rengøring

Rengøringsteam er integreret del af skolens personale: Vi skal være synlige

I Gladsaxe er et rengøringsteam lykkedes med at blive en integreret del af skolens personale sammen med lærere og pædagoger. Samtidig er de lykkedes med tillidsbaseret rengøring. "Det giver bedre kvalitet", siger rengøringschef.

Af Irene Aya Schou 20/12/2016

Emine Turli er glad for sit arbejde. Hver morgen klokken 6 møder hun ind på Bagsværd Skole i Gladsaxe Kommune til syv timers rengøring.

Det er hårdt fysisk arbejde, men heldigvis er der tid til en snak med kolleger og elever og en kop kaffe på lærerværelset. Til fødselsdage er der endda gaver og morgenmad - sponseret af de flaskepenge, som medarbejderne samler ind fra diverse skraldespande og vindueskarme.

- Der er en god arbejdsplads. Jeg er glad for mine kolleger og min chef. Vi hjælper hinanden. Nogle gange snakker jeg med børnene og lærerne, siger hun.

Arbejdsmiljøpris

Emine Turli er en del af rengøringsteamet på Bagsværd Skole. Teamet består af otte kolleger, alle med anden etnisk baggrund end dansk, samt Inge Marie Schmidt, der er daglig leder - en såkaldt tilsynsassistent . 

- For mig er det vigtigt, at medarbejderne føler sig trygge og værdsat, og at børn og lærere ved, hvem der gør rent på deres områder. Vi skal være synlige, siger hun.

Rengøringsteamet på Bagsværd Skole fik i 2016 Arbejdsmiljøprisen fra deres fagforening, FOA/KLS for deres samarbejde og sammenhold. De fik også prisen for at være lykkedes med som rengøringsteam at blive en integreret del af skolens personale.

- Vi holder kaffepauser i lærerværelset og spiser frokost sammen med lærerne. Vi er med ved julefrokosten og andre arrangementer, siger Inge Marie Schmidt, der har arbejdet i rengøringsbranchen siden 1969.

Yoga for mænd

Dengang lå man nede på knæ og skrubbede gulv. I dag er der maskiner til det groveste, og de ansatte kan få massage og yoga i arbejdstiden. Det har været med til at nedbringe sygefraværet.

- Der er også yogahold for mænd, så ingen bliver holdt udenfor, siger Inge Marie Schmidt, der ikke tøver med at sammenligne rengøringsarbejde med jord- og betonarbejde – hvad angår fysisk hårdhed.

Derfor gælder det om at passe på sig selv og hinanden - og huske at give kroppen pauser.

Men ligesom, at rengøringsteamet skal føle sig som en del af arbejdsfællesskabet på skolen, må teamet ikke ekskludere andre. Derfor er det vigtigt, at alle kan tale dansk, hvilket de også skriver under på, når de bliver ansat.

Børns læring

- Selvom skolen er vores arbejdsplads, holder jeg altid på, at vi skal betragte os selv som gæster. Derfor skal vi f.eks. ikke snakke tyrkisk eller thailandsk i lærerværelset, siger Inge Marie Schmidt. 

For Mette Olesen, rengøringschef i Intern Service Gladsaxe (ISG), der står for rengøringen på Gladsaxes skoler og daginstitutioner, er det vigtigt, at alle ISG's medarbejdere har en følelse af, at de bidrager til noget større.

- De gør ikke bare rent. De er med til at sikre, at børnene trives i skolen eller i daginstitutionen. På den måde bidrager rengøringsområdet til børns læring. Det er noget, vi ledelsesmæssigt hele tiden skal italesætte, siger hun og understreger, at arbejdsmiljøet i Intern Service Gladsaxe er helt i top.

Det skyldes bl.a., at man siden 2010 har arbejdet efter INSTA 800, et tillidsbaseret rengøringssystem, og at rengøringsmetoderne er miljørigtige og svanemærkede.

- Den frisættelse af medarbejderne, der er sket, slår igennem på vores medarbejdertilfredshed og sygefravær. Det er gået rigtig godt. Medarbejderne siger selv: Nu skal man virkelig have hovedet med på arbejdet, fordi man har en frihed til at vurdere, hvilken indsats der er nødvendig, siger Mette Olesen.

LÆS MERE: Tillidsbaseret rengøring giver bedre kvalitet og færre sygedage

Om INSTA 800
  • INSTA 800 er en fælles nordisk standard for måling af rengøringskvalitet
  • Standarden bruges til at vurdere rengøringskvalitet. Rengøringsniveauet opdeles i 5 kvalitetsniveauer, og kunde og leverandør aftaler selv, hvilket niveau hvert lokale skal rengøres efter.
  • Målet med INSTA 800 er at lette kommunikationen mellem parterne i rengøringsbranchen og få et fælles sprog for, hvordan man måler rengøring. 
  • INSTA 800 vinder udbredelse i hele rengøringsbranchen og er ved at blive et generelt markedskrav.
  • i 2014 svarede 96 procent af medarbejderne i Intern Service Gladsaxe, at de er tilfredse med, at kvalitetskontrollen følger principperne i standarden. Kundetilfredsheden ligger ligeledes på 96 procent.
  • Medarbejderne udtaler, at det nye styringssystem giver selvstændighed, respekt for kompetencer, faglighed, tillid til egne evner og en retfærdig kvalitetskontrol.

Kilde: Intern Service Gladsaxe.