Top banner

Projektet Motorik og Sprog inviterede konsulent fra BUPL Rikke Wettendorff og motorikkonsulent Nanett Borre til at holde oplæg på et webinar. Her kan du finde hele webinaret samt kortere dele om forskellige emner. 

Om Motorik og Sprog
Fremfærd Børn

Motorik og Sprog er målrettet det pædagogiske personale i dagpleje og vuggestuer og har til formål at inspirere til, hvordan man kan arbejde med de 0-2-åriges motoriske og sproglige udvikling i en sammenhæng. Find værktøjer og viden om sammenhængen mellem motorik og sprog og find konkrete øvelser og lege, du kan bruge i hverdagen. 

Gå på opdagelse i Motorik og Sprog.

Projektet Motorik og Sprog er udarbejdet af  BUPL, FOA og KL i fællesskab og gennemført i regi af Fremfærd Børn.

Om Fremfærd Børn
Fremfærd Børn

Fremfærd Børn er et samarbejde på tværs af parterne på det kommunale arbejdsmarked om udvikling af kerneopgaverne omkring børn og unge i daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Læs mere om Fremfærd Børn her