Fysioterapeuter kan være selvtilrettelæggere

Selvtilrettelæggelse kan være en gevinst for borgere og arbejdsplads

KL og Sundhedskartellet har gennemført et projekt om nogle af de personalegrupper, som selv tilrettelægger deres arbejde. Læs nogle af konklusionerne i en ny pjece.

Af VPT 11/06/2021
KL,
Sundhedskartellet

En gruppe medarbejdere inden for sundhedsområdet har mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde. Den gruppe har typisk kompetencer inden for forebyggelse, genoptræning og sundhedsfremme.

Det kan f.eks. være sundhedsplejersken, der kører en forældregruppe sidst på eftermiddagen, eller terapeuten, der behandler elever tidligt om morgenen, så de kan nå deres undervisning. 

KL og Sundhedskartellet har i projektet udarbejdet en undersøgelse om disse selvtilrettelæggere, og gennem interviews med både ledere og medarbejdere har man dykket ned i, hvordan selvtilrettelæggelsen fungerer. 

Undersøgelsen har vist, at selvtilrettelæggerne har en stor frihed til at planlægge deres arbejde ud fra borgernes behov. Den frihed bruger de til at tilrettelægge deres arbejde, så de smidigt, effektivt og omsorgsfuldt møder borgernes behov ud fra kommunens servicemål, og det kan være en gevinst for både borgere, arbejdsplads og medarbejderne selv, lyder det i pjecen. 

Download og læs mere i pjecen. 

Downloade pjece om tilrettelæggelse på sundhedsområdet
En fysioterapeut fortæller

Det er meget forskelligt hvordan dit arbejde ligger. Hvis du f.eks. har patienter, som bor på et plejecenter, så er de først klar fra kl. 10.00.
Så kan du være effektiv og arbejde med journaler eller behandle erhvervsaktive om morgenen. Eller du kan møde senere og så være der til senere afhængig af, hvad der giver mening.