Plejecenter sender medarbejdere på e-kursus i demens

Plejecenter sender samtlige medarbejdere på e-kursus i demens

80 medarbejdere på et plejecenter i Hvidovre har gennemgået et e-kursus i det gratis webbaserede undervisningsværktøj, ABC Demens. Det har været en investering, men også en kæmpe gevinst, fortæller forstanderen.

Af Irene Aya Schou 17/08/2016

- Det er en investering, for det tager noget tid. Men jeg synes, det er en god investering, for vi har fået hævet barren for viden på demensområdet.

Sådan siger Pernille Haaning, der er forstander for plejecentret Dybenskærhave i Hvidovre.

Sidste år besluttede hun og resten af ledelsen, at alle 80 ansatte inklusive rengørings- og kontorpersonale skulle have opgraderet deres viden om demens.

Tværfaglige grupper

I stedet for at sende de ansatte ud af huset på diverse kurser, blev medarbejderne bænket foran computere og iPads i huset. Her gennemførte de - i arbejdstiden - det gratis e-learnings-program ABC Demens.

- Vi satte dem sammen tre og tre på tværs af faggrupper. Det tager ca. fire timer at gennemgå forløbet, og der er ingen smutveje. Man bliver guidet rundt i alle kringelkroge, og det er godt, siger Pernille Haaning.

Demens fylder rigtig meget på plejecentre som Dybenskærhave. Derfor er opkvalificering nødvendigt, understreger hun.

- I dag har stort set alle vores beboere en demenssygdom i et eller anden omfang, og selv rengøringspersonalet har masser af kontakt med beboerne. Jeg synes, det er vigtigt, at beboerne bliver mødt på en værdig og kvalitativ måde, siger Pernille Haaning.

13.000 brugere

ABC Demens er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med Region H's e-læringsenhed, eksterne fagkonsulenter og repræsentanter fra de forskellige målgrupper.

Godt 13.000 ansatte og ledere har oprettet sig som brugere på ABC Demens og afprøvet deres viden gennem konkrete cases, øvelser, filmklip og illustrationer.

En af de ansatte er kontorassistent Dorte Petersen. Hun fik stort fagligt udbytte af e-learningen.

- Der var mange ting, jeg ikke vidste om demens, men jeg synes, det var meget spændende. Selvom jeg sidder i administrationen har vi jo også kontakt med beboerne, og vi er alle en del af huset, siger hun.

For social og sundhedshjælper Jannie Johansen var ABC Demens mere en bekræftelse af, at hun er klædt på til opgaven.

- Det var et godt forløb, men der var ikke meget nyt for mig vel vidende, at jeg har mange års erfaring i demensen og samtidig er demensnøgleperson uddannet her i Hvidovre Kommune, siger hun.

Jannie Johansen mener, at ABC Demens med fordel kan udfordre garvede rotter som hende med endnu sværere dilemmaer. 

- Det kan f.eks. være situationer fra skærmede enheder med demente beboere, der er meget udadreagerende, siger Jannie Johansen.

Realistiske scener fra hverdagen

For forstander Pernille Haaning er fordelen ved værktøjet, at det er sjovt, brugervenligt og konkret og inddrager realistiske scener, som personalet kan relatere til i hverdagen.

- Det kan være en situation med, at en beboer ikke vil i bad eller en situation, hvor beboeren står ude i gangen og bare kigger ind i væggen. Hvad skal man gøre? Den enkelte situation beskrives på tre forskellige måder. Vil du gøre sådan og sådan? Eller vil du gøre sådan? På den måde får man kigget på sig selv udefra, siger Pernille Haaning.

ABC Demens tager fat i det, der er svært omkring demens – nemlig hvordan man skal tolke beboernes adfærd – og giver en faglig begrundelse for, hvorfor det ene valg er bedre end de andre.

- Det, der er så svært for demente, er at give udtryk for deres behov på en måde, så vi andre kan forstå det, siger Pernille Haaning og understreger, at det kræver en ledelsesbeslutning at komme i gang med ABC Demens.

- Lederen skal brænde for det og synes, at det er et godt værktøj, for der skal lægges ressourcer i det.

Nyansatte på e-kursus

På Dybenskærhave har man taget konsekvensen og gjort ABC Demens til en del af introduktionsprogrammet for nye medarbejdere.

Alle nyansatte skal inden for et tidsperiode have gennemført e-learnings-programmet. Desuden skal alle medarbejdere – efter planen - gennemgå et nyt modul, der er kommet til ABC Demens, her til efteråret. Igen skal det foregå i arbejdstiden.

- Det ville da være fedt, hvis folk gjorde det derhjemme, men det kommer ikke til at ske. Så hvis det er en prioritet fra ledelsens side, så skal det være i arbejdstiden. Det synes jeg for øvrigt også er rimelig nok, siger Pernille Haaning, der har været forstander på Dybenskærhave siden centerets åbning for fem år siden.   

Hun mener, at e-learning er et godt supplement til undervisningen i demens på uddannelsesstederne.

- Det gør, at vi kan følge op i forhold til nyeste viden på området og sikre, at vi har en fornuftig og kvalitativ tilgang til beboerne. I sidste ende handler det om værdier og menneskesyn, siger hun.

Læs mere om ABC Demens her.

Fakta om ABC Demens
  • Gratis e-learning udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med Region H E-læring
  • 13.000 oprettede kursister fra hele landet.
  • Bruges til kompetenceudvikling for medarbejdere eller til undervisning af elever.
  • Den typiske bruger er sosuhjælper eller sosuassistent, men kurset bruges også af mange sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper
  • ABC Demens består af ti moduler, som kursisten kan tage i det tempo og i den rækkefølge, som han eller hun har lyst til.
  • Når alle moduler er gennemført, kan man tage en afsluttende test og udskrive sig et kursusbevis. Denne funktion er dog først klar i efteråret 2016.  

Spørgeskemaundersøgelse:

I løbet af 2015 har 400 kursister svaret på et spørgeskema om ”ABC Demens – omsorg og pleje”. Resultaterne viste, at:  

  • 97 pct. finder det let at anvende viden fra ABC Demens i deres daglige arbejde.
  • 59 pct. har ændret deres måde at yde omsorg og støtte på til mennesker med demens.
  • 63 pct. er blevet mere opmærksomme på deres måde at kommunikere på.
  • 60 pct. føler sig bedre klædt på i forhold til at observere og forstå mennesker med demens.

Citater fra Karen Tannebæk, uddannelsesleder på Nationalt Videncenter for Demens:

"De fleste kursister har taget ABC Demens som en del af deres arbejde eller i forbindelse med et kursus på arbejdspladsen. Men mange kender også ABC Demens fra uddannelser inden for social- og sundhedsområdet. Cirka 30 pct. angiver, at de har taget ABC Demens i deres fritid. Det vidner om, at der er behov for viden, men også at der er et stort engagement blandt plejepersonalet."

"Vi er rigtig glade for den positive modtagelse, som ABC Demens og denne form for læring har fået. Det store antal aktive brugere overstiger langt vores forventninger, hvilket har givet os mod til også at udvikle ABC Demens til andre målgrupper. Aktuelt er vi f.eks. ved at udvikle e-learning til yngre læger."

”Foto udlånt af Nationalt Videnscenter for Demens. Fotograf: Tomas Bertelsen”.