Natarbejde med færre gener

Natarbejde med færre gener

Pjece og fire videoer giver inspiration til bedre og sundere nattevagter. Du finder også erfaringer fra regionale arbejdspladser med konkrete tiltag på nattevagter.

Af Personaleweb 15/01/2013
Danske Regioner,
KL,
KTO

Sundhedsvæsnet og det sociale område i regionerne er bemandet hele døgnet. Derfor har mange medarbejdere også nattevagt.

Mange af generne ved natarbejde kan forebygges. Pjecen ”Natarbejde med færre gener” sætter fokus på seks temaer, der giver inspiration til, hvad en arbejdsplads kan gøre, så nattevagter belaster medarbejderne mindst muligt.

I videoerne kan du høre medarbejdere og ledere fortælle, hvordan det er lykkedes at gøre generne ved nattevagter mindre.

Erfaringer fra regionale arbejdspladser

I pjecen er samlet en række eksempler fra regionale arbejdspladser, der viser, at både store og små tiltag gør en forskel.

Blandt andet kan den rette temperatur, lys, mad, powernaps og motion modvirke gener, som nattevagter kan give. Det spiller også ind, hvordan arbejdspladsen fordeler nattevagterne blandt medarbejderne og hvilke opgaver de løser om natten.

Eksemplerne er valgt ud blandt 90 arbejdspladser, der alle gør en indsats for at gøre natarbejde nemmere for medarbejderne.

Læs mere om, hvordan:

  • Større indflydelse og mere kontakt med leder og kolleger gør nattevagterne nemmere på døgntilbuddet Sydbo
  • Bedre planlægning og hensyn på Hillerød Sygehus indvirker positivt på generne ved nattevagter
  • Kortere vagter og powernaps på Hvidovre Hospital gør, at nattevagter belaster mindre
  • Dialog og bedre planlægning gør nattevagterne bedre på Sygehus Syd
  • Hurtigere overblik over patienternes tilstand giver ro på nattevagterne på Odense Universitets Hospital
  • Fokus på ressourcer, videndeling og overlap mellem vagter skaber tryghed om natten i regionspsykiatrien i Herning
  • Hensyn og stor fleksibilitet i planlægningen af vagter får arbejds- og privatliv til at hænge sammen på Sygehus Himmerland
  • Lys er med til at mindske generne ved nattevagterne på Kolding Sygehus

Hvem er materialet lavet til?

Pjecen og videoerne henvender sig til ansatte, ledere, planlæggere, konsulenter eller medlemmer af arbejdsmiljø- eller MED-organisationen, der er med til at sikre rammerne for natarbejdet på hospitaler eller i døgntilbud.

 

Videoer

Dialog gi'r mindre natarbejde - Sygehus Syd

Lys i fire farver - Kolding Sygehus

Powernap og kortere vagter - Hvidovre Hospital

Sikkerhed og tryghedRegionspsykiatrien i Herning

Natarbejde med færre gener
Om projektet Natarbejde med færre gener

Formålet med projektet er at skabe opmærksomhed om og anerkendelse af medarbejdere, der arbejder om natten, samt at inspirere til at arbejde med at minimere omfanget, generne og risiciene ved natarbejde.

Pjecen 'Natarbejde med færre gener' er udarbejdet af Danske Regioner, SHK og KTO, og pjecen er for KTO’s vedkommende primært rettet mod medlemsgrupperne i FOA Fag og Arbejde, SL og HK/Kommunal.

Laura Thors Calaña, Danske Regioner, ltc@regioner.dk, 35 29 82 30

Charlotte Bredal, FOA, chbr001@foa.dk, 46 97 23 99

Helle Brieghel Bavnhøj, Dansk Sygeplejeråd, hbb@dsr.dk, 46 95 42 84

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 33470617

Natarbejde og brystkræft

Du finder viden om sammenhængen mellem natarbejde og brystkræft samt anbefalinger på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.