Top banner

Back-casting – lav din egen

Fremtidsdrømme kræver handling for at gå i opfyldelse. Via back-casting kan du udarbejde en konkret tids- og handleplan. Du finder frem til nogle helt konkrete delmål, som øger sandsynligheden for, at du når de ønsker, du har for dit fremtidige job og arbejdsliv.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2016

Metoden kan dels bruges til at danne grundlag for en åben og nuanceret dialog i en personalegruppe om, hvordan man når de mål, som man har sat sig. Metoden kan også bruges til at lave sin personlige tids- og handleplan. Metoden tager udgangspunkt i nogle allerede opsatte mål. Disse mål kan eksempelvis findes ved at skrive et fremtidspostkort eller ved at lave en større visionsproces.

Du starter med at tegne en tidslinje, der går baglæns. Det vil sige, at du starter med at skrive målet og så gå bagud i tid indtil, du kommer til nu-situationen. Der startes således, der hvor du ønsker at slutte og herfra rulles tids- og handleplanen hen til nutiden. 
Illustration: Backcasting
Skridt for skridt går du nu baglæns i tiden og forestiller dig de handlinger, der ledte frem til målet. Du skal beskrive disse forestillede handlinger så konkret som overhovedet muligt. Prøv ikke at lade dig begrænse for meget af hvad der her og nu kan lade sig gøre – måske er det muligt i fremtiden.

Bruges metoden til at lave en personlig handleplan, der skal lede frem til at opnå de ønsker, man har for ens fremtidige job og arbejdsliv, kan man gå gennem nedenstående spørgsmål. Målet kan eksempelvis være: Om to år arbejder jeg i en ny kommune og har projektlederansvar for et projekt indenfor mit fagområde.

 1. Hvordan ser min arbejdssituation ud, når jeg har nået mit mål? 
  Hvilke opgaver arbejder jeg med, og hvem er mine primære samarbejdspartnere? 
  Hvad gør mig særligt glad for at gå på arbejde? 
  Hvilket projekt er jeg blevet projektleder for, og hvem er med i projektgruppen? 
   
 2. Hvad skete der lige før projektet blev sat i gang? 
  Hvorfor blev jeg projektleder? – hvad gjorde jeg og andre (kolleger, leder, mfl.)?
 1. Hvordan blev projektet født? 
  Hvem fik ideen til projektet, og hvem satte det på dagsorderen? 
  Hvordan blev det besluttet, at projektet skulle sættes i gang? 
  Hvordan blev projektets indhold beskrevet og konkretiseret?
 1. Hvad var det første jeg gjorde, da jeg blev klar over, at jeg havde et ønske om at blive projektleder to år? 
  Hvem talte jeg med om mine drømme og ønsker? 
  Hvilke planer lavede jeg, og hvem blev involveret i disse planer? 
  Hvordan blev jeg klædt på til at kunne blive projektleder? 
   

Når du er færdig, har du været en tur tilbage i tiden og forestillet dig, hvordan du nåede det mål, du har sat dig. Du står således med en handleplan med nogle konkrete handlinger til, hvad du skal gøre nu for at nå dine mål. Så det er bare at tage første skridt.

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet