Tønder Kommune har sat et sundhedsprojekt igang i hele kommunen

Tønder vil forebygge sig til mental sundhed

Et projekt om forebyggelse skal få medarbejdere og ledere i Tønder Kommune til at fremme den mentale og fysiske sundhed hos sig selv og borgerne.

Af Christina Lagoni 28/04/2015

Medarbejderne og lederne i Tønder Kommune skal tage ansvar for egen sundhed og arbejdsevne, og de skal samtidig overføre sundhedsbevidstheden i kontakten med borgerne. Allerede efter fire måneder har projekt ’Forebyggelse i fællesskab’ rykket ved medarbejdernes opfattelse af sundhed.

- Forebyggelse er kerneelementet I projektet. Medarbejdere og ledere skal øge ansvaret for egen sundhed. Vi skal arbejde mange år og blive ved med at være glade for det. Og det er win win, at medarbejdere er glade for deres arbejde. Jeg tror bestemt også på, at forebyggelse af mistrivsel kan øge den sociale kapital på et overordnet plan, siger proceskoordinator Lonia Kersti Andersen, der generelt er tilfreds med en foreløbig evaluering og forklarer, at indsatsen særligt har rykket ved noget, der hvor der har været nogle konkrete problemstillinger.

På arbejdspladser rundt omkring i kommunen har medarbejdere og ledere deltaget i oplæg og workshops, som handler om at fremme sundheden.  På tværs af alle områderne har 40 procent af medarbejderne svaret, at de har fået meget eller rigtigt meget ud af de oplæg og workshops, de har deltaget i.

LÆS OGSÅ: "Vi har brug for en fælles forståelse af stress"

Aktive medarbejdere

De forskellige oplæg er tilpasset de udfordringer, som den enkelte arbejdsplads står overfor – som på Richtens Plejecenter der har haft fokus på den mentale sundhed, hvor de har hørt om relationer og grænsesætning i forhold til pårørende. Lonia Kersti Andersen forklarer, at de enkelte arbejdspladser har valgt det tilbud, de fandt mest relevant for dem. Hun ser desuden den mentale sundhed som det allervigtigste indsatsområde.

- Den mentale sundhed er det vigtigste indsatsområde. Hvis man som medarbejder trives, så rummer man bedre borgeren og kan bedre finde løsninger sammen med borgeren. Man får ikke den samme dialog, hvis man ikke har overskud.

Men medarbejderne har også selv deltaget aktivt i projektet. De har nemlig indsendt deres egne forslag til, hvordan man kan forbedre sundheden på deres arbejdspladser. Her har hjemmeplejen i Toftlund sat morgengymnastik på dagsordenen to gange om ugen, og hjerneskadecentret Klosterparken giver friskpresset juice til medarbejderne for at inspirere til at tale om sundhed. Og proceskoordinatoren er ikke i tvivl om, at de små tiltag kan have en gavnlig effekt.

- Jeg tror, effekten af de små ting er stor. Medarbejderen får et afbræk fra sin normale arbejdsmåde og bliver forstyrret i en automatik. Det er legalt, at man gør noget andet. Tankerne bliver ført over på noget andet, som kan være befriende. Er man meget belastet af noget psykisk, kan man måske også afhjælpe det ved at få rørt sig og grinet lidt i arbejdstiden, siger hun.

Projektet ’Forebyggelse i fællesskab’ udspringer af drøftelser i MED-organisationen og er planlagt til at løbe frem til juli 2016. Det overordnede formål er at skabe god trivsel og sundhed og derigennem effekt på sygefraværet. Der er planlagt flere indsatser og opfølgninger end de, der allerede er evalueret. 

LÆS OGSÅ: TEMA:Forebyg og håndter stress

Om projektet

Projektet 'Forebyggelse i fællesskab' er forankret i HovedMED og på tværs af organisationen. 

Midlerne til projektet er hentet i Centralforvaltningen. 

Der er tilknyttet en konsulent og processkoordinater til projektet.

Evalueringen er baseret på besvarelser fra 75 medarbejdere på tværs af organisationen.