Metoder Mod Vold - Læring

Når vi taler om læring i forbindelse med voldforebyggelse, er det både episodelæring og den overordnede vidensdeling.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Når vi taler om læring i forbindelse med forebyggelse og håndtering af vold, er det læring i to betydninger. I forhold til vores hjul med Forebyggelse/Håndtering/Læring, handler det meget om at sørge for at tage læring med ud af hver enkelt episode, der opstår - altså hvordan får vi samlet op og sikrer os, at vi er blevet bedre rustet til at undgå eller håndtere næste episode. Denne læring indgår ofte som et integreret element i de metoder, vi præsenterer jer for under afsnittene Forebyggelse og Håndtering. Herudover er der den læring, der hele tiden foregår på arbejdspladsen, når vi videnssdeler i det daglige. Her er det eksempelvis vigtigt, at vi er åbne omkring vores tilgange og sørge for at dele erfaringer og teknikker med kollegerne, så vi får løftet det overordnede niveau.

Uanset, om det handler om det, man kunne kalde "episode-læring" eller "organisationslæring", så er der en række gennemgående elementer, man skal holde sig for øje. For det første skal man passe på med at blande debriefing eller defusing sammen med læring. På den måde sikrer vi, at vi først får taget hånd om kollegerne og derefter får kigget fremad og anerkender, at der muligvis med fordel kunne handles anderledes næste gang.

I det hele taget er det vigtigt, at vi er åbne over for at se på vores egen rolle både i forbindelse med enkeltepisoder og overordnet i forhold til den tone og stemning, der er på arbejdspladsen. Og så må vi også huske, at læring ikke kun er for medarbejderne. Når der har været en episode med en borger, er det lige så vigtigt at borgeren bagefter kan tage læring med ud, eller at man fælles kan reflektere over forløbet.

Og endelig hører det med til læring, at vi hele tiden reflekterer over vores tilgange. Selv om vi har valgt en metode, er det ikke sikkert, at den dækker alle vores behov. Eller at den metode bliver ved med at være den bedste i forhold til den borger- og medarbejdergruppe, vi har på arbejdspladsen.

Det er noget af det, vores eksperter Trine Uhrskov og Bjarne Møller kommer ind på i videoerne herunder.

VIDEO 1: Vi skal dele vores erfaring og teknikker

Al læring begynder med vidensdeling. Det er ikke nok, at en enkelt medarbejder har "et godt tag" på en borger - det skal udbredes til resten af medarbejdergruppen.

Vi må ikke blande debriefing/defusing sammen med læringen. Når vi har bakket op og har taget hensyn, er det tid til sammen at se på situationen og også til at overveje, om medarbejderen kunne have handlet anderledes.

Først når vi har øje for den rolle vi selv spiller i relationen til borgeren, begynder vi at kunne lære og komme videre. Også selv om det kan være svært.

Det er ikke bare medarbejderne, der skal lære - det er også borgerne. Derfor er vi nødt til systematisk at inddrage dem i læringsprocessen.

Med til læringen hører, at vi også er klar til at raffinere, justere eller for den sags skyld fravælge vores metoder, hvis de ikke skaber værdi i sammenhængen.