Få et sprog for ledelse af psykisk arbejdsmiljø

Kom med gratis: Ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

Fælles løsninger for leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant er kernen i ny uddannelse. Kom med på pilotholdet.

Af Bettine Romme Andersen 19/08/2022
PUF

Kom hjem med en plan til at løse problemer med det psykiske arbejdsmiljø – eller arbejde effektivt med forebyggelse.

Det er ambitionen i ny uddannelse, der nu skal afprøves med et pilothold.

Og du og din arbejdsplads - repræsenteret af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant - kan gratis melde jer til nu, fordi det er et pilotforsøg. Der er kun 30 pladser på holdet og tilbydes både til kommuner og regioner.

Sammen om at styrke det psykiske arbejdsmiljø

Særligt for uddannelsen er, at lederen, tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten fra samme arbejdsplads følges ad på kurset.

Målet er, at leder, TR og AMR:

  • får fælles forståelse og sprog for det psykiske arbejdsmiljø
  • får metoder til at undersøge og forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer
  • får en bedre forståelse for de forskellige roller i samarbejdet om arbejdsmiljøet
  • får en bedre forståelse af de fælles muligheder, når problemer skal håndteres

Konkret plan for arbejdet

Det er et central mål for uddannelsen, at deltagerne kommer hjem med en konkret plan for, hvilke næste skridt der giver mening at tage på netop den enkelte arbejdsplads.

Uddannelsen udbydes af PUF, der er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet. Den foregår i København og rummer to kursusdage – den 26. oktober og 23. november. Mellem kursusdagene er der en praktisk opgave på de enkelte arbejdspladser.

Med kun 30 pladser på pilotholdet, og da det samtidig er en afprøvning af konceptet, vil holdet blive sammensat fra forskellige arbejdspladser i kommuner og regioner. Kommer I ikke med i første runde, så bliver der lavet en venteliste til uddannelsen, der starter i begyndelsen af 2023 og har deltagerbetaling.

Gå til tilmelding

To kursusdage i København

De to kursusdage afholdes den:

  • 26. oktober 2022 på Scandic Sluseholmen (hel dag)
  • 23. november 2022 på Scandic Sydhavnen (halv dag)

Tilmelding her

Tilmeldningsfrist:

  • 20. september 2022