besøger vi Stofindtagelsesrummet H17 i Københavns Kommune og hører om deres erfaringer med at bruge Low Arousal i et meget højspændt miljø.

Metoder mod vold > Håndtering > 1. Low Arousal - introduktion