Metoder Mod Vold - Borger

Når borgeren bliver hørt, medinddraget og spiller en aktiv rolle i sit eget liv, er man allerede i gang med at forebygge konflikter.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Al erfaring viser, at fokus på borgerens behov og ressourcer og inddragelse af den enkelte borger i sig selv virker voldsforebyggende. Borgerinddragelse er da også et centralt element i mange af de metoder, I bliver præsenteret for her på Metoder mod Vold.

Socialstyrelsen pegede i 2013 på følgende betydningsfulde og fremmende elementer for borgerens recovery proces:

•  Forbundethed. At høre til i sociale fællesskaber, opleve gensidige sociale relationer, at få social støtte af ligesindede, professionelle og netværk.

•  Håb og fremtidsoptimisme. At tro på muligheden for at komme sig, være motiveret for at se muligheder for forandring, håb.

•  Identitet. At få mulighed for (igen) at opbygge en positiv identitet, overvinde stigmatisering.

•  Mening. At få mulighed for (igen) at finde mening med livet og med de oplevelser som de psykiske vanskeligheder giver. Den enkelte borgers meningsskabende proces er personlig og der er derfor mange typer “svar” på meningen.

•  Empowerment. At finde styrke til at handle. Ved egen hjælp eller med støtte fra andre, genvinde magten over eget liv, få handlemuligheder og kompetencer, som kan skabe positiv forandring.

I dette afsnit viser vi ikke en specifik metode, men lader jer besøge en arbejdsplads, der netop inddrager borgerne i de fleste aspekter af dagligdagen. Det er Tuesten Huse i Aarhus, (som også er repræsenteret i afsnittet Forebyggelse med metoden Feedback Informed Treatment).

I kan møde to borgere, Dennis og Kristian, der selv har haft konflikter tæt inde på livet i deres møde med behandlingssystemet og høre om erfaringerne set fra deres perspektiv.

Endelig kommer vores faglige eksperter Bjarne Møller og Trine Uhrskov med en række pointer om borgerinddragelse i videoerne herunder.

Vi har alle brug for at blive mødt af mennesker, der tror på, at vi har ressourcer - at blive mødt med positive forventninger.

VIDEO 1: Borgerinddragelse er også voldsforebyggelse

Vi har alle brug for at blive mødt af mennesker, der tror på, at vi har ressourcer - at blive mødt med positive forventninger.

Det er ikke nok at orientere borgerne om, hvad der skal foregå. Man må gå planken ud og reelt sikre borgerne indflydelse på eget liv.

Borgerinddragelse er ikke kun til de dage, hvor det går godt, men vedholdende og systematisk at sørge for at involvere borgerne, også når borgeren har det rigtig dårligt og er svær at nå.

Selv om det ind imellem kan virke besværligt og uoverskueligt at tage borgerne med i beslutninger, kan vi ikke løse problemerne uden dem.