Metoder Mod Vold - Forebyggelse

Nogle af de mest effektive metoder til at forebygge vold handler egentlig ikke om vold, men om trivsel.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Alle metoder og handlinger, der forhindrer vold eller trusler, kan med en vis ret betegnes som voldsforebyggende. Her på Metoder Mod Vold foretager vi dog en særlig sondring, således at vi i dette afsnit om forebyggelse fokuserer på den langsigtede forebyggelse. De metoder, vi præsenterer i dette afsnit er for fleres vedkommende kendetegnet ved, at de ikke fokuserer på vold. De fokuserer derimod på trivsel, på at forstå borgerens situation og hjælpe med at borgeren føler sig hørt - alle ud fra tanken om, at når mennesker trives, føler sig hørt og forstået, er risikoen for, at de griber til vold eller trusler mindre.

I dette afsnit tager vi jer med til Aarhus og møder metoden Feedback Informed Treatment, til Odense og se hvordan LA2 fungerer, opleve Styrket Borgerkontakt i Aalborg samt stifte bekendtskab med Safewards i Børkop. Og i videoerne her nedenunder kan I få mere input om forebyggelse fra vores to faglige eksperter, Trine Uhrskov og Bjarne Møller.

VIDEO 1: Forebyggelse som "bivirkning"

Mange af de metoder, der er effektive i voldsforebyggelsen har faktisk slet ikke et voldsforebyggende formål, fortæller Bjarne Møller her.

Jo tidligere, vi sætter ind med forebyggelse, desto bedre. Hvis vi sikrer os, at borgeren har højst mulige trivsel, er det i sig selv voldsforebyggende, siger Trine Uhrskov.

Hvis vi fokuserer på den sene forebyggelse, vil vi komme til at bruge flere kræfter på at håndtere konfrontationer.

Medarbejdere og borgere har en fælles interesse i fraværet af vold og trusler.