Ledelse på afstand kræver klar og tydelig kommunikation

Afstand mellem leder og medarbejdere kræver klar kommunikation

Mange medarbejdere og ledere ser ikke hinanden dagligt. Ledelse på afstand kræver, at der er en klar og tydelig kommunikation, så der ikke opstår misforståelser og gætterier om opgaveløsningen.

Af Lisette Poulsen 09/10/2013

Distanceledelse er et andet ord for ledelse på afstand. Afstanden behøver ikke at være særlig stor, før man ikke ser hinanden i hverdagen eller er en synlig del af hinandens arbejdsdag. Det kan være, at lederen sidder på en anden etage end sine medarbejdere, eller det kan være geografiske afstande eller skifteholdsarbejde, der gør, at lederen leder på afstand.

Uklar kommunikation kan føre til, at man føler sig overset eller misforstået, eller medarbejderne kan savne sparring fra lederen.

Rikke Lindekilde, erhvervspsykolog

Distanceledelse er et vilkår på mange arbejdspladser og brancher. For eksempel i plejesektoren der har skifteholdsarbejde og medarbejdere, som kører ud til borgerne.

Men distanceledelse kan også være et vilkår på kommunekontoret, i forvaltningen eller i HR-afdelingen.

Distanceledelse udfordrer kommunikationen

Når den daglige kontakt mellem leder og medarbejder udebliver, er der en øget risiko for, at der opstår problemer i kommunikationen. Små misforståelser kan blive til problemer, fordi man ikke får snakket om dem i tide.

En manglende eller uklar kommunikation kan føre til, at medarbejderne kommer til at føle sig overset eller misforstået, ligesom medarbejderne kan savne sparring fra lederen, siger Rikke Lindekilde, erhvervspsykolog ved Center for Ledelse

Når distanceledelse er et vilkår, og den synlige ledelse glider i baggrunden, er det vigtigt, at kommunikationen ikke forsvinder. Kommunikationen mellem medarbejdere og ledere skal bevares eller nytænkes, så kommunikationen er klar og tydelig i en form, som både medarbejdere og ledere er komfortable med.

Ifølge Rikke Lindekilde, så er en af udfordringerne ved distanceledelse, at der hurtigt kan opstå en dem og os- kultur på arbejdspladsen.

Hjemmearbejdspladser kræver også ledelse

En anden udfordring som Rikke Lindekilde peger på, er hjemmearbejdspladserne. De er gode, hvis lederen er i stand til at håndtere det. Men det kan også give problemer, hvis lederen har svært ved at overskue det arbejde, der bliver udført.

Medarbejderen, der ofte arbejder hjemme, risikerer omvendt at blive overset, når der viser sig nye karrieremuligheder eller nye spændende opgaver på arbejdspladsen. De kan også risikere at isolere sig fra kollegaerne. Dels er der det sociale ved at være på en arbejdsplads, og dels vil medarbejderen, der arbejder hjemme gå glip af sparring med sine kollegaer. Derfor skal ledelsen også tage hånd om arbejdspladsens kommunikationsform iforhold til hjemmearbejdspladser.        

LÆS OGSÅ: Virtuelle møder behøver ikke at være andenrangs møder

Distanceledelse handler om nærhed og tillid

Distanceledelse handler om lederens indstilling til det at lede. Det handler om nærvær mellem leder og medarbejdere. Nærvær er ikke ensbetydende med, at man befinder sig i samme lokale. For at opnå nærhed kræver det tillid, åbenhed og ærlighed, og det opnår man lettest, hvis lederen ser sig selv som støtteperson for sine medarbejdere frem for kontrolperson.  

Ifølge Rikke Lindekilde er det vigtigt, at lederen altid kan kontaktes, lige som det er vigtigt, at leder og medarbejder i samarbejde kommer frem til den bedste måde for dem at holde kontakten.

Afstem forventningerne mellem leder og medarbejdere

Ud over tillid mellem leder og medarbejdere, kræver distanceledelse også, at man afdækker og afstemmer hinandens forventninger til, hvordan kommunikationen skal være i løbet af arbejdsdagen, og hvornår der er behov for at mødes i samme rum.

Det er vigtigt at prøve sig frem med, hvordan man etablerer kontakten mellem medarbejdere og leder, og at evaluere løbende på kontakten. Bare fordi en form for kommunikation fungere, er det ikke altid den bedste måde slutter Rikke Lindekilde.

LÆS OGSÅ: Sådan får du mest ud af at arbejde hjemmefra

Gode råd til lederen om ledelse på afstand
  • Lav en forventningsafstemning med medarbejderne.
  • Overhold aftaler.
  • Lav klare aftaler om rammerne for møder. Hvordan deltager man, og kan man deltage via Skype eller telefon?
  • Vær godt forberedt på de virtuelle møder, og sørg for en god forbindelse.
  • Vær tydelig omkring mål og visioner for arbejdspladsen.
  • Vær kontaktbar.
Gode råd til medarbejderen om ledelse på afstand
  • Vær proaktiv: Du har større indsigt i, hvad der foregå på arbejdspladsen end din leder, så du skal gøre ham eller hende opmærksom på eventuelle problemer.
  • Vær loyal. Der skal være tillid mellem dig og din leder.
  • Kommuniker tydeligt dine behov, så din leder ved, hvor han eller hun har dig.